Strona główna
opoka.org.pl
2017-12-01 11:43
kg

Dokument Penitencjarii Apostolskiej

Prezentujemy dokument Penitencjarii Apostolskiej na rozpoczęcie Nadzwyczajnego Roku Św. Józefa.

Penitencjaria Apostolska
Autor/źródło: rokjozefa.pl

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Prot. N. 1011/17/I

Ojcze Święty, Edward Janiak, Biskup Kaliski, z radością i z uszanowaniem Waszej Świątobliwości przedkłada: po wysłuchaniu Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej, Kapituły Katedralnej i Kapituły Bazyliki Kolegiackiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny czyli Narodowego Sanktuarium św. Józefa, uprasza, ażeby od dnia 3 grudnia 2017 roku, I Niedzieli Adwentu aż do dnia 6 stycznia 2019 roku, Objawienia Pańskiego, był obchodzony Rok Świętego Józefa, tak ażeby okazja przystąpienia do sakramentów, którą się obficie ofiarowuje z odpowiednim przygotowaniem, nakłaniała do dzieł braterskiej nadprzyrodzonej miłości i dzięki temu czy to u poszczególnych wiernych, czy to w różnych grupach wspólnoty diecezjalnej odnowa duchowa spowodowana przez Rok Miłosierdzia, za łaską Bożą wzmacniała się i poszerzała. Idąc za tym, dla tego bardzo upragnionego celu szczególnie będzie się cieszył z daru odpustów, o który z tego powodu ufnie uprasza się świadectwo i dowód ojcowskiej życzliwości Waszej Świątobliwości i zachętę, aby w całej Diecezji wzmacniała się więź hierarchiczna i synowska wobec tejże Waszej Świątobliwości i wobec własnego Biskupa. A Bóg ... itd.

Dnia 22 sierpnia 2017 roku we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej

PENITENCJARIA APOSTOLSKA z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka łaskawie zezwala na Nadzwyczajny Rok wraz z dołączonym odpustem zupełnym, który winien być uzyskany pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia święta i modlitwa w intencji Ojca Świętego) przez wiernych szczerze pokutujących i miłością przynaglonych, który mogą ofiarować także przez wstawienie się za duszami wiernych przebywających w Czyśćcu, jeśli nawiedzą w pielgrzymce Narodowe Sanktuarium Św. Józefa Kaliskiego i tam podczas sprawowanych uroczystości jubileuszowych jak i w naznaczonych modlitwach będą pobożnie uczestniczyć, albo przynajmniej przed cudownym obrazem św. Józefa przez odpowiedni czas zanosić będą pokorne prośby za wierność Polski do chrześcijańskiego powołania, za kapłanów i zakonników, o uzyskanie nowych powołań oraz w obronie instytucji ludzkiej rodziny, której przykładem jest Święta Rodzina Jezusa, Maryi i Józefa. Wierni skrępowani starością, chorobą lub inną poważną przyczyną mogą w równym stopniu uzyskać odpust zupełny, gdy wyrzekną się jakiegokolwiek grzechu i zapewnią, że skoro tylko będzie to możliwe, spełnią trzy zwyczajne warunki odpustu, o których wyżej mowa, jeśli wobec jakiegokolwiek obrazu Patrona niebieskiego pobożnie odmówią wskazane modlitwy ofiarując miłosiernemu Bogu swoje cierpienia i niewygody. Dlatego więc, aby skuteczniej, przez wzgląd na miłość pasterską, uwidocznił się dostęp do otrzymania łaski Bożej przez posługę Kościoła, Penitencjaria usilnie prosi, aby kanonicy i inni kapłani, którym powierzona została posługa duszpasterska przy Sanktuarium z chętnym i ochoczym sercem oddawali się posłudze sakramentowi pokuty jak też i rozdzielaniu chorym komunii świętej. Wszystko to będzie obowiązywało przez cały Rok Świętego Józefa Kaliskiego. Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.

Mauro Kard. PIACENZA

Penitencjarz Większy

Źródło: www.rokjozefa.pl

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy