Strona główna
opoka.org.pl
2021-09-01 11:49
mk / Caritas Laudato Si

Czas dla Stworzenia – święto modlitwy i działania

Potrzebę działania na rzecz naszego wspólnego domu dostrzegamy wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego szczególnego znaczenia nabiera Czas dla Stworzenia – ekumeniczne święto modlitwy i działania łączące ludzi dobrej woli.

Autor/źródło: Caritas Laudato Si

Czas dla Stworzenia to międzynarodowe święto ekumeniczne, które łączy setki tysięcy chrześcijan w modlitwie i działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Rozpoczyna się ono 1 września, w Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia, a kończy 4 października, w dzień św. Franciszka. Czas dla Stworzenia to również wezwanie do budowania świadomej więzi z przyrodą, do bycia lepszymi dla siebie nawzajem, do przemian i do porzucenia konsumpcyjnego stylu życia. Papież Franciszek oficjalnie zaprosił do udziału w wydarzeniach związanych z tym świętem, tak abyśmy „pogłębili swoją wiarę w Boga Stwórcę i zjednoczyli się w sposób szczególny na modlitwie i w działaniach na rzecz ochrony wspólnego domu”. Animację tegorocznego Czasu dla Stworzenia Komisji Episkopatu Polski powierzyła projektowi Caritas Laudato si.

10 000 paczek do parafii w Polsce

W ramach Czasu dla Stworzenia projekt Caritas Laudato si przygotował specjalną przesyłkę do ok. 10 tysięcy parafii w Polsce. W paczce można znaleźć przygotowane przez Caritas wydanie encykliki Laudato si: prosta szata graficzna, szary i nielakierowany papier, poszerzony margines na notatki. Kolejnym elementem przesyłki są „pocztówki z projektów” czyli najlepsze inicjatywy lokalne spośród 300 jakie już wydarzyły się w Polsce. Można się z nich dowiedzieć m.in. jak zrobić słoik św. Franciszka lub wirydarz ziół albo zrewitalizować teren wokół szkoły. Kluczowym elementem przesyłki jest specjalne eko wydanie kwartalnika „Caritas”. Eko kwartalnik 116 stron ekologicznej wiedzy, przeplecionej gotowymi materiałami do rozważań i inspiracji oraz pomysłami na wydarzenia, które można zrealizować w lokalnych wspólnotach. Do lektury wprowadza unikalny wywiad z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim poświęcony obecności tematu ekologii integralnej w Kościele.

„Marzymy o tym, aby w Kościele działo się dużo więcej w temacie ekologii. Przygotowaliśmy dla każdej wspólnoty, parafii i szkoły specjalne materiały. Gotowe plakaty do wywieszenia w parafialnych gablotach i gazetkach szkolnych, materiały liturgiczne do mszy w duchu Laudato si, propozycje konkretnych działań takich jak podzielnik” – mówi br. Cordian Szwarc OFM, Animator Krajowy projektu Caritas Laudato si. 

„Dzięki tym propozycjom parafianie będą mogli zacząć się wymieniać dobrami zamiast je wyrzucać, zrobić warsztaty wspólnego gotowania w duchu zero waste, zorganizować Niedzielę św. Franciszka albo wspólne czytanie encykliki” – mówi Dominika Chylewska z projektu Caritas Laudato Si.

Do przesyłki Caritas Laudato Si wprowadzają dwa listy – od bp. Wiesława Szlachetki, przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski, zachęcający do włączania się w aktywne obchody Czasu dla Stworzenia, oraz od ks. Marcina Iżyckiego, zapraszający do działania razem z Caritas i korzystania z proponowanych w kwartalniku materiałów.

Caritas Laudato Si zachęca duchownych, wolontariuszy, lokalne wspólnoty, katechetów i wszystkich chcących włączyć się w Czas dla Stworzenia do korzystania z materiałów zawartych w kwartalniku, które dostępne są również on-line, na stronie laudatosi.caritas.pl. Materiały będą przez cały wrzesień systematycznie uzupełniane.

Caritas Laudato Si i nowy rok szkolny

Działania zespołu Caritas Laudato si od początku zakładały edukowanie społeczności lokalnych i zachęcanie do troski o najbliższe otoczenie, przyrodę wokół osiedla, parafii czy szkoły. Edukacją obejmuje zarówno dorosłych, jak i tych najmłodszych, którzy jako dorośli będą mogli przekształcać nabytą wiedzę w praktyczne rozwiązania służące wszystkim. Z myślą o dzieciach i młodzieży w kwartalniku i pocztówkach zamieszczone zostały pomysły na konkretne aktywności. Z publikacji można dowiedzieć się np. jak zrobić ekologiczny stroik na uroczystość Wszystkich Świętych czy podzielnik, czyli miejsce, w którym dzielimy się z innymi używanymi, ale niezniszczonymi rzeczami. Kwartalnik i pocztówki to także realna pomoc dla katechetów, którzy chcieliby realizować zielone katechezy, do czego zachęca w ciekawym artykule katechetka siostra Beata Zawiślak. Bo w szkole i na lekcjach religii – o czym informuje również MEN w dokumencie o polityce oświatowej na rok szkolny 2021/2022 – jest miejsce dla ekologii! „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne” – to jeden z kierunków rozwoju, a przygotowane materiały mogą to nauczycielom ułatwić.

Czas dla Stworzenia – symbol i hasło 

„Odnowienie domu Boga” jest tematem przewodnim tegorocznego Czasu dla Stworzenia. W jego angielskiej wersji językowej („A home for all? Renewing the oikos of God”) celowo wykorzystano greckie słowo „oikos”, które oznacza zarówno dom jako miejsce do mieszkania, jak i jego mieszkańców wraz z dobytkiem. Odwołując się do znaczenia tego słowa, świętujemy w tym roku istnienie integralnej sieci relacji, które podtrzymują dobrostan Ziemi.

Symbolem tegorocznego Czasu dla Stworzenia jest namiot Abrahama. Oznacza on nasze zobowiązanie do zapewnienia wszystkim ludziom i stworzeniom miejsca w naszym wspólnym domu. Tak, jak zrobił to Abraham, rozbijając w drodze do Kanaan namioty dla całej swojej rodziny i służby. Namiot jest więc symbolem gościnności okazywanej również wykluczonym. Namiot oznacza także drogę, a więc i zmianę. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do podążania za głosem Pana, do gotowości na zmiany, a także do wyzbycia się chęci gromadzenia dóbr, bowiem te staną się w końcu ciężarem i uniemożliwią nam dalszą wędrówkę.

Ogólna idea projektu Caritas Laudato Si ma swoje źródła w encyklice papieża Franciszka „Laudato si’”, w której papież zwraca uwagę, że wszyscy mamy wpływ na trwający obecnie kryzys ekologiczny i tylko nasze wspólne działania mogą przynieść korzyści naszej planecie. 

Więcej informacji można znaleźć na profilach Caritas Laudato Si na Facebooku i Instagramie.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2021-09-01 10:40:50
miniaturka

Niedzielski: rano przeszczepiono wątrobę afgańskiemu chłopcu, który zatruł się grzybami

W środę rano jeden z afgańskich chłopców, którzy zatruli się grzybami, miał zabieg przeszczepu wątroby – poinformował szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Trzymajmy kciuki i czekajmy – podkreślił. Minister zastrzegł, że stan obu zatrutych chłopców jest bardzo ciężki.
2021-09-01 10:54:30
miniaturka

Nowy rok szkolny. „Wspierając się wzajemnie, możemy pokonać wszelkie przeciwności”

„Niech połączy nas wzajemna życzliwość, zaufanie i solidna pracaˮ –  napisał bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w słowie z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego.
2021-09-01 11:17:55
miniaturka

Abp Guzdek: każdy z nas troszczy się o to, aby jego dom był bezpieczny

Ofiara naszych sióstr i braci poległych i pomordowanych woła o modlitewną pamięć – napisał w związku z 82. rocznicą wybuchu II wojny światowej abp Józef Guzdek, administrator apostolski Ordynariatu Polowego. Zachęcił wszystkich do nawiedzenia w tym dniu cmentarzy wojennych i grobów żołnierskich.
2021-09-01 12:16:24
miniaturka

Bł. Bronisława – patronka tych, którzy doświadczają oszczerstw

Jej kuzynami byli św. Jacek i bł. Czesław. Pochodziła z pobożnej rodziny, w jej środowisku czerpano siłę z wiary w Boga do służby bliźniemu. Była mistyczką, ale gdy trzeba było wyszła na ulice w czasie zarazy, aby służyć innym. 1 września wspominamy św. Bronisławę, która wspiera tych, którzy są... obmawiani.
2021-09-01 12:22:27
miniaturka

Mało znane wojenne losy ks. Wyszyńskiego

Okres II wojny światowej jest jednym z najmniej znanych w życiu kard. Stefana Wyszyńskiego. „Po latach mówił, że Powstanie Warszawskie go ukształtowało. Myślę, że to był dla niego niezwykle ważny okres” – powiedział Grzegorz Polak, zastępca dyrektora Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
2021-09-01 12:33:53
miniaturka

Czarnek: rozpoczynamy nowy rok szkolny pełni optymizmu

Rozpoczynamy nowy rok szkolny pełni optymizmu; optymizm wynika z faktu, że wracamy do wspólnoty szkolnej, że wracamy do normalności, chcemy, aby ta normalność trwała cały rok szkolny – powiedział w środę szef MEiN Przemysław Czarnek w Branicy Radzyńskiej.