Strona główna
opoka.org.pl
2019-11-26 09:00
nc / Łukasz Sośniak SJ/ VN

Franciszek: Japonia potrzebuje więcej niż tylko techniki i perfekcji

Uniwersytet ten powinien być nie tylko ośrodkiem formacji intelektualnej, ale także miejscem, w którym może kształtować się lepsze społeczeństwo i nadzieja na przyszłość - powiedział papież, odwiedzając uniwersytet Sophia - jedną z najprężniejszych uczelni Japonii.

Na początku spotkania Papież podziękował Japończykom za gościnne przyjęcie i jeszcze raz nawiązał do postaci Franciszka Ksawerego, pierwszego misjonarza tych ziem. Przybył on do Japonii z ideą stworzenia pierwszego w tym regionie uniwersytetu katolickiego. Jego marzenie spełniło się jednak dopiero 450 lat później.

Podsumowując swoją wizytę Papież zwrócił uwagę, że pomimo niebywałego rozwoju technologicznego i porządku jaki charakteryzuje Japończyków, chcą oni czegoś więcej. „Jest to głębokie pragnienie stworzenia bardziej humanitarnego, współczującego i miłosiernego społeczeństwa. W tym może pomóc katolicka uczelnia” – zauważył Ojciec Święty.

Papież – potrzebna troska o wspólny dom

"Uniwersytet ten powinien być nie tylko ośrodkiem formacji intelektualnej, ale także miejscem, w którym może kształtować się lepsze społeczeństwo i nadzieja na przyszłość – powiedział Papież. W duchu encykliki «Laudato si'» miłość do natury, tak typowa dla kultur azjatyckich, powinna wyrażać się tutaj w inteligentnej i przewidującej trosce o ochronę ziemi, naszego wspólnego domu."

Uniwersytet Sophia zawsze wyróżniał się tożsamością humanistyczną, chrześcijańską i międzynarodową. Od momentu powstania pracowali tu profesorowie pochodzących z różnych krajów, czasem nawet będących ze sobą w konflikcie. „Jednak wszystkich łączyło pragnienie, aby dać młodzieży japońskiej to, co najlepsze” – zauważył Papież.

Papież – atmosfera sprzyjająca refleksji i rozeznaniu

"Tradycja ignacjańska, na której opiera się Sophia, powinna pobudzać zarówno wykładowców, jak i studentów, do tworzenia atmosfery sprzyjającej refleksji i rozeznaniu. Żaden student tego uniwersytetu nie powinien ukończyć studiów, jeśli nie nauczy się odpowiedzialnie wybierać tego, co według sumienia uzna za najlepsze – zauważył Ojciec Święty. Obyście w każdej sytuacji, interesowali się tym, co w waszym zachowaniu jest słuszne i ludzkie, uczciwe i odpowiedzialne."

Franciszek zachęcił społeczność akademicką, aby korzystała z Uniwersalnych Preferencji Apostolskich wypracowanych przez zakon jezuitów, w których znajduje się zalecenie towarzyszenia młodym ludziom. „Wszystkie instytucje ignacjańskie powinny promować takie towarzyszenie” – stwierdził Papież. Ojciec Święty zauważył także, że tradycja chrześcijańska i humanistyczna Sophii jest całkowicie zgodna z kolejną preferencją, dotyczącą podążania z ubogimi i wykluczonymi naszego świata.

Papież – w służbie dobra wspólnego

"Osoby zmarginalizowane mogą być twórczo zaangażowane i włączone do programu uniwersyteckiego. Starajcie się stworzyć warunki i styl edukacyjny, zdolny do zmniejszania pęknięć i dystansów – powiedział Franciszek. Dobre jakościowo studium uniwersyteckie nie powinno być uważane za przywilej nielicznych, ale musi mu towarzyszyć świadomość bycia w służbie sprawiedliwości i dobra wspólnego. Służbę tę należy realizować w dziedzinach, do rozwijania których każdy jest powołany. Dotyczy to nas wszystkich. Rada Piotra skierowana do Pawła jest nadal aktualna: nie zapominajmy o ubogich (por. Ga 2, 10)."

Źródło: vaticannews.va

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2019-11-25 15:03:40
miniaturka

Adoracja Najświętszego Sakramentu osób posługujących rodzinom polonijnym

Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy w intencji rodzin polonijnych i wszystkich przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. W czasie Międzynarodowego Kongresu Rodzin Polonijnych ustalono aby każdego 28 dnia miesiąca osoby posługujące Rodzinom polonijnym w Europie Zachodniej podjęły Adorację Najświętszego Sakramentu.
2019-11-25 15:43:46
miniaturka

Abp Sawa świętuje 40 lat posługi biskupiej

Opcje polityczne zmieniały się ale nauka Chrystusa jest ta sama. Cerkiew prawosławna pozostawała i pozostanie tą samą – powiedział Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego abp Sawa, dziękując Bogu za opiekę i wsparcie.
2019-11-26 08:35:31
miniaturka

Spotkanie Papieża z cesarzem Naruhito

Po spotkaniu z ofiarami „potrójnej katastrofy” Papież udał się do pałacu cesarskiego na spotkanie z nowym monarchą.
2019-11-26 09:25:52
miniaturka
play

Kard. Tong z Hongkongu: Wreszcie możemy osiągnąć pojednanie

Pokój zaczyna się od wnętrza człowieka, zaczyna się od modlitwy. Później możemy być budowniczymi pokoju i rozwiązywać konflikty - mówi kardynał. Jego słowa są reakcją na pokojowy przebieg wyborów do rad dzielnic.
2019-11-26 09:38:01
miniaturka

Papież obejrzał zbiory dotyczące męczeństwa jezuitów w Japonii

Odwiedzając Muzeum Męczeństwa w Nagasaki Papież Franciszek miał okazję zapoznać się ze zbiorami mówiącymi o historii Towarzystwa Jezusowego w Japonii. Zobaczył eksponaty dokumentujące ewangelizację zainicjowaną przez św. Franciszka Ksawerego, ale i męczeńską kartę zakonu.
2019-11-26 09:56:42
miniaturka
play

Franciszek pożegnał się z Japonią

Zakończyła się azjatycka podróż apostolska. O godz. 3:45 Papież Franciszek odleciał z Tokio do Rzymu. Jego przybycie na podrzymskie lotnisko Fiumicino jest przewidziane na godz. 17.