Strona główna
opoka.org.pl
2021-08-10 10:43
MG / PAP

Frankowicze mogą stracić dom. Prokurator Generalny składa skargę nadzwyczajną

Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie małżeństwa, któremu sąd nakazał zapłatę 260 tys. zł z odsetkami w związku z tzw. kredytem frankowym - dowiedziała się PAP w prokuraturze. Wskutek zaskarżonego orzeczenia dom pary może zostać zlicytowany.

Autor/źródło: PAP

W sprawie tej w lipcu 2008 r. dłużnicy zawarli umowę kredytu hipotecznego na kwotę 435 tys. 593 złotych indeksowanego do franka szwajcarskiego. Małżeństwo zaciągnęło kredyt w celu zakupu nieruchomości, a zabezpieczeniem wierzytelności stała się hipoteka obciążająca tę nieruchomość. W kwietniu 2010 r. strony zawarły aneks, w którym bank zgodził się na zawieszenie spłaty kredytu na pięć miesięcy. Jednak we wrześniu bank wypowiedział im umowę kredytu, powołując się na nieuregulowanie przez nich zaległości.


W marcu 2016 r. przeciwko dłużnikom wytoczono powództwo o zapłatę 260 tys. zł z odsetkami. W konsekwencji Sąd Okręgowy w Przemyślu uwzględnił powództwo w całości i wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Po jego uprawomocnieniu się wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne. W styczniu 2021 r. komornik obwieścił o pierwszej licytacji domu.


Jak poinformowała PAP Prokuratura Krajowa, sprawą zajął się Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Jego zastępca Robert Hernand skierował do SN skargę nadzwyczajną od nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Przemyślu, w której wniósł o uchylenie tego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Prokuratura chce też wstrzymania wykonania zaskarżonego orzeczenia na czas postępowania przed SN.


W skardze zarzucono zaskarżonemu orzeczeniu naruszenie zasad wolności oraz praw człowieka i obywatela, konstytucyjnych zasad w tym sprawiedliwości społecznej, legalizmu, związania prawem międzynarodowym, równości wobec prawa, ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz prawa do rzetelnej procedury sądowej.


Prokuratura zwróciła uwagę, że przy wydawaniu nakazu zapłaty sąd w ogóle nie dokonał ustalenia konsumenckiego charakteru sprawy. Zauważano przy tym, że jeżeli przedmiotem sporu jest treść umów w sprawach konsumenckich, obowiązkiem sądu jest zbadanie z urzędu potencjalnie niedozwolonego charakteru postanowień tam zawartych. Z kolei według prokuratury, kwestionowana umowa nie ograniczała banku w sposobie kształtowania wysokości zobowiązania pozwanych, a tym samym sprzeczna jest z prawem.


Według Prokuratora Generalnego już pobieżna analiza umowy wskazywała na potrzebę dokonania przez sąd oceny, czy nie zawarto w umowie klauzul niedozwolonych i nie była dotknięta bezwzględną nieważnością. Jak pokreślono sąd okręgowy tego nie uczynił.


Z kolei z oświadczeń małżeństwa wynika, że nie mieli oni możliwości ingerencji w treść umowy kredytu przed jej podpisaniem. Udzielono im tylko ogólnych informacji o konstrukcji umowy i możliwych konsekwencjach.


"Kurs franka szwajcarskiego był im przedstawiany jako charakteryzujący się wysoką stabilnością wśród walut obcych, dlatego zdecydowali się na podpisanie zaproponowanej im umowy kredytowej. Bank nie przedstawił pozwanym symulacji wpływu kursu waluty na saldo kredytu ani sposobu mechanizmu rozliczania kredytu i ustalania jego salda. Nie udzielił im również informacji dotyczących istoty przewalutowania i przeliczania kredytu, ryzyka związanego z tego rodzaju kredytem, danych dotyczących stabilności waluty CHF, ani zestawienia perspektywy czasowej jej stabilności, która pozwalałaby w sposób miarodajny dokonać jej rzeczywistej oceny. Bank nie poinformował również o możliwości wzrostu wysokości raty w związku z umocnieniem się waluty obcej, do której kredyt był waloryzowany/indeksowany" - wskazała prokuratura.


Jak dodano w skardze, postanowienia nie były indywidualnie negocjowane, a sąd powinien dokonać kontroli ich uczciwości. Według prokuratury przygotowany przez bank mechanizm umowny był całkowicie nieprzejrzysty dla konsumenta. Z kolej - jak zauważono w skardze - brak jednoznaczności postanowień umownych, nie tylko w sensie gramatycznym, ale przede wszystkim co do konsekwencji ekonomicznych dla konsumenta przesądza o ich nieuczciwości.(PAP)


autor: Mateusz Mikowski

Logo PZU

Zamieszczone na stronach internetowych portalu https://opoka.org.pl/ i https://opoka.news materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Fundację Opoka na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2021-08-10 11:48:36
miniaturka

Czechy: sąd orzekł, że pary jednopłciowe nie mogą adoptować dzieci

Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej orzekł, że niemożliwe jest prawne zrównanie związków partnerskich z małżeństwami, zwłaszcza w sprawie adopcji dzieci. „Związki homoseksualne nie mogą być uważane za optymalne dla wychowania i nie mogą być utożsamiane z małżeństwem mężczyzny i kobiety” – napisano o orzeczeniu.
2021-08-10 11:59:48
miniaturka

Obawy Moskwy przed autokefalią kolejnych Kościołów prawosławnych

Na obawy zarówno Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej jak i Kremla związanej z możliwymi ruchami na rzecz autokefalii Kościołów prawosławnych na Białorusi i w Mołdawii wskazuje w swoim blogu http://windowoneurasia2.blogspot.com amerykański sowietolog, Paul Goble.
2021-08-10 12:35:24
miniaturka

Osoby konsekrowane powinny aktywnie włączyć się w nadchodzący Synod

Na odpowiedzialność osób konsekrowanych za przygotowanie i przebieg najbliższego Synodu Biskupów wskazuje abp José Rodríguez Carballo. Zachęcając konsekrowanych do jak najbardziej aktywnego włączenia się w drogę synodalną podkreśla bogactwo, jakim może się na niej stać dzielenie się własnym charyzmatem
2021-08-10 13:13:37
miniaturka

Włochy: zindentyfikowano nadawcę listu z kulami dla papieża

W Włoszech zindentyfikowano nadawcę listu do papieża Franciszka, w którym znajdowały się trzy kule. Znany jest on watykańskiej żandarmerii, gdyż już wcześniej słał listy do Watykanu.
2021-08-10 13:48:31
miniaturka

Troska o rodzinę i służba na rzecz jej dobra

„Polski Ład” i „Strategia Demograficzna 2040”, wpisują się w batalię na rzecz obrony kulturowego dziedzictwa Europy oraz chrześcijańskich podwalin naszej kultury i tożsamości.
2021-08-10 14:04:16
miniaturka

Zaczynam dzień z Ewangelią

Niełatwo jest udzielać braterskiego upomnienia. Po co te kolejne stopnie: upomnij w cztery oczy, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, donieś Kościołowi? Po to, że kiedy jesteśmy zjednoczeni, to Jezus jest pośród nas