Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2019-11-26 09:00
nc / Łukasz Sośniak SJ/ VN

Franciszek: Japonia potrzebuje więcej niż tylko techniki i perfekcji

Uniwersytet ten powinien być nie tylko ośrodkiem formacji intelektualnej, ale także miejscem, w którym może kształtować się lepsze społeczeństwo i nadzieja na przyszłość - powiedział papież, odwiedzając uniwersytet Sophia - jedną z najprężniejszych uczelni Japonii.

Na początku spotkania Papież podziękował Japończykom za gościnne przyjęcie i jeszcze raz nawiązał do postaci Franciszka Ksawerego, pierwszego misjonarza tych ziem. Przybył on do Japonii z ideą stworzenia pierwszego w tym regionie uniwersytetu katolickiego. Jego marzenie spełniło się jednak dopiero 450 lat później.

Podsumowując swoją wizytę Papież zwrócił uwagę, że pomimo niebywałego rozwoju technologicznego i porządku jaki charakteryzuje Japończyków, chcą oni czegoś więcej. „Jest to głębokie pragnienie stworzenia bardziej humanitarnego, współczującego i miłosiernego społeczeństwa. W tym może pomóc katolicka uczelnia” – zauważył Ojciec Święty.

Papież – potrzebna troska o wspólny dom

"Uniwersytet ten powinien być nie tylko ośrodkiem formacji intelektualnej, ale także miejscem, w którym może kształtować się lepsze społeczeństwo i nadzieja na przyszłość – powiedział Papież. W duchu encykliki «Laudato si'» miłość do natury, tak typowa dla kultur azjatyckich, powinna wyrażać się tutaj w inteligentnej i przewidującej trosce o ochronę ziemi, naszego wspólnego domu."

Uniwersytet Sophia zawsze wyróżniał się tożsamością humanistyczną, chrześcijańską i międzynarodową. Od momentu powstania pracowali tu profesorowie pochodzących z różnych krajów, czasem nawet będących ze sobą w konflikcie. „Jednak wszystkich łączyło pragnienie, aby dać młodzieży japońskiej to, co najlepsze” – zauważył Papież.

Papież – atmosfera sprzyjająca refleksji i rozeznaniu

"Tradycja ignacjańska, na której opiera się Sophia, powinna pobudzać zarówno wykładowców, jak i studentów, do tworzenia atmosfery sprzyjającej refleksji i rozeznaniu. Żaden student tego uniwersytetu nie powinien ukończyć studiów, jeśli nie nauczy się odpowiedzialnie wybierać tego, co według sumienia uzna za najlepsze – zauważył Ojciec Święty. Obyście w każdej sytuacji, interesowali się tym, co w waszym zachowaniu jest słuszne i ludzkie, uczciwe i odpowiedzialne."

Franciszek zachęcił społeczność akademicką, aby korzystała z Uniwersalnych Preferencji Apostolskich wypracowanych przez zakon jezuitów, w których znajduje się zalecenie towarzyszenia młodym ludziom. „Wszystkie instytucje ignacjańskie powinny promować takie towarzyszenie” – stwierdził Papież. Ojciec Święty zauważył także, że tradycja chrześcijańska i humanistyczna Sophii jest całkowicie zgodna z kolejną preferencją, dotyczącą podążania z ubogimi i wykluczonymi naszego świata.

Papież – w służbie dobra wspólnego

"Osoby zmarginalizowane mogą być twórczo zaangażowane i włączone do programu uniwersyteckiego. Starajcie się stworzyć warunki i styl edukacyjny, zdolny do zmniejszania pęknięć i dystansów – powiedział Franciszek. Dobre jakościowo studium uniwersyteckie nie powinno być uważane za przywilej nielicznych, ale musi mu towarzyszyć świadomość bycia w służbie sprawiedliwości i dobra wspólnego. Służbę tę należy realizować w dziedzinach, do rozwijania których każdy jest powołany. Dotyczy to nas wszystkich. Rada Piotra skierowana do Pawła jest nadal aktualna: nie zapominajmy o ubogich (por. Ga 2, 10)."

Źródło: vaticannews.va


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: papież Franciszek, Japonia, podróż apostolska, uniwersytet papieski