Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2020-02-01 11:39
ds

Cegielski przekształca handel rolniczy

Ośrodek Analiz Cegielskiego opublikował raport, w którym przedstawiono prawne i gospodarcze uwarunkowania prowadzenia różnych form bezpośredniego zbywania swoich produktów przez rolników w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rolniczego handlu detalicznego.

Autor/źródło: Photo by Elaine Casap on Unsplash

Obecnie Polacy najczęściej robią zakupy w dużych zagranicznych sieciach handlowych, których ekspansja spowodowała masowy upadek małych sklepów lokalnych. Gospodarstwa w naszym kraju są w większości zbyt małe, by samodzielnie mogły być  równoprawnymi partnerami do rozmów dla potentatów sprzedaży detalicznej czy producentów żywności. Stąd też tak dużą rolę odgrywają pośrednicy, których udział w cenie sklepowej warzyw czy owoców wynosi nawet ¾ ceny, jaką płacą w sklepie konsumenci. Zysk rolnika bywa zatem dramatycznie niski w porównaniu do jego nakładu pracy i środków. Stąd potrzeba znalezienia innych możliwości, które pozwolą rolnikom uzyskiwać bardziej godne dochody za wykonaną pracę, a jednocześnie zwiększyć rentowność  prowadzonej działalności. Rozwiązaniem w tym zakresie jest rolniczy handel detaliczny.


Wyzwanie dla rolników

Dla sukcesu rolniczego handlu detalicznego konieczne jest jednak zwiększenie świadomości rolników w tym względzie i wyposażenie ich w narzędzia umożliwiające docieranie do klientów i dostosowywanie swoich produktów do realiów rynkowych. Dostrzegając znaczenie tego problemu Ośrodek Analiz Cegielskiego uruchomił projekt Kupuj od rolnika – aktywizacja rynkowa rolników w Polsce. W ramach projektu powstał niniejszy raport, strona internetowa dla rolników stanowiąca źródło kompleksowej wiedzy na temat warunków prowadzenia sprzedaży, a także prowadzone są pilotażowe warsztaty szkoleniowe, podczas których przekazuje się kluczowe informacje i umiejętności potrzebne do prowadzenia rolniczego handlu detalicznego. 


Korzyść dla konsumentów

Konsumenci zmęczeni produktami masowymi o często niskiej jakości, poszukują alternatywy, która będzie lepiej odpowiadała na ich indywidualne potrzeby. Jest to rzecz jasna zjawisko wyrastające znacząco poza same tylko produkty żywnościowe, stąd chociażby nowoczesne  koncepcje „fabryki przyszłości”1, jednakże omawiany rynek ma swoją specyfikę. Nie chodzi jedynie o dostosowanie produktów do osobistych życzeń, ale przede wszystkim o rosnącą dbałość o zdrowie w coraz bardziej świadomym społeczeństwie. Konsumenci chcą produktów o znanym  pochodzeniu, takich, które nie zawierają substancji o negatywnym wpływie na zdrowie człowieka.


Państwo i rząd popiera

Interesującą odpowiedź tak dla rolników, jak i dla konsumentów, stanowią rozwiązania prawne pozwalające na bezpośrednią sprzedaż produktów przez rolników. Na szczególną uwagę zasługuje rolniczy handel detaliczny, który funkcjonuje w naszym kraju od 1 stycznia 2017 r. O atrakcyjności tej instytucji stanowi możliwość legalnego prowadzenia sprzedaży produktów przetworzonych i nieprzetworzonych – tak pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego – na preferencyjnych zasadach podatkowych i przy ograniczonych wymaganiach sanitarnych i dokumentacyjnych. Obowiązujące od stycznia 2019 r. regulacje, dzięki którym w ramach rolniczego handlu detalicznego można sprzedawać produkty nie tylko bezpośrednio konsumentom, ale również zakładom  prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, czyli przykładowo sklepom, restauracjom czy stołówkom, stanowią kolejny krok w kierunku rozwoju tej formy sprzedaży w Polsce.


źródło: strona internetowa Ośrodka Analiz Cegielskiego


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: handel, rolnictwo