Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2018-06-02 13:22
Ewa Kotowska-Rasiak

Kalisz: "Opiekun" świętuje 20 lat

Minęło 20 lat od momentu ukazania się pierwszego numeru dwutygodnika diecezji kaliskiej „Opiekun”. Mszy św. dziękczynnej w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu przewodniczył biskup kaliski Edward Janiak.

Autor/źródło: Ewa Kotowska-Rasiak

W swoim słowie bp Janiak podkreślał, że dwutygodnik diecezji kaliskiej „Opiekun” powstał 20 lat temu, aby jako środek medialnego przekazu służyć Kościołowi Kaliskiemu i jego przemożnemu patronowi św. Józefowi”. – Służba diecezji od samego początku dokonuje się w przekazie informacji, relacji z wydarzeń, prezentacji osób i miejsc związanych z konkretnymi parafiami, wspólnotami i dziełami naszego Kościoła lokalnego. Natomiast posługa św. Józefowi to przede wszystkim szerzenie kultu i powiększanie czci dla patrona Kościoła Powszechnego i naszej diecezji – powiedział ordynariusz diecezji kaliskiej

Dziękował redaktorom naczelnym, pracownikom i współpracownikom redakcji oraz czytelnikom pisma. – Dziś ten dwutygodnik w nakładzie 14 tys. egzemplarzy na trwałe wpisał się w rzeczywistość naszych parafii, zyskał uznanie czytelników i przez wielu jest oczekiwany nie tylko w diecezji kaliskiej, jako źródło wiadomości i nowych treści związanych przede wszystkim z życiem Kościoła, jego nauką i duchowością – wskazał hierarcha.

W homilii biskup pomocniczy Łukasz Buzun odwołał się do początków powstania diecezjalnej gazety podkreślając zasługi pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierały.

Wskazywał na rolę mediów w służbie prawdy. – Media diecezjalne mają swoje miejsce i swój głos w całym szumie medialnym. Są po to, aby obraz i słowo zbliżały nas do prawdy, by kształtowały naszego ducha w taki sposób, abyśmy mogli w tym świecie realizować swoje powołanie do świętości – mówił kaznodzieja.

Po komunii św. ks. kan. Andrzej Antoni Klimek zawierzył św. Józefowi pracowników, współpracowników i czytelników „Opiekuna”.

W uroczystości uczestniczyli: biskup kaliski Edward Janiak, biskup pomocniczy Łukasz Buzun, biskup kaliski senior Stanisław Napierała, ks. kan. Andrzej Antoni Klimek, ks. kan. Krystian Szenowski, kapłani pracujący w Kurii Diecezjalnej w Kaliszu, księża związani z czasopismem, pracownicy, współpracownicy i przyjaciele „Opiekuna”.

W pierwszą rocznicę wizyty Jana Pawła II w Kaliszu, która miała miejsce 4 czerwca 1997 r., pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała powołał do istnienia gazetę diecezjalną. - Na początku powstania diecezji kaliskiej chodziło przede wszystkim, by ją scalić, bo jak wiemy, powstała z sześciu różnych części innych diecezji. Trzeba było ją zintegrować, tylko rodziło się pytanie - jak? Pomyślałem, że można to zrobić między innymi przez media. Zrodziła się myśl, aby powołać do istnienia gazetę – powiedział bp Stanisław Napierała.

Biskup zaproponował tytuł nowego periodyku „Opiekun”. - Intuicja podpowiadała, by był to dwutygodnik. Poza tym, na początku nie było ani ludzi, ani pieniędzy, ani też pomieszczeń. Była tylko myśl. Kolejnym ważnym wyzwaniem było ustalenie programu, czyli tego, co będziemy przekazywać ludziom. Przyświecała mi jedna myśl, rozsławiać św. Józefa. On jest patronem diecezji i o nim diecezjanie chyba najbardziej będą chcieli słuchać. A on będzie w ten sposób łączył i integrował diecezję – stwierdził pierwszy biskup kaliski.

Pierwszym redaktorem naczelnym był Marian Rybicki. – Byłem wówczas pracownikiem Stowarzyszenia Civitas Christiana i poniekąd byłem związany z mediami, ponieważ wydawaliśmy wtedy „Słowo. Dziennik katolicki”. Przy tym piśmie ukazywały się w różnym czasie wydawniczym dodatki takie jak „Słowo kaliskie” albo „Słowo wielkopolskie”, w których co najmniej jedna strona była poświęcona diecezji kaliskiej” – wspomina pierwszy szef.

Po kilku miesiącach redaktorem naczelnym gazety został ks. Krystian Szenowski, który tę funkcję pełnił przez 10 lat. Zawartość merytoryczna treści i grafika w ciągu lat ulegała przeobrażeniom. – Nieprzerwanie szukaliśmy formuły pisma, by wyróżniało się ono na tle innych. Gdyby tylko poprzestać na sprawach diecezji to „Opiekun” byłby informatorem. Tego nie chcieliśmy. Księża sugerowali, aby poruszać też sprawy wiary i moralności – mówi ks. Szenowski.

Od 1 września 2008 r. redaktorem naczelnym jest ks. Andrzej Antoni Klimek. W tym czasie nastąpiły istotne zmiany, obejmujące szatę graficzną, objętość i nakład pisma. Obecnie gazeta liczy 56 stron. Bardzo często wydawane są także specjalne dodatki tematyczne.

Na przestrzeni lat zmieniał się skład zespołu redakcyjnego, ale warto podkreślić, że od samego początku z redakcją współpracowali nie tylko księża, lecz również osoby świeckie o różnorodnych profesjach i zainteresowaniach. Obecnie w redakcji oprócz redaktora naczelnego ks. kan. Andrzeja Klimka pracują trzy osoby: Arleta Wencwel, Renata Jurowicz i Monika Rubas. Grono to poszerzają stali współpracownicy.

Zgodnie z zamysłem bp. Stanisława Napierały, pomysłodawcy i założyciela pisma diecezjalnego, głównym zadaniem „Opiekuna” było i jest pomnażanie czci św. Józefa. W każdym numerze czasopisma ukazują się materiały związane z patronem diecezji kaliskiej. Poza tym w piśmie można znaleźć informacje na temat życia Kościoła w Polsce i w świecie, a szczególnie diecezji kaliskiej. Bardzo ważnym i stale obecnym tematem są zagadnienia dotyczące wiary i rodziny.

Od samego początku w „Opiekunie” pojawiają się artykuły dla najmłodszych, a także przepisy kulinarne i krzyżówka. Do absolutnie unikatowych na rynku prasy należy rubryka „Powieść Opiekuna”, gdzie od 9 lat publikowana jest powieść w odcinkach zatytułowana „Jasna i ta druga strona księży(ca)”. Powieść podpisana pseudonimem Jeremiasz Uwiedziony, opowiada o życiowych perypetiach ks. Mateusza, najpierw wikariusza, a później samodzielnego proboszcza.

„Opiekun” dociera nie tylko do parafii diecezji kaliskiej, ale także do czytelników w kraju, a nawet zagranicą. Pismo otrzymują wszyscy biskupi w Polsce.


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: Kalisz, Msza Św., bp janiak, bp Buzun, bp Napierała, gazeta diecezjalna, Opiekun