Strona główna
opoka.org.pl
2020-10-04 09:59
Komisja Duszpasterstwa

Idźcie w pokoju Chrystusa

W dniach od 29.09 do 1.10 2020 r. w Katowicach odbyło się posiedzenie Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich polskich diecezji.

Posiedzenie zostało poświęcone przygotowaniom związanym z trzecim etapem ogólnopolskiego programu duszpasterskiego o Eucharystii i działaniom pastoralnym w dobie pandemii.

Obradom, które odbyły się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczył abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki, przewodniczący KD KEP. Pierwszy dzień posiedzenia dotyczył przygotowywanego obecnie trzeciego etapu PD o Eucharystii, który nosi tytuł: „Posłani w pokoju Chrystusa” i odnosi się do Mszy świętej w jej wymiarze świętowania. Ks. abp Wiktor Skworc, po powitaniu uczestników posiedzenia, dokonał wprowadzenia w tematykę obrad, przedstawiając jednocześnie szereg istotnych impulsów związanych ze świętowaniem niedzieli i zachowaniem jej jako dnia wolnego od pracy. Następnie ks. dr Krystian Piechaczek, sekretarz KD, przedstawił „Założenia i cele trzeciego roku realizacji programu duszpasterskiego o Eucharystii”. Po przedłożeniu została otwarta dyskusja z możliwością zgłaszania wniosków, uzupełnień oraz poprawek. Po kolacji uczestnicy posiedzenia zostali zaproszeni na braterskie spotkanie w Kurii Archidiecezjalnej.

Kolejna sesja posiedzenia, która miała miejsce w środę (30.09), została poświęcona zagadnieniom szczegółowym tworzonego PD. W godzinach przedpołudniowych miały miejsce dwa przedłożenia. Jako pierwszy głos zabrał ks. dr Wojciech Sadłoń z UKSW w Warszawie, który przedstawił „Raport na temat czasu wolnego i świętowania niedzieli w polskim społeczeństwie”. Następnie ks. dr Przemysław Sawa wygłosił referat pt.: „Zadania ewangelizacyjne w kontekście chrześcijańskiego przeżywania Eucharystii”. Wymiana doświadczeń oraz dyskusja zainspirowana wspomnianymi wystąpieniami wypełniła czas posiedzenia aż do godzin południowych. Obrady zakończyły się wspólną modlitwą brewiarzową.

Popołudniowa część posiedzenia rozpoczęła się w gmachu Sejmiku Śląskiego. Po zwiedzeniu historycznego miejsca, uczestnicy wysłuchali wykładu p. prof. Z. Woźniczki z UŚ na temat historii Katowic i Górnego Śląska. Dobrą tradycją spotkań w ramach posiedzeń Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich jest również poznawanie życia wspólnot diecezjalnych, które pełnią funkcję gospodarza. Życzeniem wielu uczestników posiedzenia był wspólny wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śl. W Sanktuarium została odprawiona uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki. Na zakończenie drugiego dnia spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z historyczną dzielnicą Katowic – Nikiszowcem.

Ostatni dzień obrad (czwartek, 1.10) rozpoczął się Eucharystią w kościele Archikatedralnym Chrystusa Króla w Katowicach, której przewodniczył ks. abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki. Spotkanie na Wydziale Teologicznym UŚ rozpoczęło się wykładem ks. prof. Arkadiusza Wuwera WT UŚ, pt.: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Od Eucharystii do misji. Po wykładzie, wzorem poprzednich dni , odbyła się dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycję odnośnie misji, którą otrzymujemy w Eucharystii. Na zakończenie obrad zebrani odmówili modlitwę brewiarzową.

Zgłoszone przez uczestników wnioski stanowią cenny wkład do dalszych prac związanych powstawaniem trzeciego etapu ogólnopolskiego PD o Eucharystii.

Na zdjęciu: Księża dyrektorzy wydziałów duszpasterstwa wysłuchali w sejmiku śląskim wykładu prof. Z. Woźniczki nt. sytuacji Górnego Śląska w czasach powstań śląskich i plebiscytu.


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi: