Strona główna
opoka.org.pl
2018-03-02 11:45
ek / ddmgliwice.pl / xbk

Bp Jan Kopiec do gliwickich maturzystów na Jasnej Górze: Być zaczynem dobra...

Dziś, w piątek 2 marca, odbywa się Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Gliwickiej na Jasną Górę. Hasło tegorocznej pielgrzymi to: „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu” (1 Kor 1,26).

Autor/źródło: xbk

W pielgrzymce uczestniczy 800 maturzystów.

O godz. 9:30 nastąpiło rozpoczęcie pielgrzymki – młodzież uczestniczyła w spotkaniu w auli o. Augustyna Kordeckiego .

O godz. 10:45 odbyło się spotkanie w Seminarium Duchownym i domach zakonnych męskich i żeńskich (m.in. Małych Sióstr od Jezusa, Nazaretanek). 

W czasie wolnym, maturzyści mają możliwość indywidualnej modlitwy a także przyjęcia Sakramentu Pokuty. 

O godz. 12:00 sprawowała była Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu.

O. Krystian Gwioździk przywitał zgromadzonych maturzystów i nauczycieli podkreślając, iż przybywają w roku programu duszpasterskiego któremu towarzyszą słowa Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. - "Chodzi o odkrycie osoby Ducha Świętego, Jego obecność w naszym życiu i otwarcie się na Jego działanie. Jesteście tu by prosić Jasnogórską Matkę o wstawiennictwo, o światło Ducha Świętego, abyście mogli pomyślnie czerpać z darów mądrości, rozumu, umiejętności. Proście o światło na czas dokonywania waszych ważnych życiowych decyzji i wyborów." 

Przypominając młodym ludziom, iż przybyli do Matki, która otacza opieką i daj poczucie bezpieczeństwa swoim dzieciom, o. Gwioździk powiedział: "Nachylcie ucha, przytulcie się do Niej, abyście tego bezpieczeństwa mogli jak najobficiej zaznać i otwierając się na działanie Ducha Świętego mogli podjąć mądre, życiowe decyzje na całe życie, czego Wam z serca życzę - Szczęść Wam Boże!".


"Z radością stajemy do Eucharystii w tym szczególnym świętym miejscu, dziękując stróżom tutejszego naszego Sanktuarium narodowego za przyjęcie i pamięć o nas. Obyśmy wyszli umocnieni i przekonani że warto tak postępować jak Maryja nas do tego zaprasza - Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie". - powiedział Biskup Gliwicki Jan Kopiec na rozpoczęciu Mszy Świętej.

W homilii, Bp Jan Kopiec zwrócił uwagę na fakt, iż dzisiejsza liturgia pomaga w zrozumieniu bardzo ważnego przesłania, które się wiąże z takim krokiem życia jak egzamin dojrzałości. Zarówno bowiem słowa pierwszego czytania przenoszące nas w dawne czasy patriarchów i proroków pokazujące braci Józefa nie potrafiących sobie poradzić z uczuciem zazdrości i niedojrzałego spoglądania na brata przewyższającego ich duchową dojrzałością,  jak i słowa samego Jezusa zawarte w przypowieści o właścicielu winnicy i nieodpowiedzialnych pracownikach - wiążą się z kwestią dobrych wyborów, a więc tego co jest udziałem młodych ludzi. "Wszystko to związane jest z zabieganiem o to, by nasze życie miało swój sens i równocześnie przynosiło plon stokrotny. Jednak jest to możliwe tylko wtedy, gdy właściwie rozeznamy naszą sytuację życia i podejmiemy właściwe decyzje.", zauważył duchowny.

"Ważne jest aby w takim momencie w jakim teraz stoicie, nauczyć się przede wszystkim już o sobie poważniej pomyśleć. Do tej pory to nauczyciele, duszpasterze,rodzice, opiekunowie, wychowawcy decydowali za Was, wiemy że człowiek rozwija się i z okresu szkolnego wyrasta, a więc trzeba będzie stanąć i umieć o sobie dojrzale i odpowiedzialnie zadecydować.", mówił Bp Kopiec.

Nie chodzi też tylko o wybór zawodu, ale także rozeznanie "w czym mogę być przydatny społeczeństwu, w tym miejscu i czasie w którym Opatrzność mnie stawia. Chodzi o owocowanie umiejętnościami, talentami, by tam gdzie ja jestem - był uśmiech, dobro, życzliwość i umiejętne udzielanie sobie wzajemnie wsparcia i pomocy. Wymagania te musimy mieć przed oczyma, jeśli nasze życie ma być życiem pożytecznym", podkreślał hierarcha, który przestrzegł także młodych przed przybieraniem postawy biernej, osoby pasożytującej na innych, nieustannie wybrzydzającej. "Każdego roku towarzyszymy Wam stającym do tego ważnego egzaminu życia. Chcielibyśmy abyście należeli do tego pokolenia, które będzie mogło powiedzieć - nie zmarnowaliśmy tego czasu. Przygotowaliśmy się by być ludźmi odpowiedzialnymi, by być tymi, którzy zawsze będą zaczynem czegoś dobrego w społeczeństwie, w takim wymiarze w którym będzie mi dane żyć i postępować."

Biskup Gliwicki z mocą podkreślił, iż "zawsze przed cudownym obrazem Jasnogórskiej Matki wraca tęsknota za tym, byśmy nigdy nie opuścili właściwego kierunku, który wskazuje bardzo dojrzale sam Jezus Chrystus ciągle pukający do naszych serc. Byśmy nie zamykali się w egoiźmie i zazdrości, we wszystkich ludzkich przywarach, ale byśmy potrafili zrozumieć co to znaczy dokonywać mądrych wyborów, jak posługiwać się rozumem i rozwagą i jak rozwijać umiejętność słuchania dobrej rady, wypracować w sobie postawę jasną, zdecydowaną i pozwalającą obronić wiele naszych prawd przed różnego rodzaju słabościami."

Dziękując młodzieży za przybycie - także dzięki towarzyszeniu rodziców i duszpasterzy, Biskup Gliwicki zwrócił też uwagę na fakt, iż gliwicka diecezja ciągle dziękuje Bogu za 25 lat istnienia oraz za Synod Diecezjalny, na którym również poruszane były i będą kwestie młodego pokolenia. "Nasza diecezja też bezustannie stara się znaleźć swoje dojrzałe miejsce w naszej Ojczyźnie, w Kościele Świętym, który posługuje na polskiej ziemi", powiedział. 

"Bądźcie szczęśliwi na tej drodze. Wszystkie etapy waszego dojrzewania, waszego egzaminu maturalnego traktujcie jako bardzo ważny egzamin z własnej dojrzałości. Dziękując Wam za dzisiejszy wasz czas tutaj i myśli skierowane przed oblicze najlepszej naszej Matki i Królowej, za to że trwacie i chcecie swoje życie pięknie połączyć z tym co jest naszą tęsknotą i marzeniem: być człowiekiem dobrym, pożytecznym dla siebie i dla innych.", zakończył Ksiądz Biskup.


---

Około godz. 13:00 (zaraz po Mszy św.) młodzież wzięła udział w Drodze Krzyżowej na wałach jasnogórskich

Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej nastąpi zakończenie pielgrzymki.

Odpowiedzialnym za organizację i przebieg pielgrzymki maturzystów jest diecezjalny duszpasterz młodzieży - ks. Marcin Paś.
Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2018-03-02 10:02:17
miniaturka

Kongregacja Nauki Wiary ostrzega przed nowymi formami pelagianizmu i gnozy

Kongregacja Nauki Wiary wydała List Placui Deo. Ostrzega w nim przed nowymi formami herezji pelagianizmu i gnozy.
2018-03-02 10:49:08
miniaturka

Abp Tomasi: korupcja rakiem blokującym rozwój społeczny

Korupcja jest rakiem coraz bardziej drążącym nasze życie społeczne. Blokuje ona rozwój krajów najuboższych, a w społeczeństwach rozwiniętych wyniszcza relacje międzyludzkie.
2018-03-02 11:30:30
miniaturka
play

Rzucił korporację z nietypowego powodu

Co się takiego stało, że rzucił pracę w korporacji? Jak działa modlitewna grupa wsparcia? Kto może prosić o pomoc? Sławomir Komuda podzielił się świadectwem swojego życia.
2018-03-02 11:54:19
miniaturka

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! – 11 marca modlitwa za papieża Franciszka

Wspólnota Ruchu Lednickiego zachęca do włączenia się w modlitewny łańcuch, który otoczy papieża Franciszka w piątą rocznicę jego pontyfikatu.
2018-03-02 14:28:12
miniaturka

Papież odwiedzi Światową Radę Kościołów w Genewie

Ojciec Święty złoży wizytę w Światowej Radzie Kościołów w Genewie w związku z 70-leciem tej ekumenicznej organizacji.
2018-03-02 14:34:56
miniaturka

Franciszek zainteresowany wizytą w Słowenii

Biskupi słoweńscy przez ponad dwie godziny rozmawiali z Franciszkiem w ramach swej wizyty ad limina Apostolorum. „Zaprosiliśmy Ojca Świętego do odwiedzenia naszej ojczyzny i dał nam odczuć, że taka pielgrzymka go interesuje” – mówi abp Stanislav Zore.