Strona główna
opoka.org.pl
2019-02-03 17:30
Justyna Kapłańska

Konferencja Naukowa "Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka, kultura i polityka"

Już 4 kwietnia odbędzie się III edycja konferencji, której celem jest budowanie mostów między religią a innymi istotnymi obszarami ludzkiego życia.

Autor/źródło: Daniel Turczyn

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka, kultura i polityka" to wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Śląskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego pod patronatem honorowym prof. dr. hab. Ryszard Koziołek - Dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ i Prorektora ds. Kształcenia i Studentów. 

Jego celem jest interdycyplinarne spojrzenie na relacje chrześcijaństwa z nauką, kulturą i polityką. Jest to spojrzenie na Kościół w ramach uniwersytetu, a jednocześnie próba popularyzacji nauki, w tym wypadku szczególnej sieci powiązań Kościoła i pozostałych wymienionych sfer oraz zaproszenie do otwartej dyskusji na wskazany temat.

Konferencja zostanie podzielona na cztery sekcje tematyczne:

1. teologiczno-filozoficzną,
2. dotyczącą kultury i sztuki, 
3. dotyczącą nauk przyrodniczych i ścisłych, 
4. poruszającą tematy z obszaru nauk społecznych.

Jak przeczytamy na stronie wydarzenia:
"Spotkanie rozpocznie się wykładem inauguracyjnym, który wygłosi ks. dr hab. Sławomir Zieliński – teolog fundamentalny oraz pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego.  
Po zakończeniu obrad w sekcjach odbędzie się debata ekspercka, z której problemem zmierzą się naukowcy reprezentujący cztery dyscypliny: teologię, psychologię i psychiatrię, literaturoznawstwo oraz nauki społeczne. Debata będzie tłumaczona na polski język migowy."

Wydarzenie ma miejsce po raz trzeci. U jej początków dostrzeżenie przez kilku studentów historii braku historii Kościoła w programie studiów. Wzbudziło to pragnienie zorganizowania w tej tematyce studenckiej konferencji naukowej. Jak mówi Piotr Miśta, jeden z organizatorów: "Ważne było dla nas spojrzenie z różnych perspektyw, dlatego wtedy do współpracy zaprosiliśmy studenckie koła naukowe teologów, myśli lewicowej oraz narodowej myśli politycznej, a wspierało nas Niezależne Zrzeszenie Studentów. Tytuł brzmiał: Sojusz tronu z ołtarzem - partnerstwo czy podporządkowanie? Stosunki między państwem a Kościołem na przestrzeni dziejów a sama konferencja miała miejsce 12 maja 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach".

Dobry odbiór konferencji stał się bodźcem do zorganizowania drugiej, jeszcze bardziej interdyscyplinarnej edycji, pod nazwą "Między katedrą a katedrą. Kościół i nauka na przestrzeni dziejów". W związku w wysokim poziomem i liczną frekwencją, także wśród biernych słuchaczy, a także zgłoszeniami z różnych części kraju, w tym roku konferencja została rozrzeszona na skalę ogólnopolską. 

"Nie chcemy być typową konferencją naukową specjalistów w hermetycznym gronie, ale mostem: między zagadnieniami religii i wiary chrześcijańskiej a naukową, merytoryczną refleksją; między pokoleniami (w zespole organizatorów są zarówno doświadczeni doktoranci, jak i początkujący studenci); między różnymi dyscyplinami naukowymi; ale też między najnowszymi wynikami badań a ciekawymi świata ludźmi spoza kręgów uniwersyteckich - chodzi o popularyzację nauki" - mówi Piotr Miśta.

Do udziału i prezentowania swoich referatów w sposób szczególny zaproszeni są studenci i doktoranci.

Bieżące informacje na temat spotkania oraz szczegóły przesyłania zgłoszeń można znaleźć na stronie wydarzenia oraz stronie fejsbukowej:

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy