Strona główna
opoka.org.pl
2019-07-26 18:15
ek / KAI

Hiszpania: w przyszłym tygodniu w Salamance odbędzie się Powszechny Parlament Młodzieży

W dniach 28 lipca-4 sierpnia na Uniwersytecie Papieskim w Salamance (UPSA) odbędzie się V światowe zgromadzenie Powszechnego Parlamentu Młodzieży z udziałem ok. 120 młodych przedstawicieli 22 krajów obu Ameryk, Afryki, Azji i Europy.

Autor/źródło: Facebook/World Youth Parliament

Głównym organizatorem wydarzenia, które przebiegać będzie pod hasłem „Pokój w budowie: wspólne decydowanie na rzecz nowej cywilizacji”, jest międzynarodowy ruch Młodzież Idąca (Juventud Idente), przy wsparciu Fundacji Fernando Rielo i UPSA.

Wspomniany Powszechny Parlament Młodzieży (PUJ) powstał w 1981 z inicjatywy hiszpańskiego myśliciela, filozofa, pisarza i mistyka Fernando Rielo Padrala (1923-2004). Pragnął on stworzyć stałe forum dialogu, na którym młodzi z całego świata, różnych kultur i religii, opracowują nowe propozycje dotyczące kluczowych zagadnień współżycia ludzkiego i społecznego. Podstawowym celem PUJ jest wspieranie pokoju jako niezbędnego warunku nowej cywilizacji, opartej na wspólnocie i braterstwie.

W tym duchu toczyć się będą również prace przyszłego zgromadzenia w Salamance, a jego uczestnicy będą szukali odpowiedzi na takie pytania jak: jak żyć w i dla pokoju? Jak prowadzić dialog? Czym jest braterstwo? To tylko niektóre tematy, które od 2017 ukierunkowały debaty tysięcy młodych zaangażowanych w działalność tego forum, które obecnie zbierze się na swym piątym spotkaniu ogólnoświatowym.

Rozpocznie się ono oficjalnie 29 bm. w Wielkiej Auli uczelni w Salamance przemówieniami, które wygłoszą jej wicerektor ks. Jacinto Núñez Regodón; przewodniczący Fundacji Fernando Rielo i zakonnego Instytutu Misjonarzy Idących (Misioneros Identes; również założonego przez F. Rielo) ks. Jesús Fernández oraz przewodnicząca Powszechnego Parlamentu Młodzieży Eleanna Guglielmi. Wcześniej uczestników wydarzenia przyjmą władze miasta. A potem rozpoczną się właściwe obrady z referatami m.in. przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, w tym także Stałego Sekretaríatu Synodu Biskupów oraz Fundacji Fernando Rielo.

Następnie przez cały tydzień młodzi parlamentarzyści z całego świata będą uczestniczyć w pracach komisji i w sesjach plenarnych, przedstawiając propozycje ze swych krajów, aby na zakończenie ogłosić manifest końcowy. Nastąpi to na sobotnim zgromadzeniu ogólnym 3 sierpnia w obecności władz uczelni, polityków i różnych organizacji międzynarodowych.

Poprzednie światowe spotkania PUJ odbyły się w Rzymie w 2009, Nowym Jorku (2010), na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie (2014) i w Pekinie (2017). 

kg (KAI/ilsismografo) / Salamanka

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy