Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2019-10-10 09:31
nc / Krzysztof Ołdakowski SJ / RV

Czy broniący religii może zbłądzić?

Papież Franciszek wygłosił ważne rozważanie podczas audiencji ogólnej. Nawiązywał do postaci Szawła, opisanej w Dziejach Apostolskich. Wskazywał na to, jak człowiek religijny może zamienić się w ideologa i odwrócić się od woli Bożej, nie uświadamiając sobie tego.

Autor/źródło: Pixabay, gunthersimmermacher, licencja: CC0

Ojciec Święty wspomniał, że od ukamienowania Szczepana pojawia się w niej postać młodzieńca zwanego Szawłem. Był jednym z tych, którzy zgadzali się na zabicie Szczepana i dążyli do zniszczenia Kościoła. Miał on upoważnienie od najwyższego kapłana do wyłapywania chrześcijan i wtrącania ich do więzienia.

Szaweł był ideologiem

"Młody Szaweł jest ukazany jako nieprzejednany, czyli okazujący nietolerancję wobec tych, którzy myślą inaczej niż on, absolutyzuje swoją tożsamość polityczną oraz religijną i sprowadza drugiego do potencjalnego wroga, którego trzeba zwalczać. Jest ideologiem. W Szawle religia przekształciła się w ideologię: ideologię religijną, ideologię społeczną, ideologię polityczną – zauważył Papież. - Dopiero, kiedy zostanie przekształcony przez Chrystusa, wówczas będzie nauczał, że prawdziwa walka nie jest «przeciw krwi i ciału, lecz przeciw [...] rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła» (Ef 6,12). Będzie nauczał, że nie należy zwalczać osób, ale zło będące inspiracją ich działania."

Franciszek zwrócił uwagę, że gniewny i konfliktowy charakter Szawła zachęca każdego do postawienia sobie pytania: jak przeżywam moje życie wiary? Czy wychodzę na spotkanie innych, czy też jestem przeciwko innym? Czy wiara w Boga, którą wyznaję czyni mnie przyjaznym czy też wrogim wobec tych, którzy różnią się ode mnie?

Pan dotknął serca Szawła

"Łukasz mówi, że kiedy Szaweł całą swoją energię skierował na wytępienie wspólnoty chrześcijańskiej, na jego drodze pojawił się Pan, aby dotknąć jego serca i nawrócić je do siebie. To jest metoda Pana: dotknąć serca. Zmartwychwstały przejmuje inicjatywę i objawia się Szawłowi na drodze do Damaszku. O tym wydarzeniu trzykrotnie opowiedziano w księdze Dziejów Apostolskich (por. Dz 9, 3-19; 22,3-21; 26,4-23) – podkreślił Papież. - Poprzez typowy dla teofanii dwumian «światła» i «głosu» Zmartwychwstały pojawia się Szawłowi i prosi, by wytłumaczył się ze swego bratobójczego szału: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» (Dz 9,4). Zmartwychwstały ukazuje tutaj, że jest jedno z tymi, którzy w Niego wierzą: cios zadany członkowi Kościoła oznacza zadanie ciosu samemu Chrystusowi! Także ci, którzy są ideologami, ponieważ chcą czystości – w cudzysłowie – Kościoła, uderzają w Chrystusa."

Franciszek zwrócił uwagę, że po spotkaniu z Chrystusem Szaweł stał się ślepy. Z człowieka silnego, samowystarczalnego i niezależnego zmienił się w słabego, potrzebującego i zależnego od innych, ponieważ nic nie widział. Światło Chrystusa go poraziło i uczyniło ślepym. Następnie Szaweł przyjął chrzest, co stało się początkiem nowego życia i odnowionego spojrzenia na Boga, siebie samego oraz innych. Dawni nieprzyjaciele stali się braćmi w Chrystusie.

Źródło: www.vaticannews.va


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: papież Franciszek, radykalizm, audiencja środowa, Szaweł, ideologia, nienawiść