Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2018-12-13 21:35
Ewa Kotowska-Rasiak

Bp Janiak spotkał się z księżmi seniorami

Biskup kaliski Edward Janiak spotkał się z księżmi seniorami mieszkającymi w Domu im. Św. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. Dziękował im za gorliwą posługę i cierpienia ofiarowane Kościołowi.

Autor/źródło: Ewa Kotowska-Rasiak

W spotkaniu świątecznym uczestniczyli też biskupi seniorzy Stanisław Napierała i Teofil Wilski oraz dyrektor domu ks. prał. Jan Wolniak.

Po odśpiewaniu kolędy „Wśród nocnej ciszy” i odczytaniu fragmentu Ewangelii o Bożym Narodzeniu przez ks. kan. Mirosława Łacińskiego rozważanie poprowadził ks. prał. Kazimierz Walczak. 

Duchowny życzył biskupom i kapłanom radości z Bożego Narodzenia. – Niech ta radość w posługiwaniu biskupim towarzyszy Wam poprzez zdrowie nieustające, światły umysł wzmocniony przez Ducha Świętego, aby ta radość Boga promieniowała na ludzi, którym służycie – mówił ks. Walczak, który zapewnił biskupów o modlitwie, zwłaszcza różańcowej.

W swoim słowie do księży seniorów biskup kaliski nawiązał do obchodzonej rocznicy stanu wojennego wskazując na troskę Jana Pawła II o ojczyznę. – Św. Jan Paweł II jest przykładem, jak kochać ojczyznę. Jesteśmy zobowiązani do wdzięczności Panu Bogu za dar wolności. Jesteśmy przekonani, że Matka Najświętsza swoim płaszczem nas chroni – powiedział bp Janiak.

Podzielił się radościami Kościoła Kaliskiego, do których zaliczył budowę kościoła św. Brata Alberta, grono 17 kleryków na pierwszym roku w kaliskim seminarium, duże zaangażowanie młodzieży w życie religijne dzięki działalności Stowarzyszenia „Tratwa”, pracę kapłanów wśród Polonii za granicą.

Dodał, że w przyszłym roku Dom Księży Emerytów w Ostrowie Wielkopolskim zostanie rozbudowany.

Szczególne słowa wdzięczności skierował do dyrektora domu ks. prał. Jana Wolniaka za troskę o mieszkających tutaj kapłanów.

Życzył kapłanom radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia. – Życzę kapłanom, aby umacniali swoją wiarę. Boże Narodzenie tak, ale najważniejsza prawda to jest perspektywa zmartwychwstania. Życzę, abyśmy tak starali się pielgrzymować dzień po dniu, byśmy mogli kiedyś stanąć przed Panem Bogiem – zaznaczył hierarcha.

Po przełamaniu się opłatkiem biskupi zasiedli z kapłanami do wieczerzy.


Podziel się tym materiałem z innymi: