Strona główna
opoka.org.pl
2021-04-29 13:59
mk / Ordo Iuris

Dyskryminacja pod pozorem walki o równość. Raport Ordo Iuris na temat luki płacowej

„Dążenie do ujednolicenia płci, które przejawia się między innymi w postulacie zrównania liczby pracowników płci żeńskiej i męskiej w konkretnych zawodach czy firmach, wprowadza płeć jako kryterium wyboru” – komentuje Gabriela Szewczuk z Instytutu Ordo Iuris.

Autor/źródło: unsplash.com

Instytucje międzynarodowe nawołują do walki z dyskryminacją kobiet, jednak w rzeczywistości dążą one do wyeliminowania wszelkich różnic między kobietami i mężczyznami, w tym różnicy w przeciętnym poziomie wynagrodzenia. Takie działania mogą prowadzić do sytuacji, gdzie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu będzie decydować płeć, a nie kompetencje pracownika. Temu zagadnieniu poświęcony został raport Instytutu Ordo Iuris.

Dążenie do eliminacji luki płacowej kobiet i mężczyzn („gender pay gap”) to jedno z założeń Strategii na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025 opublikowanej przez Komisję Europejską. W praktyce ma to na celu maksymalizację aktywności zawodowej kobiet, zwiększenie wymiaru czasu ich pracy oraz zatrudnienia w branżach i zawodach najczęściej wybieranych przez mężczyzn. „Takie działania stanowią rzeczywistą dyskryminację kobiet i lekceważenie ich wyborów. Przede wszystkim uderza to w kobiety poświęcające się pracy opiekuńczo-wychowawczej” – ocenia Instytut Ordo Iuris.

Podkreślają, że choć w Polsce nie wprowadzono tak daleko idących postulatów równościowych, problem dyskryminacji kobiet na rynku pracy jest znacznie niższy niż w większości krajów Unii Europejskiej. Przywołują dane Eurostatu, według których poziom luki płacowej w naszym kraju wynosił w 2019 r. zaledwie 8,5 proc., przy średniej unijnej 14,1 proc. Przykładowo w Niemczech jest to już 19,2 proc. Z kolei wskaźnik kobiet na kierowniczych stanowiskach stanowi w Polsce 44 proc., co daje nam drugie miejsce wśród krajów unijnych.

Podczas prezentacji raportu Ordo Iuris „Luka płacowa i dyskryminacja ze względu na płeć na rynku pracy. Analiza rzeczywistych przyczyn nierówności” autorzy publikacji wykazali brak związku miary „gender pay gap” ze zjawiskiem dyskryminacji i zasadą równej płacy za taką samą pracę. Przedstawili też zagrożenia, związane z dążeniem do absolutnej równości płci w myśl koncepcji „równości genderowej” („gender equality”).

Jak zaznaczył dr Filip Furman, dyrektor Centrum Nauk Społecznych, eliminacja „gender pay gap” i przyjęcie równości płci wymaga, aby zarówno kobiety, jak i mężczyźni zajmowali takie same stanowiska, wykazywali identyczne preferencje zawodowe oraz przyjmowali jednakowe role w społeczeństwie.

Jednym z wątków dyskusji była interpretacja wartości różnicy w przeciętnym poziomie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Jakub Bińkowski, Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, stwierdził, że „pokusa, żeby porównywać różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn z pewnym rodzajem dyskryminacji wynika z popularnego dziś dyskursu, który sprowadza się do tego, że wszystkie relacje, które mamy w społeczeństwie i gospodarce to relacje na zasadzie: oprawca – ofiara przemocy. Statystyka mówiąca o różnicach wynagrodzeń idealnie do tego schematu pasuje”.

Poruszono również problem nacisku, jaki w walce o równość płci kładzie się na maksymalizację aktywizacji zawodowej kobiet, co prowadzi do nieuzasadnionego umniejszania wartości pracy opiekuńczej i wychowawczej wykonywanej przez kobiety, która de facto jest gwarantem rozwoju i trwania społeczeństwa. Joanna Kruk, przedstawiciel Solidarności, zwróciła uwagę, że „należałoby wyrównać szanse, tym grupom społecznym, które w sposób znaczący wpływają, nawet pośrednio, na rynek pracy i rozwój ekonomiczny”. Podobną opinię wyraził Konrad Banecki, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, zaznaczając, że „jako społeczeństwo powinniśmy zrobić wszystko, żeby walczyć ze stygmatyzacją kobiet, które dokonują innych wyborów niż praca zawodowa”.

„Podstawowym błędem logicznym, bardzo często dziś popełnianym, jest utożsamianie różnicy z dyskryminacją. Dyskryminacja to nieuzasadnione ograniczenie praw lub szans. Perspektywa gender equality w rzeczywistości oznacza dążenie do równości rezultatów, do wykorzystywania szans w jednolity sposób przez wszystkie jednostki. Dyskryminacją nazywa się więc różnicę w przeciętnym poziomie płac, podczas gdy decydujący wpływ na ich poziom mają preferencje zawodowe, kwalifikacje i produktywność pracownika. Płeć jest z gospodarczego punktu widzenia absolutnie nieistotna. Dopiero dążenie do ujednolicenia płci, które przejawia się między innymi w postulacie zrównania liczby pracowników płci żeńskiej i męskiej w konkretnych zawodach czy firmach, wprowadza płeć jako kryterium wyboru. To właśnie preferencja ze względu na płeć stanowi dyskryminację, jest sprzeczna z dokonywaniem wyboru w oparciu o rzeczywiste kompetencje pracowników” – komentuje Gabriela Szewczuk, analityk Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2021-04-29 13:04:18
miniaturka

Niemcy: episkopat dystansuje się od akcji błogosławienia par homoseksualnych

Niemiecka Konferencja Biskupów zdystansowała się od inicjatywy, by 10 maja w kościołach na terenie całego kraju błogosławić pary zakochanych, w tym homoseksualistów. Do inicjatywy, nazwanej „Miłość zwycięża”, odniósł się w oficjalnym oświadczeniu bp Georg Bätzing.
2021-04-29 13:38:02
miniaturka

Zaczynam dzień z Ewangelią

Droga, to coś co łączy, pozwala iść wygodnie, bezpiecznie i we właściwym kierunku. Jezus jest drogą jedyną. Nie ma wyboru, jak w aplikacjach nawigacyjnych, trasy najkrótszej, najszybszej czy najbardziej ekologicznej (ostatni wynalazek google). Droga jest tylko jedna.
2021-04-29 13:42:58
miniaturka

Zdecydowana patronka Europy! Jak wielki wpływ na jej kształt miała św. Katarzyna?

Kobieta o mocnym charakterze, mająca wpływ na kształt Europy. To dzięki jej działaniu i modlitwie Grzegorz XI powrócił do Rzymu. Mowa o św. Katarzynie ze Sieny, będącej, tak naprawdę, świetnym politykiem – ta kobieta potrafiła godzić ze sobą skłócone opcje, aby papież mógł powrócić z Awinionu.
2021-04-29 14:26:15
miniaturka

PGNiG przekazało już ponad 26 mln zł na walkę z COVID-19

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo od początku marca ub.r. wspiera placówki zdrowotne, a także ośrodki pomocy społecznej oraz organizacje i podmioty mierzące się bezpośrednio ze skutkami pandemii. Wartość pomocy udzielonej przez polską spółkę w pierwszym kwartale 2021 roku przekroczyła już kwotę 5 mln zł.
2021-04-29 15:00:49
miniaturka

Dworczyk: podczas majówki uruchomimy mobilne punkty szczepień w miastach wojewódzkich

Podczas majówki uruchomimy mobilne punkty szczepień w każdym mieście wojewódzkim. Do zaszczepienia się preparatem firmy Johnson&Johnson wystarczy aktywne e-skierowanie, bez konieczności rejestracji na konkretny termin – oświadczył szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.
2021-04-29 15:12:37
miniaturka

Odkrywca, Gigant, Wizjoner – KGHM obchodzi jubileusz 60-lecia powstania firmy

KGHM obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia utworzenia kombinatu górniczo-hutniczego miedzi, który z czasem stał się światowym potentatem w branży wydobywczej. Spółka świętuje jubileusz i odważnie patrzy w przyszłość pełną wyzwań i innowacyjnych projektów.