Strona główna
opoka.org.pl
2021-05-06 09:15
MG / PAP

Bycie eko się opłaca – największy bank w Polsce wspiera transformację energetyczną kraju

W 2020 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego obniżyła o 32 proc. emisję dwutlenku generowaną przez jej działalność operacyjną.

Autor/źródło: PKO BP

Jednocześnie wdrożyła Politykę Odnawialnych Źródeł Energii, w ramach której finansowane są m.in. projekty farm fotowoltaicznych oraz wiatraków oraz zaostrzyła kryteria finansowania dla wysokoemisyjnych sektorów gospodarki.


Pandemia miała ogromny wpływ na funkcjonowanie energetyki i jej oddziaływanie na środowisko. W 2020 r. spadło zapotrzebowanie na energię elektryczną, co było szczególnie widoczne w początkowej fazie pandemii. W minionym roku jej produkcja była najniższa od dekady – wyniosła 158 kilowatogodzin (TWh), czyli prawie 4% mniej niż w 2019 r. Jednocześnie jednak coraz szybciej rośnie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – w ubiegłym roku wygenerowały one blisko 28 TWh.


Zmiany na rynku energetycznym oraz rosnąca świadomość klimatyczna konsumentów w istotny sposób wpłynęły na funkcjonowanie największych polskich przedsiębiorstw. Swoisty wyścig na wdrażanie kolejnych rozwiązań ograniczających szkodliwe dla środowiska działania wiąże się z nowymi proekologicznymi inwestycjami. Proces ten najlepiej ilustruje przykład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego oraz skala zmian, jakich dokonał ten największy polski bank na przestrzeni minionego roku.


W 2020 r. Grupa Kapitałowa PKO BP ograniczyła emisję CO2 generowaną przez jej działalność operacyjną o 32 proc. W 2019 r. emisje bezpośrednie (na skutek zużycia paliw w pojazdach i budynkach) oraz pośrednie (na skutek zakupu energii elektrycznej i cieplnej) wynosiły 114,5 tys. ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. W ub. r. zostały one ograniczone do 77,9 tys. ton ekwiwalentu dwutlenku węgla.


W tym czasie zużycie energii w grupie spadło o 7,8 proc. Wyraźnie zmniejszyły się także wskaźniki intensywności emisji gazów cieplarnianych. W 2019 r. na każdego klienta banku przypadała emisja blisko 11 kg CO2, podczas gdy w 2020 r. było to już niespełna 7,5 kg CO2.


Przyczyniło się do tego przyśpieszenie cyfryzacji działalności banku, która umożliwiła szybsze przenoszenie relacji z klientami do świata cyfrowego. Na spadek emisji w dużym stopniu wpłynęło też pozyskanie przez bank gwarancji pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł niskoemisyjnych – objętych nimi zostało 73,3 GWh z 81,5 GWh zużytych w minionym roku.


W ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych pomogły też projekty modernizacyjne ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej. Za realizację jednego z nich, bank w lutym 2021 r. po raz pierwszy w swojej historii otrzymał białe certyfikaty, które sprzedał za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. W niedalekiej przyszłości, w kilku budynkach banku zamontowane zostaną dodatkowo mikroinstalacje fotowoltaiczne.


W przeciągu ostatnich lat, akcjonariusze zaczęli wyraźnie wymagać dbałości o klimat w ramach działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dlatego już w 2019 r. bank zdecydował sią zaznaczyć te obszary w aktualizacji strategii marki, a następnie podjął konkretne działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu działalności grupy na środowisko. PKO BP m.in. wdrożył ocenę ryzyka ESG do procesu oceny kredytowej klientów korporacyjnych, zaostrzył polityki kredytowe względem sektorów wysokoemisyjnych oraz szerzej otworzył się na finansowanie OZE.


Przykładem zaangażowania w rozwój odnawialnych źródeł energii jest umowa kredytowa o wartości 138 mln złotych, podpisana przez PKO BP i inne banki z PAK PCE Fotowoltaika. Dzięki niej w Wielkopolsce zbudowana zostanie farma fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 70 MWp. Z kolei w lutym bank w konsorcjum z dwoma innymi instytucjami podpisał umowę o wartości 479 mln złotych na sfinansowanie portfela OZE należącego do Qair, niezależnego producenta energii odnawialnej. Finansowanie zostanie przeznaczone na budowę portfela 4 projektów wiatrowych i 29 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 106 MW.


PKO Bank Polski współorganizował również emisję obligacji zrównoważonego rozwoju Climate Awarness Bonds Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB). Była to pierwsza w historii publiczna emisja tego rodzaju obligacji dedykowana w całości polskim inwestorom, zaś pozyskane środki będą przeznaczone na wsparcie inwestycji przyczyniających się do łagodzenia zmian klimatu.


Jak podkreśla Paweł Sadalski, dyrektor Departamentu Skarbu w PKO Banku Polskim, jednym z priorytetów banku są „działania na rzecz zrównoważonego rozwoju”. „Współorganizacja emisji Climate Awarness Bonds to kolejny krok na >>zielonej drodze<< PKO BP zmierzającej do osiągnięcia tego celu” – dodaje.  


Obecnie bank pracuje nad wyznaczeniem mierzalnych celów w obszarze ESG na kolejne lata. Ich prezentacja planowana jest na połowę bieżącego roku, a realizacja tych celów silniej uwidoczni PKO Banku Polski na mapie przedsiębiorstw przyjaznych środowisku naturalnemu.  


Źródło informacji: PAP MediaRoomLogo PZU

Zamieszczone na stronach internetowych portalu https://opoka.org.pl/ i https://opoka.news materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Fundację Opoka na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2021-05-06 11:25:44
miniaturka

Polskie lotniska w gotowości na koniec pandemii

O funkcjonowaniu polskich portów lotniczych w okresie pandemii, strategii powrotu do normalnego działania i sytuacji lotnisk lokalnych – ze Stanisławem Wojterą, prezesem Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, rozmawia Janusz Grobicki.
2021-05-06 11:47:41
miniaturka

Przewodniczący Episkopatu Niemiec: wiążące decyzje należą do Stolicy Apostolskiej

W wywiadzie dotyczącym Drogi Synodalnej bp Bätzing wyjaśnia, że w zależności od dyscyplinarnej i doktrynalnej rangi poruszanych zagadnień ostateczne rozstrzygnięcia należą do miejscowego biskupa lub Stolicy Apostolskiej, a Kościół niemiecki ma świadomość, że jest integralną częścią Kościoła powszechnego
2021-05-06 12:10:33
miniaturka

Premier: już czas, aby od obrony przejść do inwestycyjnej ofensywy

Otwierając drugi dzień Kongresu 590, premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że w dobie kryzysu „fundamentalnym zadaniem państwa – obok walki o życie i zdrowie obywateli – jest wspieranie firm i obrona miejsc pracy”. Zaznaczył, że pora przejść od obrony do inwestycyjnej ofensywy.
2021-05-06 12:34:25
miniaturka

Coraz więcej światowych firm lobbuje na rzecz LGBT

Jak informuje Catholic News Agency, coraz więcej firm dołącza do Koalicji Biznesu na rzecz Ustawy o Równości. W promowaniu i popieraniu środowisk LGBT uczestniczą np. Facebook, IKEA, Google, ale także Disney czy Pfizer.
2021-05-06 12:42:20
miniaturka

Prezes UODO pyta Facebooka o wyciek danych osobowych polskich obywateli

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jan Nowak wystąpił z pismem do władz Facebooka ws. wycieku danych osobowych polskich użytkowników portalu; chce, by użytkownicy mieli możliwość sprawdzenia, czy wyciek ich dotyczy - poinformował w czwartek rzecznik UODO Adam Sanocki.
2021-05-06 13:40:16
miniaturka

Więźniowie pomagali w budowie kościoła dedykowanego Prymasowi Wyszyńskiemu

Skazani z zakładu karnego pomagali budować kościół w Chominie w powiecie kamieńskim (archidiecezja szczecińsko-kamieńska), który we wrześniu podczas konsekracji otrzyma za patrona bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Wyrzeźbili także w drewnie 14 stacji Drogi Krzyżowej