Strona główna
opoka.org.pl
2019-10-02 10:36
nc / Caritas Polska

Caritas pamięta o seniorach

Seniorzy są wśród nas. Często w samotności przeżywają problemy finansowe i zdrowotne. Caritas nie pozostaje obojętna na ich ciche cierpienie, dlatego oferuje wsparcie w postaci wielu programów pomocowych.

Wypiekanie chleba w ramach akcji "Kromka Chleba dla Sąsiada"
Autor/źródło: Za zgodą Caritas Polska

Jednym z ważniejszych jest program „Karta na codzienne zakupy”. To podstawowe narzędzie pomocy dla osób starszych. W ramach programu seniorzy otrzymują kartę przedpłaconą, którą mogą płacić za zakupy w sklepach Biedronka przez 10 miesięcy. Seniorzy mogą kupować artykuły spożywcze oraz środki czystości, a także uczestniczyć w różnorodnych działaniach aktywizujących. W 2019 roku kartę otrzymało ponad 6600 seniorów. Zostali oni zaproszeni do programu ze względu na szczególnie trudną sytuację bytową.

Caritas, wraz z Jeronimo Martins, właścicielem sklepów Biedronka, wspiera także liczne działania towarzyszące karcie w ramach programu „Senior Caritas”. Celem tego programu jest poprawa jakości życia seniorów poprzez aktywizację, wsparcie indywidualne, tworzenie przyjaźni, uruchamianie sieci pomocy i samopomocy w społecznościach lokalnych. W ten sposób Caritas chce zminimalizować poczucie osamotnienia i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu seniorów.

Wyjątkowo ciekawą formą wsparcia seniorów stały się różnorodne działania organizowane w tym roku przez Caritas diecezjalne. W ramach konkursu wyłoniono i dofinansowano 52 projekty zgłoszone przez Caritas diecezjalne. Dzięki nim seniorzy mogą uczestniczyć w ciekawych warsztatach – m.in. ceramicznych, tkackich, muzycznych, teatralnych czy usprawniających – a także brać udział w wycieczkach, pielgrzymkach i imprezach kulturalnych.

Dobrze znaną formą wsparcia dla seniorów i potrzebujących jest coroczna akcja „Kromka chleba dla sąsiada”. Jej cel to budowanie wrażliwości na sytuację osób starszych, które cierpią z powodu niedostatku, czują się samotne i opuszczone. Kromka chleba dla sąsiada to w praktyce szereg akcji. W tym roku, dniach 15-22 września, Caritas diecezjalne zorganizowały wspólne wypiekanie chleba, w którym wzięli udział wolontariusze i podopieczni placówek Caritas. Upieczonym chlebem dzielono się w parafiach i na rynkach miast. Ten prosty gest jest wyrazem gotowości do dzielenia się sercem, czasem i uwagą z tymi, którzy tego najbardziej potrzebują. Kulminacyjnym momentem akcji jest zbiórka żywności w wybranych sklepach Biedronka, w której szczególnie aktywnie biorą udział młodzi wolontariusze. Zebrane produkty są przekazywane przez Parafialne Zespoły Caritas najbardziej potrzebującym osobom starszym i samotnym.

Budowaniu więzi międzypokoleniowej służyła także, współorganizowana przez Caritas, tegoroczna akcja „Jałmużna wielkopostna”, która wystartowała pod hasłem „Dar juniora dla seniora”. Akcja polegała na indywidualnym zbieraniu do skarbonki drobnych kwot, zamiast wydawania ich na przyjemności, np. słodycze. Zebrane w skarbonkach środki zostały wykorzystane przez Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas na pomoc medyczną czy żywnościową dla osób starszych. Akcja „Dar juniora dla seniora” ma także wymiar pozamaterialny – służy kształtowaniu wewnętrznej postawy wrażliwości na potrzeby innych i zachęca do poświęcania czasu i uwagi osobom starszym.

Źródło: Zespół Prasowy Caritas Polska


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: Caritas Polska, działalność charytatywna, pomoc, seniorzy, wsparcie, akcje