Strona główna
opoka.org.pl
2021-03-22 12:06
JR / gosc.pl

Gnostycka czułość kpiąca z chrześcijaństwa. Ks. Szymik o „Czułym narratorze” Tokarczuk

Książka „Czuły narrator” Olgi Tokarczuk świetnie rezonuje wszelkie gnostyckie i politeistyczne, ateistyczne i lewicowe trzęsienia naszej ziemi. Ale czy narrator jest czuły w sensie współ-czucia? Otóż nie. Jest nieczuły wobec tego, co dla nas, wierzących w Chrystusa, najdroższe – pisze ks. Jerzy Szymik.

Autor/źródło: YouTube / Teologia Polityczna

W felietonie dla „Gościa Niedzielnego” pisze o „Czułym narratorze” Olgi Tokarczuk. Zwraca uwagę, że jest tam wprost powiedziane, że „podstawowym zapleczem duchowo-intelektualnym tej twórczości jest gnoza (ezoteryczny, głęboko akościelny synkretyzm religijny, w którym wiedza jest narzędziem samozbawienia)”.

Cytuje samą noblistkę, która pisze o swojej „wieloletniej i nieprzemijającej fascynacji wszelką heterodoksją, wszystkim, co nie mieści się w kanonie, co wykracza poza ogólne granice, co jest buntem wobec przyjętej za oczywistą normy. (…) Moja przygoda z gnostycyzmem zaczęła się bardzo dawno temu, właściwie jeszcze na studiach. (…) gnoza jest jakimś alternatywnym prądem myślowym, który płynie pod powierzchnią oficjalnych jasnych i optymistycznych religii, (…) pełnego dziecięcej ufności chrześcijaństwa (…) gnoza to także wiara w to, że potencjał ludzkiej wiedzy i umysłu ma szanse przeniknąć zasłony niewiedzy i osiągnąć ostateczne poznanie. (…) Gnostycyzm nigdy nie minął, (…) wypływa od czasu do czasu na powierzchnię i wtedy często jest czymś ożywczym, co skłania do refleksji, zmiany paradygmatu, rewolucji czy przewrotu”.

Przytacza też słowa Josepha Ratzingera, w których przestrzega on przed gnozą. „Dzisiaj odradzanie się gnozy to najgroźniejsze wyzwanie dla duszpasterskich poczynań Kościoła. Odrzucając wiarę, gnoza pozwala zachować terminologię, gesty i aromat religii. I na tym właśnie polega groźna pokusa gnozy: jest w niej nostalgia za pięknem religii, ale równocześnie także zmęczenie serca, które pozbawiono mocy płynącej z wiary. Gnoza prezentuje siebie jako miejsce schronienia, w którym po utracie wiary można zachować religię”.

Jak zaznacza ks. Szymik, gnoza „pozostaje od czasów nowotestamentalnych śmiertelnym wrogiem chrześcijaństwa”. Wynika ona ze śmierci wiary, która „generuje gnostycki bunt – wobec Boga ostatecznie – i tegoż skutki”.

Ks. Szymik podkreśla, że właśnie stąd w „Czułym narratorze” atak na monoteizm, teo- i antropocentryzm, fundamenty cywilizacji judeochrześcijańskiej. Jak pisze Tokarczuk: „Stworzyliśmy z Bogiem spółkę z o.o., która zmonopolizowała i zniszczyła świat i nasze sumienie”.

Stąd w książce wiele elementów krytykujących, a nawet kpiących z wiary w Boga, natomiast pozytywnych wobec „astrologii, transpłciowości, transgresji, irracjonalności, ateistycznych tropów buddyzmu, o antyludzkim, prozwierzęcym moralizmie Singerowskiego typu. I o świętej trójcy neognostyków: Blake’u, Jungu i Nietzschem”.

Książka „Czuły narrator”– jak pisze ks. Szymik – „wbrew tytułowi i naczelnej tezie o koniecznej czułości wobec tego, co inne i obce, jest wrogo zimna wobec prawdziwie innego i obcego dla autorki chrześcijaństwa. O nim zawsze źle i lodowato, aż po tezę, że «czułość nie pojawia się w ewangeliach» (naprawdę?)”.

Obiecana w tytule czułość nie dotyczy więc wszystkich – wyłącza chrześcijan.

„Ta książka świetnie rezonuje wszelkie gnostyckie i politeistyczne, ateistyczne i lewicowe trzęsienia naszej ziemi. Narrator tej twórczości jest więc czułym rezonatorem, wiernie rejestrującym duchowe tąpnięcia epoki. Ale czy czułym w sensie współ-czucia? Otóż nie. Jest nieczuły wobec tego, co dla nas – wierzących w Chrystusa – najdroższe” – zaznacza ks. Szymik.

Źródło: gość.pl


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2021-03-22 10:24:59
miniaturka

Wszystko zostawiono medykom i wirusologom. To za mało do zrozumienia zarazy

Ludzie wciąż pytają, czy pandemia to współczesna plaga egipska. Czy to może kara za grzechy? Czy Bóg nie jest wszechmogący, skoro ją dopuścił? Czy nie jest miłosierny? Co chce nam przekazać? A może nas opuścił? Czy On w ogóle istnieje? – pisze Ewa Czaczkowska.
2021-03-22 10:47:49
miniaturka

Abp Chaput: jeśli chcemy zachować katolicką tożsamość, musimy zapłacić cenę

W wydanej właśnie książce abp Charles Chaput zwraca uwagę na nieuchronny konflikt pomiędzy wartościami, jakimi żyje dzisiejszy świat, a tym, co jest i powinno być ważne dla katolika. Próby unikania tego konfliktu prowadzą ostatecznie do utraty katolickiej tożsamości
2021-03-22 11:22:47
miniaturka

Ponad 14,5 tys. nowych zakażeń. Najwyższy poniedziałkowy wynik w tym roku

Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 14 578 osób – to najwyższy poniedziałkowy wynik od początku tego roku. Zmarło 65 chorych – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.
2021-03-22 12:27:29
miniaturka

Prowincjał dominikanów wszczął proces kanoniczny wobec o. Pawła M.

O stanowczych działaniach podjętych wobec dominikanina, który miał się dopuścić aktów wykorzystywania seksualnego poinformował prowincjał dominikanów, o. Paweł Kozacki.
2021-03-22 12:46:11
miniaturka

Zamówienia publiczne i ochrona podwykonawców

Nowe prawo zamówień publicznych, które weszło w życie z początkiem tego roku, wprowadza uregulowania dotyczące relacji pomiędzy zwycięzcą przetargu a podwykonawcami na poziomie zawierania umowy. To jedna z istotniejszych zmian, jako że dotychczasowy stan prawny pozostawiał ten obszar w gestii „niewidzialnej ręki rynku”.
2021-03-22 12:57:56
miniaturka

Hiszpania: apelują o zaszczepienie pracowników handlu

40 znaczących firm hiszpańskich domaga się zaszczepienia swoich najważniejszych pracowników w związku z pandemią Covid-19. Razem zatrudniają one ponad 480 tys. osób na terenie całego kraju. Bez zdrowia nie ma gospodarki – twierdzą.