Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2019-10-17 10:23
nc / BP KUL

KUL - uroczysta inauguracja roku akademickiego

Eucharystia pod przewodnictwem abp. Andrzeja Dzięgi, wykład Ministra Zdrowia i koncert - oto niektóre punkty programu inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na KUL. Uroczystość odbędzie się w niedzielę, 20 października.

Autor/źródło: Wikimedia Commons, Kazimierz S. Ożóg, licencja: Jak album

Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędzie się w niedzielę 20 października 2019 r. Tradycyjnie rozpocznie ją Msza św., której w tym roku przewodniczył będzie i homilię wygłosi metropolita szczecińsko-kamieński ks. abp Andrzej Dzięga, wieloletni wykładowca KUL, dziekan wydziału prawa w latach 1999-2004. Natomiast wykład inauguracyjny pt. „Wiedza. Prawda. Wiara” wygłosi minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski. Tego dnia do społeczności akademickiej, poprzez obrzęd immatrykulacji, oficjalnie włączeni zostaną studenci I roku, wręczone również zostaną Laury Uniwersyteckie - Nagrody im. Ks. Idziego Radziszewskiego dla wyróżniających się naukowców. Natomiast wieczorem odbędzie się kolejny koncert z cyklu Opus Magnum – KULowskie wieczory z muzyką. Z Nadzwyczajnym Koncertem Kameralnym na dwa flety i klawesyn wystąpią: Agata i Łukasz Długoszowie oraz Marek Toporowski, Usłyszymy m.in. utwory Telemanna, Haendla, Bacha i Vivaldiego. W dniu inauguracji w Muzeum KUL czynna będzie także wystawa znakomitego fotografika, absolwenta KUL Marcina Ryczka, zatytułowana Harmony (Gmach Główny KUL, s. 29, godz. 10.00-14.00).

Program

9.00 Kościół Akademicki KUL
Msza Święta - przewodniczenie i homilia abp Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński
11.00 Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

  • Hymn Państwowy
  • Wystąpienie Rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego
  • Immatrykulacja studentów
  • Wystąpienie przedstawiciela studentów
  • Gaude Mater Polonia
  • Wykład inauguracyjny „Wiedza. Prawda. Wiara” prof. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia
  • Wręczenie Lauru Uniwersyteckiego - Nagrody im. Ks. Idziego Radziszewskiego
  • Słowo Wielkiego Kanclerza KUL abp. Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego
  • Bezpośrednio po uroczystości nastąpi otwarcie Czytelni Międzywydziałowej KUL Kolegium Jana Pawła II, I piętro.

18.00 Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Koncert OPUS MAGNUM - KULowskie wieczory z muzyką

***

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II powstał w 1918 r. Obecnie uniwersytet tworzy 8 wydziałów (7 w Lublinie i 1 w Stalowej Woli), badania naukowe prowadzone są w ramach 20 instytutów, odzwierciedlających dyscypliny naukowe uprawiane na uczelni. To nowy podział wynikający z wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Kolejną nowością jest Szkoła Doktorska KUL. Prowadzi ona kształcenie w 11 dyscyplinach: filozofii, historii, językoznawstwie, literaturoznawstwie, naukach o sztuce, naukach prawnych, naukach socjologicznych, pedagogice, prawie kanonicznym, psychologii i naukach teologicznych. Naukową karierę rozpoczęły w niej 33 osoby.

Łącznie na KUL studiuje ponad 10 500 studentów, w tym 1203 doktorantów i 924 studentów zagranicznych. I rok rozpoczyna ponad 3400 studentów, wśród których jest 341 cudzoziemców – najwięcej osób pochodzi z Ukrainy i Białorusi, po raz pierwszy są studenci z Albanii, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny oraz Dominikany. W tegorocznej rekrutacji największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się te kierunki, które od lat wybierane są najchętniej: psychologia, prawo i filologia angielska. Nowym kierunkiem, prowadzonym od tego roku akademickiego jest antropologia stosowana (applied antrophology), studia w jęz. angielskim.

Kadrę naukowo-dydaktyczną uniwersytetu stanowi 970 osób, w tym 97 profesorów oraz 330 naukowców posiadających stopień doktora habilitowanego.

W czasie wakacji powstało Uniwersytecie Laboratorium Innowacji, którego działalność skierowana jest do studentów, doktorantów i pracowników zamierzających rozwijać swoje kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. Będą mogli im w tym pomóc eksperci KUL i partnerzy projektu. Rekrutacja trwa do końca października, już teraz jest ponad 100 zgłoszeń. W ramach 4 ścieżek rozwoju realizowane będą warsztaty i wykłady, pobudzające kreatywność i podnoszące kompetencje, ukierunkowane na rozwój osobisty oraz zawodowy.

Źródło: Biuro Prasowe KUL


Podziel się tym materiałem z innymi: