Strona główna
opoka.org.pl
2018-07-11 08:47
S. Zielińska / Marek Raczkiewicz CSsR

Bilbao: kongres jezuickich uniwersytetów

Pod hasłem “Przemieniać nasz świat razem” w Bilbao rozpoczęło się Światowe Spotkanie Jezuickich Instytucji Szkolnictwa Wyższego. Biorą w nim udział przedstawiciele ponad 200 uczelni.

Autor/źródło: Photogenica.pl, Sebastian Wahsner

Są też obecni szefowie dwóch watykańskich dykasterii, ds. edukacji i kultury, kardynałowie Giuseppe Versaldi i Gianfranco Ravasi. Uniwersytet powinien być “etycznym i intelektualnym” punktem odniesienia oraz “latarnią i przewodnikiem dla społeczeństwa” - powiedział król Filip VI inaugurując obrady.

Zadaniem ośrodków uniwersyteckich jest przygotowywanie liderów “o otwartym spojrzeniu i dalekosiężnej wizji”, którzy zrealizowaliby hasło kongresu “Przemieniać nasz świat razem”, powiedział król Filip VI. “Macie wyzwanie, odpowiedzialność i okazję, aby zaoferować wasz cenny wkład w takich kwestiach jak bycie liderem, sprawiedliwość środowiskowa i ekonomiczna, edukacja dla sektorów najbardziej wykluczonych czy też dialog międzyreligijny. Formacja jest najcenniejszą dźwignią w pozytywnej przemianie naszego świata” – podkreślił hiszpański monarcha.

W spotkaniu w Bilbao udział biorą przedstawiciele ponad 200 ośrodków uniwersyteckich z całego świata. Jest również obecny przełożony generalny jezuitów Arturo Sosa. Uczestnicy kongresu będą debatowali m. in. nad głównymi wyzwaniami, jakie stają przed jezuickimi instytucjami, nad przygotowaniem liderów politycznych i społecznych oraz sprawiedliwością w odniesieniu do środowiska naturalnego i ekonomii. Jeden dzień uczestnicy kongresu spędzą w sanktuarium w Loyoli, gdzie zostanie powołane do życia Światowe Stowarzyszenie Uniwersytetów i Jezuickich Instytucji Szkolnictwa Wyższego (Asociación Mundial de Universidades e Instituciones Jesuitas de Educación Superior). Jego celem będzie zapewnienie jezuickiej sieci uniwersyteckiej większych gwarancji prawnych, stabilności i struktury.

Spotkanie w Bilbao, które zakończy się 12 lipca, jest trzecim tego rodzaju. Poprzednie odbyły się w Meksyku (2010) i w Melbourne w Australii (2015). Obecnie jezuici posiadają 210 uniwersytetów w 54 krajach świata. Łącznie uczy się na nich ponad 800 tys. studentów.


Źródło: www.vaticannews.va

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi: