Strona główna
opoka.org.pl
2020-06-09 14:25
ds

#Błogosławieni wg ks.prof. Waldemara Chrostowskiego - Kim są "ubodzy w duchu"?

Czy ludzie wiary są "ubodzy w duchu? Przecież "Uwierzyli", zatem wypełnia ich łaska i bogactwo Bożego Ducha. Więc o czym mówi Jezus w kazaniu na górze? Odpowiedzi na to pytanie udziela ks. prof. Waldemar Chrostowski w książce „Osiem błogosławieństw”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa "Biały Kruk".

Autor/źródło: Dariusz Stępień, opoka.org.pl, foto: okładka książki "Osiem błogosławieństw"

Pierwsze ogniwo łańcucha błogosławieństw dotyczy ludzi „ubogich  w duchu”. To określenie pozostaje dla nas niezrozumiałe dopóty, dopóki nie poznamy historycznych realiów życia i nauczania Jezusa. Kiedy tak się stanie, wtedy ukazuje się również trwała aktualność i wartość tego błogosławieństwa. Jest ono mocno zakorzenione w tradycji orędzia Starego Testamentu. Niesie pociechę dla ludzi, którzy we wszystkich okolicznościach i każdym położeniu unikali polegania wyłącznie na sobie i pokładali swoją ufność w Bogu. 

Kościół jako społeczność ubogich Boga

Jeśli chodzi o słowa „ubodzy w duchu”, to w oryginalnym tekście Ewangelii według św. Mateusza występuje tutaj wyrażenie hoi ptōchoi tō pneumati,  które w języku greckim jest nie mniej osobliwe aniżeli w polskim. Stanowi dosłowny przekład wyrażenia hebrajskiego, które pojawia się w tekstach odnalezionych w połowie XX w. w Qumran nad Morzem Martwym, pochodzących z przełomu ery przedchrześcijańskiej i chrześcijańskiej. Występuje w nich jako samookreślenie wspólnoty qumrańskiej, odłączonej od oficjalnego judaizmu tamtych czasów, która nazywa siebie również „ubogimi łaski”, „ubogimi Twego [Bożego] zbawienia” lub, najkrócej, „ubogimi”. Nie chodzi wyłącznie o ubóstwo w sensie materialnym, gdyż, po pierwsze, członkowie wspólnoty mieli zapewniony byt dostatni i sprawiedliwie rozdzielany, a po drugie, ubóstwo jako takie wcale nie jest cnotą ani nie zbawia. Chodzi o tak wielkie otwarcie się na Boga i zbawcze działanie Jego łaski, którego charakter i intensywność można porównać do sytuacji ubogich, stale potrzebujących i wyczekujących pomocy ze strony innych. Dzięki takiej postawie duchowej członkowie wspólnoty qumrańskiej głębiej odczuwali i przeżywali przywilej wybrania Izraela jako ludu Bożego. Stawali się „prawdziwym Izraelem” (verus Israel), podatnym na wypełnianie zobowiązań przymierza z Bogiem. 

„Ubóstwo w duchu” odwzorowuje więc w pewien sposób sytuację ubogich. Prowadząc biedne życie, byli oni narażeni na bolesny zarzut, jaki często przewija się na kartach Starego Testamentu. Uważano, że zasobność i bogactwo to znaki Bożej opieki i błogosławieństwa, podczas gdy niedostatek i bieda są konsekwencją grzechu – nawet jeżeli jest ukryty i niewidoczny dla innych – oraz kary Bożej. Pod koniec czasów Starego Testamentu, pod wpływem nauczania proroków, to spojrzenie uległo radykalnej zmianie. Także prześladowania, które spadały na Izraelitów, oraz kolejne rządy obcych władców, skutkując coraz większym zubożeniem szerokich warstw społeczeństwa, uświadomiły, że Bóg staje się szczególnie bliski i pomocny człowiekowi właśnie w ubóstwie. Bogaci wchodzili w rozmaite kompromisy z okupantami i lekceważyli przykazania Boże. Ich materialna pomyślność nie pochodziła od Boga, lecz była wynikiem sprytu i występnej zapobiegliwości. Ubodzy polegali na Bogu i Jego dobroci, bogaci – wyłącznie na sobie. Przymiotem ubogich była cierpliwa pokora, wadą bogatych – pycha i złudne poczucie samowystarczalności. 

Sytuacja ubogich stała się wzorcem dla pogłębiania zaufania Bogu – nie  tylko w tym, co dotyczy spraw materialnych, lecz i duchowych. „Ubogi w duchu” to człowiek ustawicznie otwarty na Boga, uznający zależność od Niego w każdym położeniu – pomyślnym i niepomyślnym. To spojrzenie sprzyjało  dojrzewaniu wiary i pobożności Izraelitów, przygotowując ich na nowy etap samoobjawienia się Boga. Kiedy stał się on faktem, wielu wykazało pełną gotowość, pokornie uznając miłość Bożą objawioną w Jezusie Chrystusie. 

fragment pochodzi z książki "Osiem błogosławieństw", Wydawnictwo "Biały Kruk"

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2020-06-09 12:21:45
miniaturka

Tuchów: koronawirus we wspólnocie sióstr józefitek i Domu Pogodnej Jesieni

18 sióstr józefitek ze wspólnoty w Tuchowie ma koronawirusa. Choruje także dwóch pensjonariuszy Domu Pogodnej Jesieni. Prawie wszyscy pracownicy są na kwarantannie. - Brakuje rąk do pracy, potrzebujemy środków ochrony osobistej i do dezynfekcji - apeluje dyrektor s. Pacyfika.
2020-06-09 12:31:42
miniaturka

Skoczów: wirus w parafii, zamknięty kościół, księża na kwarantannie

Obecnie kwarantanną objętych jest dwóch księży pracujących w bielskiej kurii diecezjalnej oraz księża z parafii pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie.
2020-06-09 12:43:34
miniaturka

Hipokryzja Planned Parenthood - zabijają Afroamerykanów i popierają Black Lives Matter

Na hipokryzję aborcyjnego giganta Planned Parenthood zwracają uwagę obrońcy życia. Firma czerpie zyski z zabijania nienarodzonych czarnych Amerykanów i jednocześnie wyraża sympatię na rzecz ruchu w obronie Afroamerykanów. Dodatkowo czci swoją założycielkę - rasistkę.
2020-06-09 13:05:34
miniaturka

Jasna Góra: droga zawierzenia przez Maryję

Odbyła się VIII Ogólnopolska Duchowa Pielgrzymka Żywego Różańca. Nawet pandemia nie powstrzymała pątników, by 5-6 czerwca stawić się u Matki Bożej Częstochowskiej. Jednak większość osób ze wspólnot Żywego Różańca łączyła się we wspólnej modlitwie poprzez transmisję.
2020-06-09 13:13:34
miniaturka

Fatima: wierni na obchodach 103. rocznicy objawień

Rektorat Sanktuarium Matki Boże Różańcowej w Fatimie ogłosił, że zaplanowane na 12 i 13 czerwca obchody 103. rocznicy objawień maryjnych odbędą się w tej portugalskiej miejscowości z udziałem wiernych. Wcześniej nie było na to zgody.
2020-06-09 14:50:38
miniaturka

Nigeria: pastor i jego ciężarna żona – kolejne ofiary terroru wobec chrześcijan

Dżihadyści nie ustają w prześladowaniu chrześcijan w Afryce. Chrześcijański pastor i jego ciężarna żona, z północno-wschodniej Nigerii, to ofiary serii ataków z zeszłego tygodnia – uprowadzeń i zabójstw. Do morderstwa doszło 1 czerwca na farmie w Taraba.