Strona główna
opoka.org.pl
2016-10-04 19:11
Waldemar Wesołowski

Rok św. Jadwigi Śląskiej w metropolii wrocławskiej

W marcu 2017 roku minie 750 lat od ogłoszenia bulli kanonizacyjnej św. Jadwigi Śląskiej. Z tej racji w świętowany będzie Rok Jadwiżański.

relikwie św. Jadwigi w bazylice w Legnickim Polu

Zostanie on zainaugurowany 16 października 2016 r. i zakończy się dokładnie za rok, czyli 16 października 2017 r. Ten szczególny czas ma służyć na ożywienie kultu Patronki Śląska, a także na pielgrzymowanie do miejsc związanych z życiem i działalnością św. Jadwigi.

Św. Jadwiga przez małżeństwo z Henrykiem Brodatym, wybitnym przedstawicielem domu Piastów, związała swe losy z podzieloną wówczas na dzielnice Polską. Miejscem, które szczególnie sobie upodobała stała się Trzebnica, w której z jej inspiracji jej małżonek ufundował w 1202 roku klasztor sióstr cysterek. W trzebnickim opactwie przebywała niemal na stałe, jako wdowa i tam, we wspaniałej bazylice, do dziś znajduje się jej grób, do którego podążają od wieków pątnicy z wielu krajów. Ów pielgrzymkowy ruch zaczął się już wkrótce po jej śmierci w roku 1243, a dokonujące się w tym miejscu nadzwyczajne uzdrowienia stały się istotnym argumentem w staraniach o jej kanonizację, która nastąpiła w 1267 roku. Bulla, w której ogłoszony został ten doniosły akt przez papieża Klemensa IV, adresowana była do episkopatu Polski z arcybiskupem gnieźnieńskim Januszem na czele. Jednakże docelowo znalazła się ona w Trzebnicy. W 1810 roku, na mocy decyzji króla pruskiego Wilhelma III (1757-1840), w ramach ogólnopaństwowej akcji sekularyzacyjnej, trzebnickie opactwo cysterek uległo likwidacji. Na szczęście bulla kanonizacyjna św. Jadwigi ocalała i ostatecznie trafiła do Muzeum Państwowego we Wrocławiu, gdzie znajduje się do dziś. Wartość bulli kanonizacyjnej z 1267 roku dla poznania życia i początków kultu św. Jadwigi jest ogromna. Dzięki staraniom śp. ks. prof. Infułata Władysława Bochnaka została ona przetłumaczona na język polski i wydana w formie książkowej tuż przed jego śmiercią (1.11.2014 r.).

Na terenie diecezji legnickiej również znajdują się znaczące miejsca kultu Patronki Śląska. Należy w tym miejscu wspomnieć sanktuarium w Legnickim Polu, czy miejscowość Wleń, która szczególnie związana jest ze św. Jadwigą. Jedenaście parafii w diecezji ma ją za patronkę, a do tego dochodzą jeszcze liczne kościoły filialne. Nie brakuje również szkół, czy innych instytucji, które noszą jej imię. Dlatego Rok Jadwiżański staje się ważną częścią życia duszpasterskiego diecezji legnickiej w nadchodzącym roku liturgicznym. Dla naszego Kościoła lokalnego rok 2017 jest czasem srebrnego jubileuszu powstania diecezji (25.03.1992 r.), a także 20 rocznicy wizyty apostolskiej św. Jana Pawła II (2.06.1997 r.), a do tego dochodzi również możliwość ożywienia kultu św. Jadwigi.

Z racji Metropolitarnego Roku Jadwiżańskiego biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski powołał Komitet Organizacyjny, pod przewodnictwem biskupa Marka Mendyka, który ma za zadanie zaproponować inicjatywy duszpasterskie związane z osobą Świętej. W skład Komitetu wchodzą proboszczowie parafii św. Jadwigi, przedstawiciele Wlenia, pracownicy Kurii Biskupiej, a także osoby świeckie związane z szerzeniem kultu św. Jadwigi. Pierwsze spotkanie odbyło się odbyło się 28 września 2016 r. w Legnickim Polu. Po krótkiej prelekcji historyka sztuki – ks. prałata Stanisława Szupieńki, na temat plastycznych przedstawień św. Jadwigi, zaproszeni księża oraz pani Magdalena Borkowska z Wlenia podzielili się inicjatywami związanymi z lokalnym kultem Patronki Śląska. Okazało się, że jest sporo różnych wartościowych działań, które na następnym spotkaniu zostaną zebrane w kalendarium diecezjalne i zaproponowane wiernym naszej diecezji. Na pewno Rok Jadwiżański przyniesie dobre owoce dla wiernych Dolnego Śląska i będzie okazją, by zaprzyjaźnić się z osobą Świętej.

Ks. Bogusław Wolański

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy