Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2018-09-04 12:20
AC / KAI

Heroldowie Ewangelii w Polsce

Ojcowie i bracia ze zgromadzenia Heroldów Ewangelii w Brazylii odwiedzą Polskę. Ich wizyta potrwa od 10 do 20 września. Obecni będą w wielu parafiach w kilku diecezjach. Spotkają się z wiernymi, chorymi i więźniami, którym przekażą Ikonę Matki Bożej Fatimskiej.

Autor/źródło: ek-s, licencja: CC BY

Goście przywiozą ze sobą figurę Matki Bożej Fatimskiej podarowaną im przez Jana Pawła II. Odwiedzą parafie m.in. w Warszawie, Krakowie, Zamościu, Kielcach. Spotkają się z chorymi, więźniami z diecezji kieleckiej oraz wszystkimi potrzebującymi i proszącymi o modlitwę.

Heroldowie Ewangelii to Międzynarodowe Stowarzyszenie Wiernych na Prawach Papieskich. Wspólnota zawiązała się w Brazylii i tam znajduje się jej główna siedziba. Zatwierdził i nadał jej prawa papieskie św. Jan Paweł II w 2001 r., a papież Benedykt XVI zatwierdził odłam żeński, męski i kapłański. Stowarzyszenie tworzą księża, bracia i siostry oraz tercjarze i osoby świeckie.

Obecnie Heroldowie działają w 78 krajach. Mają własne seminaria duchowne, szkoły, prasę, wydawnictwa, radio i telewizję, akademie muzyczne i plastyczne. Żyją wg duchowości św. Ludwika Grignion de Montforta i odpowiadają swym życiem na wezwania z Fatimy oraz na wezwanie św. Jana Pawła II do nowej ewangelizacji "poprzez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi".

Jedną z form ich ewangelizacji jest Apostolat Maryi Królowej Trzeciego Tysiąclecia. Apostolat tworzą osoby świeckie, które zapraszają do swoich domów Ikonę Niepokalanego Serca Maryi w kształcie kapliczki. Tworzą one stałe wspólnoty składające się z 31 rodzin (bo tyle jest dni w najdłuższym miesiącu), które podejmują się raz w miesiącu gościć u siebie Maryję. Każda rodzina ma swój stały dzień, w którym przyjmuje Ikonę. Wspólnota znajduje się pod opieką koordynatora, który czuwa nad peregrynacją, zbiera świadectwa i raz w roku składa sprawozdanie koordynatorowi krajowemu, który później wszystkie zebrane sprawozdania przekazuje do Rzymu. Apostolat buduje świadomość potrzeby modlitwy za Kościół, Ojca Świętego, biskupa miejsca i proboszcza parafii oraz otaczających ludzi, wzmacnia więzi rodzin z Matką Bożą i angażuje nawet tych, którzy nie mają czasu na życie sprawami Kościoła. Często też odbudowuje więzi rodzinne. Warunkiem zawiązania wspólnoty jest zgoda proboszcza.

Apostolat Maryi Królowej Trzeciego Tysiąclecia jest obecny w Polsce od 2007 r. Został włączony do Rady Ruchów Katolickich. Opiekunem duchowym wyznaczony został ks. kanonik Andrzej Juńczyk, proboszcz i kustosz Sanktuarium MB Pocieszycielki Strapionych w Lewiczynie. Koordynatorem Krajowym jest Maria Stachurska. W Polsce istnieją 22 wspólnoty przyjmujące ikonę Niepokalanego Serca Maryi. W Brazylii takich wspólnot działa 22 tysiące.

Wszelkich informacji na temat pobytu i posługi Heroldów w Polsce udziela koordynator: heroldowie.ewangelii@gmail.com lub opiekun duchowy, ks. Andrzej Juńczyk tel. 48 6611760

Maria Stachurska, maj / Warszawa


Podziel się tym materiałem z innymi: