Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2019-02-22 12:32
ek / jedenznas.pl

Europejska Federacja JEDEN Z NAS uruchamia Platformę Kulturalną

Platforma Kulturalna będzie stanowiła tzw. think-tank - niezależny komitet ekspertów zaangażowanych w debatę o przyszłości Europy, do którego dołączą również polscy profesorowie!

Autor/źródło: jedenznas.pl

23 lutego w Pałacu Luksemburskim – siedzibie Francuskiego Senatu w Paryżu spotka się 150 intelektualistów z całej Europy, a kolejne 150 dołączy do nich by uformować think-tank na potrzeby debaty o przyszłości Europy. „Przedstawiciele różnych dziedzin nauki, m.in. filozofowie, historycy, prawnicy, lekarze, będą wspólnie dążyć do odnowy Europy, w której ludzka godność będzie ponownie uznana i doceniona w ramach jej działań prawnych i politycznych” – zapowiada Michał Baran z Zarządu Europejskiej Federacji JEDEN Z NAS

Celem konferencji pod przywództwem i patronatem profesora Rémi Brague’a (członka Instytutu Francji) jest obudzenie inteligencji i sumienia Europy. W czasie wydarzenia głos zabiorą intelektualiści z różnych krajów, zaś drogę przed Platformą Kulturalną wytyczy Jaime Mayor Oreja, przewodniczący Federacji JEDEN Z NAS, były minister rządu Hiszpanii i były poseł do Parlamentu Europejskiego.

Polskę w Platformie Kulturalnej JEDEN Z NAS będą reprezentować m.in. historyk prof. Andrzej Nowak, politolog i amerykanista prof. Tomasz Żyro, genetycy prof. Alina Midro oraz prof. Andrzej Kochański, a także psycholog zarządzania i doradca biznesu prof. Ryszard Stocki.

Podczas inauguracji Platformy Kulturalnej zostaną przedstawione główne cele Manifestu, będącego m.in. wynikiem pracy intelektualistów zgromadzonych na ubiegłorocznym spotkaniu w Walencji. 

„Ruch JEDEN Z NAS pragnie przyczynić się do przywrócenia Europie jej pozytywnej siły moralnej poprzez przywrócenie jej podstawowych wartości i zasad” – mówi prof. Rémi Brague, autor Manifestu, który nakreśli cele i metody pracy dla Platformy Kulturalnej oraz jej przyszłych projektów.

„Nasze starania zmierzają do obudzenia świadomości europejskiej, opartej na wspólnym dziedzictwie duchowym i kulturalnym, które ukształtowało Europę, a także na wspólnej lojalności wobec podstawowych praw osoby. W tym celu chcemy wpływać na opinię publiczną, zajmując stanowisko wobec najistotniejszych problemów, które ujawniają się zarówno w życiu politycznym, jak i w dyskusjach między obywatelami” – podkreśla prof. Rémi Brague.

„Głównym tematem refleksji będzie analiza obecnych wyzwań etycznych, które zagrażają europejskiemu społeczeństwu. Intelektualiści będą debatować nad tym, jak można uniknąć zagrożeń i przekształcić je w szanse dla przyszłości Europy takiej, o jakiej wszyscy marzymy: połączonej w pokojowej harmonii, przepełnionej zrozumieniem i szacunkiem dla wartości ludzkiego życia” – mówi Michał Baran.

Europejska Federacja JEDEN Z NAS została założona w roku 2014, po sukcesie pierwszej Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej ONE OF US. Prawie dwa miliony ludzi podpisało wtedy petycję przeciwko finansowaniu niszczenia ludzkich embrionów. JEDEN Z NAS zobowiązuje się do bezwarunkowego uznania ludzkiej godności i ochrony życia ludzkiego w pierwszych stadiach rozwoju, ale także w czasach choroby, zaawansowanego wieku i końca życia.

Platforma Kulturalna JEDEN Z NAS to kolejny krok Europejskiej Federacji zrodzonej jako Europejska Inicjatywa Obywatelska.

Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.oneofus.eu oraz www.jedenznas.pl.


Podziel się tym materiałem z innymi: