Strona główna
opoka.org.pl
2019-09-03 15:27
AC / ksww / Bolesławiec/ KAI

Bolesławiec: dolnośląska inauguracja roku szkolnego

Nowy rok szkolny na Dolnym Śląsku został uroczyście zainaugurowany w Bolesławcu. Połączony był z otwarciem nowej siedziby Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych.

Autor/źródło: photogenica.pl

Na uroczystość przybyła wiceminister edukacji Marzena Machałek, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk. Obecni byli przedstawiciele sejmu i senatu, władz lokalnych oraz liczne grono zaproszonych gości.

Inauguracja rozpoczęła się w bolesławieckiej bazylice maryjnej, gdzie Mszy św. w intencji uczniów, nauczycieli i rodziców przewodniczył bp Marek Mendyk - przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski.

W wygłoszonej homilii zwrócił uwagę min. na rolę wychowawcy w procesie kształcenia dzieci i młodzieży. Powinna ona, zdaniem biskupa, polegać na uczeniu szukania prawdy, uświadamianiu uczniom podstawowych dla każdego człowieka pytań, zachęcaniu do ich odważnego podjęcia oraz wnikliwego rozważenia i stawiania uczciwych odpowiedzi. - Wychowawcy powinni być dla młodego człowieka wzorem i nauczycielami takich wartości jak: wierność, szacunek, zachwyt nad wartościami, odpowiedzialność za ich obecność w świecie – mówił bp Mendyk.

Podkreślił też, że w centrum wychowania do wartości stoi wychowanie do prawdy. - Z tego wyrastają prawda o Bogu i człowieku. Prawda musi być wytrwale zdobywana, wspólnie poszukiwana w trudnym wysiłku. Ona decyduje o znalezieniu sensu życia i wytrwaniu w dążeniu do pełnej realizacji w życiu. Należy nazywać i ukazywać wartości prawdy, dobra, piękna, godności ludzkiej, świętości. Młodym ludziom trzeba wyraźnie mówić i pokazywać wielkość najwyższych wartości wyznaczających drogę do celu człowieka – mówił.

- Nowy rok szkolny niech będzie związany nie tylko z trudem, jaki trzeba podjąć, ale przede wszystkim niech łączy się z poczuciem radości, satysfakcji i przekonania, że wysiłek wychowawczy dolnośląskich nauczycieli nie pójdzie – zaznaczył na zakończenie. Zwrócił też uwagę, jak ważne jest nauczyć dzieci i młodzież cieszyć się drobnymi rzeczami.

Druga część spotkania odbyła się na terenie nowej siedziby Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Bankowej. W swoim przemówieniu wiceminister edukacji Marzena Machałek podkreśliła, że w tym dniu najważniejsi są uczniowie. Wszystkie wysiłki, zarówno ministerstwa, władz lokalnych, jak i nauczycieli i wychowawców mają zmierzać w tym kierunku, aby szkoła była miejscem przyjaznym i bezpiecznym. – Jaka powinna być dobra szkoła? – pytała Pani minister. - To szkoła, która nie tylko zapewnia najwyższe wyniki, skutecznie przygotowuje do zawodu. To jest ważne. Ale dobra szkoła to taka, w której każde dziecko ma swoje miejsce, w której każde dziecko, niezależnie od swego potencjału, może się rozwijać przy dobrych, wrażliwych nauczycielach - mówiła Marzena Machałek. Życzyła też na progu nowego roku szkolnego radości i pokoju, zrozumienia i dobrych owoców w nauce i w wychowaniu.

Najlepsze życzenia dla uczniów, nauczycieli i rodziców złożyli również kurator oświaty Roman Kowalczyk oraz marszałek województwa Cezary Przybylski.

Po przemówieniach bp Marek Mendyk poświęcił budynek szkoły i symbolicznie przecięto wstęgę. Odbyło się także pasowanie uczniów 1 klasy szkoły podstawowej. Wszyscy uczestnicy uroczystości mieli okazję zwiedzenia budynku szkoły.

Uczniowie tej placówki będą się teraz uczyć w nowych, bardzo nowoczesnych i dostosowanych do ich potrzeb warunkach.

Zadaniem Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych jest rozwijanie uczniów, przysposabianie ich do funkcjonowania w życiu rodziny, szkoły i środowiska oraz do pełnienia funkcji społecznych, w oparciu o zdobyte w procesie wychowawczo – dydaktycznym i terapeutycznym umiejętności, nawyki i wiadomości. Placówka przygotowuje też do pracy, do zdobycia zawodu dzieci i młodzież o różnym stopniu niepełnosprawności.

ksww / Bolesławiec

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy