Strona główna
opoka.org.pl
2020-01-15 18:18
AC / Krzysztof Ołdakowski SJ

Franciszek zachęca do odważnej ewangelizacji

„Niech Duch Święty uczyni nas zdolnymi do nasycenia naszych domów Ewangelią i uczynienia ich wieczernikami braterstwa”. Z tym apelem Papież zwrócił się do pielgrzymów przybyłych na audiencję ogólną.

Autor/źródło: Maciej Górnicki, licencja: CC BY

Franciszek zakończył cykl katechez o Dziejach Apostolskich, które zawierają opis obfitego zasiewu Słowa Bożego. Papieskiej katechezy w auli Pawła VI wysłuchało około 7 tys. wiernych.

Ojciec Święty przypomniał, że Rzym był ostatnim etapem podróży misyjnej św. Pawła. Była ona równocześnie podróżą Ewangelii, co jest dowodem na to, że ludzkie drogi mogą być przestrzenią dla przemieszczania się Bożego zbawienia. W Rzymie apostoł spotkał braci w wierze, którzy go przyjęli i dodawali mu odwagi. Władze natomiast pozwoliły mu żyć na własny rachunek w areszcie domowym, pod strażą jednego żołnierza.

Papież – Chrystus wypełnieniem obietnic danych Izraelowi

- Paweł, mimo, że był więźniem, mógł spotykać się z wybitnymi Żydami, aby wyjaśnić, dlaczego został zmuszony do odwołania się do Cezara oraz aby mówić im o Królestwie Bożym. Starał się przekonać ich do Jezusa, wychodząc z Pisma Świętego i ukazując ciągłość pomiędzy nowością Chrystusa a «nadzieją Izraela» (Dz 28, 20) – podkreślił Papież. – Paweł uznawał siebie dogłębnie za Żyda i widział w głoszonej przez siebie Ewangelii, to znaczy w głoszeniu Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, wypełnienie obietnic złożonych narodowi wybranemu.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Paweł starał się otworzyć swoich rozmówców na wiarę w Jezusa poczynając od „Prawa Mojżeszowego i Proroków”. Opowiedział się stanowczo przeciwko zatwardziałości serca niektórych członków ludu wybranego oraz wychwalał z pasją zbawienie narodów, które okazały się wrażliwe na Boga i zdolne do przyjęcia Ewangelii.

Papież – Słowa nie sposób uwięzić

Paweł nie miał swobody poruszania się, ale mógł swobodnie głosić, ponieważ Słowa nie można uwięzić – to Słowo gotowe, aby dać się zasiewać pełnymi rękami przez Apostoła. Paweł czyni to «zupełnie swobodnie, bez przeszkód» (Dz 28,31), w domu, gdzie przyjmuje tych, którzy chcą przyjąć przepowiadanie Królestwa Bożego i poznać Chrystusa – zauważył Franciszek. – Ten dom, otwarty dla wszystkich serc poszukujących, jest obrazem Kościoła, który chociaż jest prześladowany, niezrozumiany i przykuty łańcuchami, niestrudzenie przyjmuje matczynym sercem każdego człowieka, aby głosić mu miłość Ojca, który ukazał się w Jezusie.

źródło: vaticannews.va

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2020-01-15 14:17:26
miniaturka

Nowy Inspektor Salezjanów w Krakowie

Nowym przełożonym Salezjańskiej Inspektorii Św. Jacka z siedzibą w Krakowie został ksiądz dr Marcin Kaznowski SDB.
2020-01-15 15:17:32
miniaturka

Rosja: na Facebooku co tydzień transmisja na żywo różańca z kościoła w Petersburgu!

W najbliższy czwartek 16 stycznia z katolickiego kościoła św. Stanisława w Sankt-Petersburgu zostanie przeprowadzona transmisja wideo za pośrednictwem Facebooka modlitwy różańcowej.
2020-01-15 15:43:58
miniaturka

Open Doors: ok. 260 mln chrześcijan jest prześladowanych na świecie!

W 2019 r. sytuacja chrześcijan w wielu krajach ponownie pogorszyła się - wynika z najnowszego Światowego Indeksu Prześladowań 2019, ogłoszonego przez Międzynarodowe Dzieło Chrześcijańskie "Open Doors" (Otwarte Drzwi).
2020-01-15 16:12:29
miniaturka

Walentynkowy koncert Fisheclectic - "Chodź, pójdziemy za rękę"

Kto lepiej poruszy temat miłości podczas dnia zakochanych, jak nie małżeński duet artystów, który zadebiutował płytą opartą na miłosnej poezji hebrajskiej z Pieśni nad Pieśniami.
2020-01-16 08:09:22
miniaturka

Papież do Polaków: bądźcie odważnymi i radosnymi ewangelizatorami!

Zwracając się do pielgrzymów z Polski, przybyłych na audiencję ogólną do Watykanu, Papież Franciszek zachęcił, aby byli wiarygodnymi świadkami Ewangelii oraz nieśli ją z entuzjazmem do środowisk, w których żyją.
2020-01-16 08:44:04
miniaturka

Vivat Academia, vivant Professores!

10 stycznia br. byliśmy świadkami promocji akademickich na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie