Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2018-11-28 13:17
S. Zielińska / KAI

Ks. prof. Kobyliński i ks. prof. Guzowski opowiadali o cudach w XXI w.

„Czy możliwe są cuda w XXI wieku?” to tytuł wykładu z cyklu „Duchowość dla Warszawy” dotyczącego katolickiej wizji choroby i uzdrowienia, a także działań grup charyzmatycznych, który odbył się w Warszawie.

Autor/źródło: pixabay, ddouk, licencja: CC0

27 listopada odbył się kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, organizowany przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Tytuł wykładu brzmiał: „Czy możliwe są cuda w XXI wieku?” i dotyczył katolickiej wizji choroby i uzdrowienia, a także działań grup charyzmatycznych. Wykład wygłosili ks. prof. Andrzej Kobyliński z UKSW i ks. prof. Krzysztof Guzowski z KUL.

Ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor PWTW, podczas przywitania licznie zgromadzonych uczestników spotkania zwrócił uwagę na kwestię szukania pomocy u Boga w trudnych sytuacjach życiowych, która może przerodzić się w uprzedmiotowienie Boga, zamiast otwierać człowieka na Jego wolę.

Wykład miał charakter dwugłosu. Najpierw zabrał głos ks. prof. Andrzej Kobyliński, profesor filozofii na UKSW. Zwrócił on uwagę na intensywny wzrost religijności w wielu miejscach świata (tzw. desekularyzacja), co prowadzi do zainteresowania cudami i uzdrowieniami. Prelegent zauważył, iż biorąc pod uwagę uzdrowienia oficjalnie uznane (np. w Lourdes), trzeba stwierdzić, że nie jest ich wiele. W podejściu do cudów i uzdrowień, wykładowca nalegał na zachowanie katolickiej tożsamości. Jest w tym pomocna instrukcja wydana przez Kongregację Nauki Wiary "Ardens felicitatis desiderium", w której znajdują się wytyczne omawiające, jak powinna wyglądać modlitwa o uzdrowienie zgodna z katolicką wiarą i czego należy w niej unikać.

Ksiądz profesor wskazał na zagrożenie, które według niego staje się coraz bardziej obecne: przenikanie do Kościoła katolickiego elementów praktyk zielonoświątkowych oraz elementów rytualnych i magicznych pochodzących w Azji, Afryki czy Ameryki Południowej. Przez to powstaje religijność oparta na emocjach, kwestionująca teologię katolicką, charakteryzująca się objawami psychosomatycznymi. Prelegent apelował o ostrożność i zachowanie rozsądku wobec niewłaściwych praktyk tego rodzaju.

Drugi prelegent, ks. prof. Krzysztof Guzowski, profesor teologii dogmatycznej KUL-u, rozpoczął swoje przedłożenie od własnej modlitwy do Ducha Świętego. Zwrócił on uwagę na powszechność cudów w świecie, co potwierdza nieustane działanie Boga wobec człowieka. Największym cudem, przekonywał prelegent, jest Eucharystia, w której Bóg poprzez działanie Ducha Świętego kształtuje człowieka na wzór Chrystusa.

Ksiądz profesor zaprezentował katolicką wykładnię o istocie i działaniu Ducha Świętego na przykładzie nauczania św. Bazylego, św. Grzegorza z Nysy, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu i św. Jana Pawła II. W nieco polemicznym tonie wobec swego przedmówcy, ksiądz Guzowski ukazał działanie Ducha Świętego, który zamieszkuje w człowieku i objawia w nim swoją moc. Jego zdaniem Kościół potrzebuje „nowej Pięćdziesiątnicy”, wylania Ducha w sercach ludzi. Niewłaściwe praktyki, które pojawiają się podczas charyzmatycznych modlitw, wynikają z braku obecności i słusznego ukierunkowania pasterzy grup modlitewnych.

Po obu przedłożeniach prelegenci odpowiedzieli jedynie na część licznych pytań, zadanych przez słuchaczy.

Kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy” odbędzie się w Bibliotece Rolniczej 22 stycznia 2019 roku o godzinie 19:00.

Cykl wykładów otwartych „Duchowość dla Warszawy” koncentruje się wokół szeroko rozumianej duchowości współczesnego człowieka. Tematy dotyczą zagadnień wiedzy teologicznej oraz praktycznego wymiaru relacji z Bogiem (modlitwa, drogi duchowości). Część tematów dotyczy zagadnień z psychologii: więzi i komunikacji międzyludzkiej, wychowania do dojrzałości, relacji małżeńskich i rodzinnych. Niektóre wykłady mają też formę poetyckich koncertów okolicznościowych. To spotkania i wykłady, które pomagają mieszkańcom stolicy i okolic odkrywać niezmierzone horyzonty duchowości chrześcijańskiej i własnego serca.

sjp, dg / Warszawa


Podziel się tym materiałem z innymi: