Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2017-11-07 15:22
S. Zielińska / Katarzyna Bojko, KUL

KUL - konferencja w 5. rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Kudasiewicza

Instytut Nauk Biblijnych KUL zaprasza na konferencję poświęconą pamięci Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza, znakomitego biblisty, głosiciela Słowa Bożego i świadka wiary w 5. rocznicę jego śmierci.

Autor/źródło: KUL

Konferencja pt. „Sługa Ewangelii" odbędzie się 18 listopada w sali 1031 Kolegium Jana Pawła II /C-1031/, Al. Racławickie 14, Lublin.

Oprócz wykładów plenarnych w programie znalazła się sesja wspomnieniowa, podczas której księdza profesora wspominać będą współpracownicy, przyjaciele i uczniowie.


Program konferencji:


10.00 Sesja naukowa

            Dziekan Wydziału Teologii

            Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL

10.15 Zginam kolana przed Ojcem (...), od którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo (Ef 3,14) - ks. prof. Antoni Tronina

10.45 Słowo mocy i łaski w dziele św. Łukasza - prof. Krzysztof Mielcarek

11.15 Promotor katechezy biblijnej - s. dr hab. Anna Emmanuela Klich OSU

12.30 Msza Święta pod przewodnictwem Dyrektora Instytutu Nauk Biblijnych KUL,  ks. prof. Mirosława Wróbla /Kościół Akademicki KUL/ 

15.00 Sesja wspomnieniowa - Uczniowie i przyjaciele oraz przedstawiciele wspólnot


---

Ks. prof. Józef Kudasiewicz to wybitny biblista, wieloletni profesor Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Urodził się 23 lipca 1926 r. w Kijach k. Pińczowa (woj. świętokrzyskie). Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach w latach 1947-1952. W 1952 r. rozpoczął studia specjalistyczne z biblistyki na KUL, uwieńczone stopniem doktora teologii w 1957 r. W latach 1958-1961 studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych (1959 r.) oraz candidatus ad doctoratum (1960 r.). Był tam m.in. świadkiem zapowiedzi Soboru Watykańskiego II przez Jana XXIII.

Po powrocie do Polski (1961) został zatrudniony na KUL-u i w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Habilitował się z teologii św. Łukasza („Rola Jeruzalem w działalności zbawczej Jezusa") w 1971 r. Stanowisko docenta otrzymał w 1972 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego w 1979, profesora zwyczajnego w 1989. W latach 1972-1997 kierował Katedrą Teologii Biblijnej Nowego Testamentu KUL, wykłady prowadził do roku 2001.

Pod kierunkiem ks. Kudasiewicza powstało 240 prac magisterskich, 27 licencjackich i 14 doktorskich. Głównym przedmiotem jego badań były ewangelie synoptyczne w aspekcie historycznym, literackim i teologicznym. Jest autorem wielu cenionych publikacji z tych dziedzin. Za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego otrzymał nagrodę im. Ks. Idziego Radziszewskiego, a także dwukrotnie nominację do nagrody „Totus" Fundacji „Dzieło Trzeciego Tysiąclecia" za upowszechnianie nauczania Jana Pawła II. W 2012 roku Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało mu Złotego Feniksa za „dzielne świadectwo kapłańskiego życia w czasach widocznej korozji wrażliwości religijnej".

Zmarł 16 listopada 2012 roku w Starachowicach.


Katarzyna Bojko, KULPodziel się tym materiałem z innymi: