Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2018-05-07 08:49
AC / episkopat.pl

Kościelny Inspektor Ochrony Danych

Ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II z diec. bielsko-żywieckiej został wybrany na pełniącego obowiązki Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

Autor/źródło: photogenica.pl, (C) Simon Jarratt/Corbis

Na to stanowisko powołali go biskupi obradujący na Jasnej Górze. Wśród tematów Rady Stałej Episkopatu Polski ochrona danych osobowych w Kościele była jednym z ważniejszych, wobec wchodzących w życie, 25 maja, nowych przepisów Unii Europejskiej.

Jak powiedział bp Artur Miziński, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, Kościelny Inspektor Ochrony Danych będzie miał swoją siedzibę przy sekretariacie Episkopatu Polski i będzie centralnym organem, którego zadaniem ma być czuwanie nad tym, by dane osobowe przetwarzane przez Kościół, były wykorzystywane właściwie, z zachowaniem wszelkich przepisów, które znajdują się w rozporządzeniu RODO. Kościelny Inspektor będzie także organem odwoławczym w drodze administracyjnej, gdyby dane były naruszone lub w sytuacji, gdyby ktoś uważał, że zostały one naruszone.

Urodzony w 1975 r. ks. Piotr Kroczek to kapłan diecezji bielsko-żywieckiej.

Jest teologiem i kanonistą, doktorem habilitowanym nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego i doktorem nauk teologicznych w zakresie teologii ekumenicznej. Jest profesorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie wykłada na Wydziale Prawa Kanonicznego i Wydziale Nauk Społecznych; zajmuje się teorią prawa i prawem wyznaniowym. Ostatnio wydał: „Parafia w optyce katolickiej i luterańskiej”, Studium teologiczno-prawne, Kraków 2017 oraz Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej. Klauzule generalne, Kraków 2017.

It/Jasna Góra/episkopat.pl


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: Ochrona Danych Osobowych, dane osobowe, RODO, Piotr Kroczek, Koscielny Inspektor Ochrony Danych