Strona główna
opoka.org.pl
2021-01-18 10:37
AC

Dołącz do PUNCS i twórz Bożą rzeczywistość!

Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego pod patronatem św. Jana Pawła II oraz Sługi Bożego Roberta Schumana zaprasza do podjęcia edukacji. Misją PUNCS jest wdrażanie zasad chrześcijańskiej myśli społecznej w życie gospodarcze i społeczne oraz formowanie środowiska animatorów takich zmian w Polsce i za granicą.

Autor/źródło: PUNCS

13 grudnia 2020 roku na podstawie Statutu Fundacji Instytutu Myśli Schumana z dnia 17 maja 2016, zarząd Instytutu, w ramach prowadzenia pozaszkolnej działalności edukacyjnej powołał Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS) im. Jana Pawła II i Roberta Schumana wraz z działającą w jego strukturach Szkołą Służby Społecznej i Gospodarczej. Uchwałę z dnia 13 grudnia 2020 w przedmiotowej sprawie podpisał prezes zarządu Instytutu Myśli Schumana Ryszard Krzyżkowski.

Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego działa w ramach struktur Instytutu Myśli Schumana w pozaszkolnej formie edukacji nie opartej o ustawę o szkolnictwie wyższym. Zajęcia prowadzone drogą elektroniczną w internecie będą się odbywały przez dwa semestry począwszy od 6 lutego 2021 aż do 15 stycznia 2022, co drugą sobotę w godzinach od 10.00 do 13.15. „Celem zajęć jest zgłębienie myśli chrześcijańskiej i jej potencjału, aby przyczynić się do tworzenia dobrej jakości modelu społecznego i wysokiej efektywności gospodarczej, a także nauka wdrażania wartości, norm i zasad wynikających z katolickiej myśli społecznej do funkcjonowania różnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw” –  piszą w zapraszającym liście prof. Zbigniew Krysiak, Przewodniczący Rady Programowej, Ryszard Krzyżkowski, Prezes Instytut Myśli Schumana i dr Marek Oktaba, Dyrektor Zarządzający PUNCS.

„Misją PUNCS jest wdrażanie zasad chrześcijańskiej myśli społecznej w życie gospodarcze i społeczne oraz formowanie i budowanie środowiska animatorów takich zmian w Polsce i za granicą. Liczymy, że ci Animatorzy Myśli Chrześcijańsko-Społecznej (AMCS) przyczynią się do diagnozowania i zmniejszania rozbieżności pomiędzy myślą chrześcijańską a istniejącym kształtem poszczególnych organizacji życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i politycznego. Katolicka nauka społeczna jest wyzwaniem do podjęcia wysiłku ze strony wszystkich ludzi dobrej woli w celu jej aplikacji do konkretnych wymagań czasu i miejsca” – podkreślają.

Informacje na temat edukacji można znaleźć na stronie www.PUNCS.pl. Tam wypełniając elektroniczny formularz można zapisać się na zajęcia. W ramach procesu edukacyjnego Słuchacze biorą udział w zajęciach i wykonują praktyczny projekt w 5-osobowych zespołach, który przedstawiają Komisji Egzaminacyjnej.  

„Troska o godność każdej istoty ludzkiej oraz praktyczne wcielenie w życie społeczne zasad wartości chrześcijańskich służą ograniczaniu chaosu i zamętu otaczającego człowieka, a także budowaniu dobrego środowiska dla kompleksowego rozwoju ludzi. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w to dzieło, którzy chcą się przyczyniać do budowy solidarnego społeczeństwa a także do wspierania merytorycznego oraz finansowego” – dodają prof. Zbigniew Krysiak, Ryszard Krzyżkowski i dr Marek Oktaba.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2021-01-18 08:38:40
miniaturka

Po feriach do szkół wracają uczniowie klas I-III. Starsi będą mieli naukę zdalną

W poniedziałek 18 stycznia uczniowie z klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w szkołach. Starsi uczniowie będą się nadal uczyć zdalnie. Nauka stacjonarna w klasach IV-VIII i w szkołach średnich jest zawieszona do 31 stycznia.
2021-01-18 09:03:11
miniaturka

Abp Skworc: Św. Józef drogowskazem dla Kościoła dzisiaj

Ponowne odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech Opiekuna Zbawiciela może sprzyjać kształtowaniu konkretnych postaw, będących praktyczną odpowiedzią na bolączki naszych czasów – napisał abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, w propozycjach duszpasterskich na Rok świętego Józefa.
2021-01-18 09:45:53
miniaturka

Zaczynam dzień z Ewangelią

Owa zasłona doczesności, która podniesie się wówczas, kiedy przekroczymy próg doczesności i wieczności, teraz przysłania nam pełen ogląd dóbr wiecznych. Stąd też nasze ziemskie więzi trzymają nasz wzrok kurczowo wpatrzony w ziemię.
2021-01-18 10:44:04
miniaturka

Wyrok w sprawie defraudacji w Watykanie spodziewany w tym tygodniu

W najbliższym tygodniu w watykańskim sądzie planowana jest rozprawa, podczas której może zostać ogłoszony wyrok w ciągnącej się już od ponad dwóch lat sprawie nadużyć finansowych w Instytucie Dzieł Religijnych (IOR).
2021-01-18 10:49:16
miniaturka

Zmarł ks. Artur Godnarski, koordynator Przystanku Jezus

Ks. Artur Godnarski Był zarażony COVID-19 i od kilku tygodni w ciężkim stanie przebywał w szpitalu. Kilka miesięcy wcześniej miał przeszczep nerki i z tego powodu miał obniżoną odporność.
2021-01-18 12:08:51
miniaturka

Ekumeniczny impas

„Zauważalny jest brak wspólnych działań w ramach ekumenizmu praktycznego, czemu towarzyszy stagnacja w debatach doktrynalnych” – ubolewa w rozmowie z KAI abp Abel, ordynariusz prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej.