Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2018-03-22 14:35
S. Zielińska

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wody

Dostęp do wody pitnej i bezpiecznej jest istotnym, fundamentalnym i powszechnym prawem człowieka. - czytamy w encyklice Papieża Franciszka Laudato Si'. Jak co roku 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody.

Światowy Dzień Wody to święto, które zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 r. Jako powód podano fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

To szczególne święto ma zwrócić naszą uwagę na problem zmniejszających się zasobów czystej wody oraz konieczność zapobiegania jej marnotrawieniu.

Hasło tegorocznego Światowego Dnia Wody brzmi „Natura dla wody”. 

Polska Akcja Humanitarna chcąc uświadomić Polaków, jak wielkim problemem w krajach afrykańskich jest ograniczony dostęp do czystej wody, zaprasza dzisiaj do włączenia się w akcję: Daj Znak Wodny!  

PAH działa m.in. w Sudanie Południowym i Somalii, gdzie buduje studnie, ujęcia wodne i toalety, a także szkoli promotorów higieny i mechaników pomp.

Inicjatywę można wesprzeć darowizną przekazując dowolną kwotę na działania wodno-sanitarne Polskiej Akcji Humanitarnej.

Dzięki Facebookowej aplikacji można także nałożyć na swoje zdjęcie profilowe „znak wodny” i w ten sposób pokazać swoją solidarność z mieszkańcami Afryki.

Więcej o akcji można przeczytać na stronie: www.pah.org.pl/dajznakwodny


Na konieczność edukacji w zakresie odpowiedzialnego korzystania z zasobów wody oraz przeciwdziałania jej marnotrawieniu zwrócił uwagę Papież Franciszek w swojej encyklice Laudato Si'.

Czytamy w niej m.in. : 

„Czysta woda pitna jest sprawą najwyższej wagi, ponieważ jest niezbędna do życia człowieka oraz wspierania ekosystemów lądowych i wodnych. […] dostęp do wody pitnej i bezpiecznej jest istotnym, fundamentalnym i powszechnym prawem człowieka, ponieważ determinuje przeżycie osób i z tego względu jest warunkiem korzystania z innych praw człowieka. Ten świat ma poważny dług społeczny wobec ubogich, którzy nie mają dostępu do wody pitnej, gdyż jest to odmawianie im prawa do życia zakorzenionego w ich niezbywalnej godności. Dług ten spłaca się częściowo poprzez większą pomoc finansową, by zapewnić czystą wodę i usługi kanalizacyjne ludom najuboższym. Mamy jednakże do czynienia z marnotrawieniem wody nie tylko w krajach rozwiniętych, ale również w tych mniej rozwiniętych, posiadających spore rezerwy. Pokazuje to, że problem wody jest częściowo kwestią edukacji i kultury, bo nie ma świadomości wagi tych zachowań w kontekście wielkiej nierówności. [...]

Dziś zarówno wierzący, jak i niewierzący są zgodni, że ziemia jest zasadniczo wspólnym dziedzictwem, którego owoce powinny służyć wszystkim. Dla ludzi wierzących staje się to kwestią wierności wobec Stwórcy, ponieważ Bóg stworzył świat dla wszystkich.”

Pełny tekst encykliki dostępny jest w serwisie: opoka.org.pl

Źródła: Polska Akcja Humanitarna/www.pah.org.pl; www.opoka.org.pl


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: ekologia, woda, Światowy Dzień Wody, Polska Akcja Humanitarna