Strona główna
opoka.org.pl
2019-04-10 14:16
AC / Dział Komunikacji KUL

KUL - uroczystość nadania doktoratu honoris causa prof. Johnowi Ravenowi

Jutro, 11 kwietnia, o godz. 11.00, w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego, odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Johnowi Ravenowi.

Prof. John Raven

W czwartek, 11 kwietnia, o godz. 11.00, w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego, odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Johnowi Ravenowi, wybitnemu brytyjskiemu psychologowi, autorowi testów psychologicznej diagnostyki inteligencji. Profesor wygłosi wykład nt. „W kierunku zrównoważonego społeczeństwa: nauki ścisłe, zarządzanie publiczne i rola uniwersytetu” (wykład będzie tłumaczony symultanicznie). Laudację wygłosi prof. Adam Biela.

Prof. John Raven – profesor psychologii z Wielkiej Brytanii; B.Sc. (Psychology) uzyskał w Uniwersytecie Aberdeen w 1959; następnie w 1960 tytuł Dip. Soc. Psychol. w London School of Economics; stopień naukowy Ph.D. uzyskał w Trinity College w Dublinie w 1982. Zasługą i wkładem prof. Johna Ravena do psychologii jako nauki jest konstrukcja, walidacja, standaryzacja oraz normalizacja w skali światowej testów psychologicznej diagnostyki inteligencji. Testy te znalazły szerokie zastosowanie w badaniach nad myśleniem systemowym dzieci, młodzieży i dorosłych na całym świecie. Okazały się m.in. przydatne w profilaktyce wypadków drogowych. Stworzył on również koncepcję nowych sił społecznych i psychologicznych, takich jak czynniki poznawcze, społeczne, uczenie się oraz potencjalność zawarta w edukacji, które mogą się istotnie przyczynić do rozwoju społeczności zrównoważonych. Koncepcja ta, nawiązując do idei bogactwa narodów Adama Smith’a, wskazuje na możliwości wynikające z systemowego powiązania kompetencji człowieka z jego systemem wartości oraz celami zorientowanymi bardziej prospołecznie na rozwój dobra wspólnego.

Prof. Raven przez wiele lat współpracował w zakresie naukowym i dydaktycznym z Wydziałem Nauk Społecznych KUL, m.in. w latach 1995-2005 prowadził wykłady dla studentów Specjalizacji Menadżersko-Związkowej, prowadzącej studia niestacjonarne dla działaczy związkowych w ramach kierunku studiów ekonomia a następnie kierunku zarządzanie i marketing.

Program uroczystości:

- Wystąpienie rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego

- Odczytanie uchwały Senatu

- Wygłoszenie laudacji: prof. Adam Biela

- Odczytanie i wręczenie dyplomu

- Wykład Doktora Honoris Causa


Uroczystość uświetni Chór KUL

źródło: Dział Komunikacji KUL

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy