Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2020-04-23 12:34
ds / opoka.org.pl

Firmy transportowe beneficjentem Tarczy Antykryzysowej

W ramach Tarczy Antykryzysowej Agencja Rozwoju Przemysłu pomoże firmom transportowym sfinansować koszty leasingu floty samochodowej. Szacuje się, że nawet 4 tysiące firm transportowych może skorzystać z pomocy i otrzymać roczną karencję na spłatę rat leasingowych. Łączna kwota przeznaczona na różnego rodzaje wsparcia to 1,7 mld zł, które Agencja otrzyma z budżetu państwa.

Autor/źródło: Obraz Erich Westendarp z Pixabay

Jednym z sektorów gospodarki, który jest chroniony Tarczą Antykryzysową jest transport. To firmy z tej branży były pierwszymi ofiarami obostrzeń związanych z przemieszczaniem się, zamknięcia części sklepów i zamrożenia gospodarki.

TLS ma kłopoty

TLS to popularny skrót odnoszący się do sektora transportu, logistyki i spedycji bez którego żadna gospodarka nie jest w stanie działać płynnie i efektywnie. To oni umożliwiają „przesuwanie” towarów po rynku, ich magazynowanie i utrzymywanie łańcuchów dostaw i zaopatrzenia. Bez nich żadna firma przemysłowa nie zrealizuje kontraktów. To właśnie branża TLS łączy biznes i ludzi, którzy ten biznes kształtują, prowadzą i tworzą.

Pandemia koronawirusa silnie uderzyła w relacje między ludźmi, bo zmusiła rządy do wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu. Ale to spowodowało też problemy popytowe. Zamknięto część placówek handlowych, co po prostu uniemożliwia zakupy. Nie wszyscy są przyzwyczajeni do kupowania w Internecie. W konsekwencji wpływa to na spadek popytu na towary, które branża przewozi.

Jednym z istotnych kosztów działalności firm transportowych jest spłata rat leasingowych za pojazdy. Gdyby zaoszczędzić środki z tytułu wydatków na ten cel, można je przeznaczyć na inne cele, m.in. na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa, utrzymanie płynności i kapitału obrotowego.

ARP wkracza do akcji

ARP oferuje podmiotom z branży, na bardzo korzystnych warunkach, leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty. O celach w tym obszarze działalności ARP mówi Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., który stwierdza, że: „Produkty finansowe oferowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu pozwolą przedsiębiorstwom na przetrwanie trudnego okresu związanego z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Dodaje, że: „zasady ich przyznawania zostały dostosowane do obecnych realiów rynkowych, co oznacza kilkuletnie okresy finansowania oraz wydłużone okresy karencji”.

ARP jest przekonana, że polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza z branży transportowej, dzięki temu wsparciu przetrwają trudny czas i będą w stanie zagwarantować utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy.

ARP szacuje, że firma transportowa, refinansując leasing jednego zestawu (ciągnika siodłowego z naczepą), dzięki 12 miesięcznej karencji może „zaoszczędzić” w tym okresie średnio 111 tys. zł.

Dla kogo wsparcie?

Leasing operacyjny z karencją w spłacie skierowany jest do podmiotów sektora transportowego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Przeznaczony jest na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Kwota leasingu sięgać może 5 mln zł netto, a okres finansowania może trwać do 6 lat. Karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść nawet 12 miesięcy. Program skierowany jest do firm z obszaru Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prowadzących rachunkowość na zasadach pełnej księgowości.

Szczegółowe warunki, jakie należy spełnić wypełniając wniosek:

 • prowadzić działalność minimum przez 12 miesięcy;
 • osiągać przychody za ostatni okres obrachunkowy nie niższy niż 4 mln zł;
 • za ostatni rok generować dodatni wynik EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja).

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem strony internetowej www.arp.pl. Będą one procedowane w trybie uproszczonym. Podmiotem, który będzie przejmował refinansowanie umów leasingowych ma być spółka córka Agencji, czyli ARP Leasing Sp. z o.o. To z nią – jak zaznaczył wiceprezes Kolczyński – przedsiębiorcy będą podpisywać umowy refinansujące.

Warunki leasingu

Leasing operacyjny z karencją w spłacie jest przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Czyli z oferty ARP można skorzystać, gdy warunku u dotychczasowego leasingodawcy są niekorzystne i nie odpowiadają obecnym, kryzysowym warunkom rynkowym.

Agencja Rozwoju Przemysłu oferuje leasing na poniższych zasadach:

 • waluta – PLN;
 • wiek pojazdu i/lub naczepy – do 3 lat;
 • kwota leasingu – do 5 mln zł netto dla klienta;
 • okres finansowania – do 6 lat (łącznie z karencją);
 • karencja w spłacie rat leasingowych – do 12 miesięcy;
 • oprocentowanie – WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu;
 • opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0%;
 • opłaty manipulacyjne 0%.

Ponadto, ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacane jest przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat. Zabezpieczeniem leasingu może być weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc lub też poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy.

Wykorzystać leasing

Leasing jest jednym z najchętniej wykorzystywanych narzędzi wśród polskich przedsiębiorców. Jak pokazuje badanie Komisji Europejskiej „Survey on the access to finance of enterprises 2019” aż 63% właścicieli segmentu małych i średnich przedsiębiorstw określa go jako istotny dla prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy mogą korzystać z wielu modeli finansowania wykorzystywanych w firmie sprzętów a jedną z nich jest leasing operacyjny.

Leasing to specyficzna forma finansowania sprzętu, łącząca w sobie cechy kredytu i dzierżawy. Leasingobiorca podpisuje umowę leasingu, płaci raty leasingowe (jak odsetki od kredytu i spłaty kapitału) i może korzystać z przedmiotu leasingu na określonych warunkach (jak dzierżawca). Jednakże w przypadku leasingu operacyjnego nie będzie jego właścicielem. Choć istnieją też inne formy leasingu to taką formę finansowania inwestycji w majątek trwały wybiera od 80 do 85% leasingobiorców.

Skąd taka popularność leasingu operacyjnego? Po zawarciu umowy leasingobiorca ma możliwość „wrzucania w koszty” praktycznie wszystkich wydatków dotyczących przedmiotu leasingu. W przypadku samochodów jest to między innymi: czynsz inicjalny, czyli odpowiednik wkładu własnego, rata leasingu, koszty napraw, wyposażenia pojazdu czy paliwa.

Dariusz Stępień, opoka.org.pl

Agencja Rozwoju Przemysłu

Partnerem publikacji jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: pomoc finansowa, kryzys gospodarczy, Agencja Rozwoju Przemysłu, koronawirus