Strona główna
opoka.org.pl
2020-07-24 12:09
nc / KAI

Kraków: o. Piotr Jackowski nowym prowincjałem karmelitów bosych

Dotychczasowy przeor wspólnoty lubelskiej o. Piotr Jackowski OCD został wybrany prowincjałem Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.

o. Piotr Jackowski OCD
Autor/źródło: karmel.pl

W czasie sesji popołudniowej zgromadzeni na kapitule zakonnicy dokonali wyboru Rady Prowincjalnej: o. Piotr Hensel, o. Stanisław Fudala, o. Tadeusz Florek, o. Grzegorz Tyma. Do obowiązków radnych prowincjalny należy wspomaganie prowincjała w zarządzaniu prowincją w obszarach formacji początkowej i permanentnej, duszpasterstwa.

W drugiej części obrad podjęto sprawy wniesione do kapituły przez członków krakowskiej prowincji, nad którymi podjęto pogłębioną refleksje.

Od 21 lipca w Wadowicach trwa X Kapituła Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych pod hasłem „Być karmelitami bosymi dzisiaj”. Kapituła to najwyższy organ władzy prowincji, w trakcie obrad wybierany jest nowy przełożony prowincjalny, przełożeni lokalni. To pociąga za sobą również rewizję odpowiedzialnych za formacje i dzieła prowincji, takie jak wydawnictwo, Karmelitański Instytut Duchowości, domy rekolekcyjne-pielgrzymkowe.

W 1562 r. hiszpańska karmelitanka Teresa od Jezusa, w odpowiedzi na kryzys zakonu, zdecydowała się założyć pierwszy klasztor karmelitanek zwanych bosymi, co było odpowiedzią na pragnienie większej doskonałości w duchu ewangelicznego radykalizmu. Sześć lat później św. Teresa przy współudziale św. Jana od Krzyża doprowadziła do założenia pierwszego klasztoru karmelitów bosych w Duruelo. Nowy Zakon Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (Zakon Karmelitów Bosych – OCD), z żeńską gałęzią mniszek bosych (żyjących w zamkniętych klasztorach klauzurowych) w 1593 r został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską.

W Polsce karmelici bosi pojawili się już w roku 1605, zakładając pierwszy klasztor w Krakowie. W 1612 r. do Polski przybyły karmelitanki bose. W następnych latach karmelici założyli kilkanaście klasztorów m.in. w Lublinie, Poznaniu, Lwowie, Przemyślu, Wilnie (Ostra Brama), Warszawie, Berdyczowie. W 1633 r. powstał klasztor eremicki w Czernej pod Krakowem. Czas rozbiorów przyniósł kasatę prawie wszystkich klasztorów z wyjątkiem konwentu w Czernej, który pod koniec XIX w., dzięki działalności św. Rafała Kalinowskiego (1835-1907), stał się zaczynem odnowy Karmelu na ziemiach polskich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wskrzeszono w roku 1920 prowincję polską. W roku 1993 nastąpił podział Karmelu polskiego na prowincję krakowską i warszawską.

Posługa karmelitów bosych jest różnorodna. Priorytetowym zadaniem jest apostolstwo życia duchowego, zgodnie z zasadą św. Teresy: „vivir y comunicar – żyć i dzielić się z innymi”. Karmelici czynią to poprzez słowo głoszone i pisane. Prowadzą domy rekolekcyjne, domy modlitwy i centra duchowości. Angażują się w posługę rekolekcyjną, głoszą konferencje duchowe i dni skupienia, wiele godzin poświęcają posłudze w konfesjonale i kierownictwu duchowemu. Obecność karmelitów zauważyć można także w aulach uniwersyteckich, w duszpasterstwie parafialnym i na misjach.

Na wszystkich kontynentach świata jest w sumie ponad 4 tysiące zakonników, kapłanów i braci zakonnych. Szczególnie żywo Karmel bosy rozwija się w Indiach i w Afryce. W Polsce, od roku 1993, istnieją dwie prowincje: krakowska i warszawska. Ta pierwsza liczy 218 braci, a druga – 115.


pra / Kraków

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2020-07-24 11:11:33
miniaturka

Coraz więcej ofiar handlu ludźmi, handlarze bezkarni

„Każdy system prawny powinien zagwarantować, aby prawa ofiar handlu ludźmi nie były łamane i zapewnić im całkowitą konieczną ochronę, monitorując jednocześnie wprowadzanie w życie praw przeciw temu procederowi”. Opinię tę wyraził w imieniu Stolicy Apostolskiej bp Joseph Grech na międzynarodowej konferencji poświęconej handlowi ludźmi.
2020-07-24 11:20:59
miniaturka

Holandia: projekt nowego prawa, eutanazja dla spełnionych

W holenderskim parlamencie złożono projekt prawa, które rozszerzy możliwość korzystania za eutanazji. Będą mogli z niej skorzystać wszyscy, którzy skończyli 75 lat bez względu na stan ich zdrowia, ponieważ, jak twierdzą pomysłodawcy, w tym wieku życie można już uznać za spełnione.
2020-07-24 11:35:04
miniaturka

Kard. Koch: dialog w Kościele to wiarygodność w ekumenizmie

Na polu ekumenizmu można by postępować w szybszym tempie. Boli mnie jednak, że w opinii publicznej trudności przypisuje się zawsze Kościołowi katolickiemu. Zbyt łatwo się zapomina, że przeszkody istnieją po obydwu stronach – powiedział kard. Koch, podsumowując swą trwającą już od dziesięciu lat posługę przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.
2020-07-24 12:41:18
miniaturka

Amerykański dziennikarz o przyczynach antykatolickiego wandalizmu

O aktach wandalizmu w stosunku do katolickich rzeźb, kaplic i kościołów pojawiło się dużo informacji, szczególnie w ostatnim miesiącu. Ale jaka jest ich przyczyna? Na to pytanie stara się odpowiedzieć katolicki dziennikarz Matthew Walther na łamach czasopisma „The Week”.
2020-07-24 13:53:43
miniaturka

III Kongres Młodzieży Polonijnej rozpocznie cykl spotkań online

Tegoroczny Kongres Młodzieży Polonijnej będzie pierwszym takim Kongresem online i rozpocznie cykl wirtualnych spotkań, podczas których młodzi będą mogli poznać siebie nawzajem, pogłębić relacje i chrześcijańską formację. Serdecznie zapraszamy młodzież polonijna na pierwsze spotkanie w dniu 1 sierpnia, zgłoszenia do 29 lipca.
2020-07-24 14:45:03
miniaturka

Warszawa: Błażej Kmieciak został przewodniczącym państwowej komisji do spraw pedofilii

Dr hab. Błażej Kmieciak, powołany 15 maja b.r. przez Rzecznika Praw Dziecka, został dziś przewodniczącym Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.