Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2017-11-14 14:42
S. Zielińska / Katarzyna Bojko

KUL - odnowienie doktoratu s. prof. Zofii Zdybickiej

16 listopada odbędzie się uroczyste odnowienie doktoratu siostry profesor Zofii Józefy Zdybickiej, urszulanki, współtwórczyni Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, długoletniej dziekan Wydziału Filozofii KUL.

Autor/źródło: KUL

Uroczyste odnowienie doktoratu, po upływie przynajmniej 50 lat od daty nadania stopnia naukowego doktora, to sposób na szczególne uhonorowanie wybitnych absolwentów uniwersytetu oraz wyraz uznania dla owocnej pracy osób wyróżnionych na rzecz społeczeństwa, nauki i kultury w Polsce i na świecie. 

Uroczystość będzie miała miejsce w czwartek 16 listopada o godz. 11.00 w auli 1031 w Kolegium Jana Pawła II.

Siostra prof. Zofia Zdybicka jest filozofem, przez wiele lat kierowała Katedrą Filozofii Religii KUL. Jest współtwórczynią powstałej na KUL Lubelskiej Szkoły Filozoficznej. Tematyka zainteresowań badawczych s. prof. Z.J. Zdybickiej dotyczy przede wszystkim filozofii Boga i filozofii religii. Jej twórczość jest także poświęcona upowszechnianiu myśli filozoficzno-etycznej Karola Wojtyły/św. Jana Pawła II. Wypromowała około 100 magistrów oraz 28 doktorów.

Równolegle z pracą naukowo-dydaktyczną, pełniła odpowiedzialne funkcje administracyjne, była m.in. kierownikiem Sekcji Filozofii Teoretycznej (1979-1984), prodziekanem (1984-1986), a następnie dziekanem Wydziału Filozofii (1986-1987 i 1990-1999).

Należy do wielu znakomitych stowarzyszeń naukowych: Komitet Nauk Filozoficznych PAN (1987-1989), Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Towarzystwo Naukowe KUL, American Bibliographical Institut, Societas Internationale St. Thomae Aquinatis, Pontificia Academia Sanctae Thomae Aquinatis, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu - Oddział Societa Internazionale Tommaso d'Aquino (członek założyciel).

Uczestniczyła w pracach Prymasowskiej Rady Społecznej (1986-1990) oraz w Komisjach Episkopatu Polski ds. Kultury, ds. Nauki Katolickiej, ds. Dialogu z Niewierzącymi, oraz w Komisji "Iustitia et Pax". Była też konsultorem Rady Naukowej Episkopatu Polski.

Praca naukowo-dydaktyczna Zofii Zdybickiej oraz jej zaangażowanie w organizację życia naukowego były kilkakrotnie nagradzane. Otrzymała m.in. Złoty Krzyż Zasługi (1978), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2000), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), tytuł „Woman of the Year 1998" (American Biographical Institute, INC.), Medalem „Optime Meritis de Philosophia" przyznanym nestorom filozofii polskiej z okazji jubileuszowego X Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Poznaniu; W 2016 r. „za dokonania na polu filozofii i zaangażowanie w organizację życia naukowego, szczególnie za świadectwo dawane o życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II" została wyróżniona Nagrodą TOTUS, określaną mianem „katolickiego Nobla".

Życiorys siostry profesor: www.kul.pl

Źródło: Katarzyna Bojko, KUL


Podziel się tym materiałem z innymi: