Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2018-05-30 09:09
Anna Bajon / K. Zając | Rada Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej

Kościół żyje z Eucharystii, czyli pierwsze spotkanie Rady Młodzieży Archidiecezji Krakow

Jakie są problemy i potrzeby młodzieży archidiecezji krakowskiej? Jak wyjść im naprzeciw w świecie, który stawia przed nimi trudne wybory? Wreszcie, jakie działania powinno się podjąć, aby młode pokolenie odnalazło swoje miejsce w Kościele?

Autor/źródło: Rada Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej

Te i inne pytania zadawali sobie arcybiskup Marek Jędraszewski oraz przedstawiciele Rady Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej podczas pierwszego spotkania, które odbyło się 27 maja 2018 roku w domu arcybiskupów krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3.

Młodzi, reprezentujący różne środowiska oraz dekanaty, zgromadzili się wraz z przewodniczącym Rady, duszpasterzem młodzieży archidiecezji księdzem Łukaszem Michalczewskich w słynnej Sali Okna Papieskiego, a spotkanie z metropolitą krakowskim rozpoczęło się od wspólnej modlitwy. Następnie arcybiskup skierował słowo do zebranych, nawiązując do sytuacji w Irlandii, a także szerzej, do sytuacji młodego pokolenia we współczesnym świecie.

Po krótkim przedstawieniu się członków nowo powołanej Rady, metropolita powołał sekretarza Rady, którym została Monika Palus oraz zastępcę sekretarza - funkcję tę pełnił będzie Tomasz Konturek.

Kolejny punkt spotkania obejmował przedstawienie czterech sekcji, które zostaną wyodrębnione w Radzie Młodzieży oraz zaproponowanie przez ich liderów kierunków, w jakim mają one podążać. Konrad Ciempka, stojący na czele sekcji ds. Nowej Ewangelizacji, zaznaczył, że będzie się ona zajmować organizacją wydarzeń dedykowanych nie tylko dla młodzieży działającej aktywnie we wspólnotach, ale także dla ich rówieśników, którzy być może szukają swojego miejsca w Kościele. Oprócz spotkań młodzieży archidiecezji krakowskiej, Konrad zaproponował m.in. ewangelizację na bulwarach, wychodzenie do młodych, akcje uwielbieniowe czy adoracje, a także zasugerował, aby Diecezjalne Spotkania Młodzieży w Niedzielę Palmową odbywały się co kilka lat w innych miastach archidiecezji.

Sekcja katechizacji skupiła się na procesie przygotowania do bierzmowania oraz prowadzenia katechez. Pojawiła się także propozycja kontynuacji rekolekcji dla krakowskiej młodzieży licealnej, inspirowana formą zapoczątkowaną przez arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Sekcję rozwoju przedstawiła jej liderka Iwona Jeleń, która podkreśliła wagę ożywienia struktur parafialnych oraz pracy projektowej, która niezbędna będzie w przyszłej pracy dla młodych. Iwona zaoferowała doświadczenie i narzędzia posiadane przez reprezentowaną przez jej osobę w Radzie, Górę Dobra.

Łukasz Muzyka, który sprawować będzie pieczę nad sekcją medialną, przedstawił arcybiskupowi, jaki zasięg mają profile społecznościowe archidiecezji oraz strony internetowe zajmujące się chociażby wyjazdem na Światowe Dni Młodzieży w Panamie czy profil Duszpasterstwa Młodzieży na Facebooku. Łukasz zarysował plan połączenia niektórych stron oraz zaproponował jeszcze aktywniejsze promowanie wydarzeń organizowanych na terenie poszczególnych dekanatów, a także przez samą kurię, podkreślając, że sekcja będzie tworzyć medialną twarz krakowskiej młodzieży.

Ksiądz arcybiskup po wysłuchaniu przedstawicieli poszczególnych sekcji, podkreślił szczególnie istotę przygotowania do sakramentu bierzmowania, a także rolę pracy z nowo bierzmowanymi. Bardzo mocno zaakcentował również potrzebę wspólnej modlitwy, szczególnie wspólnego przeżywania niedzieli i niedzielnej Mszy świętej dla młodych.

Następnie sekretarz i jej zastępca przedstawili księdzu metropolicie wyniki ankiety przeprowadzonej po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz płynące z niej wnioski. Spotkanie zakończyło pasterskie błogosławieństwo księdza arcybiskupa.

Kolejne spotkanie Rady Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej z metropolitą krakowskim arcybiskupem Markiem Jędraszewskim zostało wyznaczone na początek listopada. Do tego czasu Rada będzie spotykać się w ramach poszczególnych sekcji, a także raz w miesiącu na roboczym spotkaniu z duszpasterzem młodzieży.Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: młodzież, archidiecezja krakowska, Rada Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej