Strona główna
opoka.org.pl
2020-12-10 06:00
ds / ks. Tomasz Jaklewicz

Być twardym jak Jan Chrzciciel

Jan nie był mięczakiem, nie był chorągiewką na wietrze. Był twardym Bożym zawodnikiem, gwałtownikiem Królestwa Bożego, wysłańcem torującym drogę Chrystusowi. I właśnie Jan Chrzciciel powinien być dla nas inspiracją jako Boży twardziel.

Autor/źródło: Pixabay, GregReese, licencja: CC0

1. Pan Jezus wygłasza pochwałę Jana Chrzciciela, który dopełnia listę wielkich proroków Starego Testamentu. Wszyscy oni, mniej lub bardziej wyraźnie, wskazywali na przyjście Mesjasza, oczekiwali radykalnego wejścia Boga w historię. Jan był tym, który wskazał: „Oto ten, na którego czekaliśmy całe wieki”. Dlatego zasłużył na pochwałę: „Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela”. Jan nie był mięczakiem, nie był chorągiewką na wietrze. Był twardym Bożym zawodnikiem, gwałtownikiem Królestwa Bożego, wysłańcem torującym drogę Chrystusowi. 

2. Jednocześnie Jezus dodaje zdanie, które odnosi się do nas, chrześcijan. „Najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”. Jak to zrozumieć? W jakim sensie mogę być większy od Jana? Nowe Przymierze przewyższa Stare Przymierze. Prorok znad Jordanu wskazywał na Jezusa, a my, ochrzczeni, na nowo narodzeni z Boga, mamy udział w Jego życiu, w Jego paschalnym zwycięstwie, w Jego misji. Spożywamy Jego Ciało i Krew. Mogę być z Nim jedno, mogę dokonywać Jego dzieł, mogę pracować z Nim dla zbawienia innych. Mogę być prorokiem głoszącym Dobrą Nowinę. Z Nim staję się prawdziwie kimś wielkim.

3. Dlaczego tak mało cenimy sobie Jezusową przyjaźń i przynależność do Jego towarzystwa, czyli Kościoła? Bo może jestem jak trzcina na wietrze, zbyt łatwo poddaję się wiatrom mody, środowiska, kultury? Może uwierzyłem zbyt naiwnie we wszystkie „czarne legendy” Kościoła, a nie poznałem historii wszystkich Bożych gwałtowników, czyli świętych? Czy wiem, ile dobra, ile miłości wniósł Kościół w świat w ciągu 2 tysięcy lat swojej historii? Od oświecenia piorą nam mózgi różni manipulatorzy i każą się nam wstydzić Kościoła i Jezusa. Dziś mają do dyspozycji media, filmy, Internet, politykę, prawo. Jan Chrzciciel powinien być dla nas inspiracją jako Boży twardziel. Jezus mówi o „gwałtownikach Królestwa Bożego”. Tradycja Kościoła interpretowała te słowa jako wezwanie do naśladowania gorliwości św. Jana, do radykalizmu jego ascezy. Adwent jest wezwaniem do jednoznaczności, do stanowczości w opowiadaniu się po stronie Jezusa i Jego Kościele, do odwagi bycia w kontrze do kultury, które nie rozróżnia już dobra i zła, która tonie w hedonizmie, konsumpcji i tandecie.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2020-12-08 15:35:27
miniaturka

Watykan ogłosił specjalne odpusty na Rok św. Józefa

„Z Rokiem św. Józefa, który potrwa przez następne 12 miesięcy, związany jest dar specjalnych odpustów” – ogłosiła Penitencjaria Apostolska. Dar odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami.
2020-12-09 08:46:46
miniaturka

W Jasnogórskim sanktuarium pojawił się dzwon „Głos Nienarodzonych”

Dzwon ma przypominać krzyk dzieci nienarodzonych, które domagają się prawa do życia. Pomysłodawcą wykonania dzwonu jest fundacja „Życiu Tak”. Ten symbol będzie przypominał, że życie ludzkie jest święte i będzie stałym elementem marszów za życiem w całej Polsce.
2020-12-09 09:00:05
miniaturka

Sto dwa lata temu utworzono Katolicki Uniwersytet Lubelski

Katolicki Uniwersytet Lubelski świętuje sto drugą rocznicę swego powstania. Głównym punktem była Msza święta w Kościele Akademickim oraz dedykowany św. Janowi Pawłowi II koncert „Orędownik Miłosierdzia” w wykonaniu Chóru KUL. Celem na kolejne lata jest uzyskanie statusu uczelni badawczej.
2020-12-09 10:14:10
miniaturka

Wśród społecznych napięć Białoruś zawierzona Niepokalanemu Sercu Maryi

Na Białorusi trwa polityczny impas po kontrowersyjnych wyborach prezydenckich, a abp Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mohylewski nie może wrócić do kraju. W tej napiętej sytuacji Arcybiskup poprosił o odmówienie we wszystkich kościołach aktu poświęcenia tego kraju Niepokalanemu Sercu Maryi
2020-12-09 11:01:08
miniaturka

Nie warto odkładać na później rachunku ze swego życia

Celem naszego życia, do którego wybrał nas Bóg, jest uwolnienie się od grzechu i świętość na obraz samego Boga. Dlatego trzeba rozumieć teraźniejszość, by powiedzieć «nie» złemu a «tak» Bogu. Papież, w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, wyjaśniał sens ludzkiego powołania.
2020-12-09 11:11:35
miniaturka

Matka Boża z Guadalupe – obrończyni życia

Wizerunek Matki Bożej z Guadalupe przedstawia Maryję w stanie błogosławionym. Już w XVI wieku wzywała Ona do poszanowania ludzkiego życia i zaprzestania składania ofiar z ludzi. Dziś to przesłanie przechodzi w wołanie o ratowanie współczesnych ofiar – nienarodzonych dzieci.