Strona główna
opoka.org.pl
2017-10-16 16:21
Ewa Kotowska-Rasiak

Kalisz: zainaugurowano rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym

Ci młodzi, którzy dzisiaj zostali oficjalnie przyjęci do seminarium są znakiem sprzeciwu dla współczesnego świata, ale trzeba iść z odwagą w ten świat głosząc Chrystusa – mówił do alumnów bp Edward Janiak podczas inauguracji roku w kaliski seminarium.

Autor/źródło: Ewa Kotowska-Rasiak

Do kapłaństwa formuje się 29 kleryków, w tym 4 na pierwszym roku.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka.

W homilii ks. Adam Kraska podkreślał, że głoszenie Słowa Bożego i zdobywanie mądrości to dwa znaki, które na rozpoczęcie nowego roku akademickiego daje dzisiejsza Ewangelia. – Te dwa znaki możemy zastąpić znanym stwierdzeniem studiuj na kolanach, do czego przyzwyczaił nas św. Jan Paweł II, który często swoje biurko do pracy ustawiał naprzeciw tabernakulum, bo tylko wtedy to, co tworzymy, piszemy i mówimy będzie zgodne z Ewangelią Chrystusa – mówił kaznodzieja.

Podczas Eucharystii bp Edward Janiak przekazał księżom odznaczenia. Na prośbę biskupa kaliskiego papież Franciszek uczynił prałatami: ks. kan. Józefa Nowackiego, emerytowanego proboszcza parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Dębem i ks. kan. Mariana Niemiera, proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Stawie Kaliskim.

W auli odbyła się druga część inauguracji. Na wstępie rektor kaliskiego seminarium powitał zaproszonych gości i odniósł się do hasła tegorocznego roku duszpasterskiego „Duch, który umacnia miłość”. – To zawołanie jest zaproszeniem, by w tym roku formacyjnym położyć szczególny akcent na odkrywanie osoby Ducha Świętego i Jego darów. W wprowadzeniu do programu duszpasterskiego abp Skworc wskazuje, że nie jest to propozycja jedynie dla bierzmowanych, ale całego Kościoła. Wyraża też nadzieję, że jednym ze skutków realizacji programu duszpasterskiego będzie przyjęcie przez wiernych postawy ucznia-misjonarza, działającego w mocy Ducha Świętego. Odkrywanie tej postawy jest również kluczowe w formacji do kapłaństwa - podkreślał ks. dr Piotr Górski.

Wskazywał, że dla diecezji kaliskiej ważnym wydarzeniem jest ogłoszenie przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego roku Świętego Józefa. - Papież wskazał w dekrecie, by w tym nadzwyczajnym roku modlić się o wierność Polski chrześcijańskiemu powołaniu, ale także by modlitwą objąć powołania do kapłaństwa oraz życia konsekrowanego, a także o obronę instytucji rodziny. Ten nadzwyczajny rok Świętego Józefa rozpoczniemy 2 grudnia a zakończymy 6 stycznia 2019 roku. Bogu niech będą dzięki za tak wspaniały dar – mówił rektor.

Wykład inauguracyjny nt. „Implikacje moralne teologii przyjaźni w Ewangelii według św. Jana” wygłosił ks. dr Waldemar Graczyk. Prelegent podkreślał, że przyjaźń odgrywa znaczącą rolę w życiu i działaniu moralnym człowieka. - Właśnie w Ewangelii według św. Jana można odnaleźć fundament chrystologiczny przyjaźni. Ewangelista, znając bardzo dobrze grecki model przyjaźni rozumianej od czasów Arystotelesa jako cnota, odkrywa, że Jezus Chrystus jest przykładem takiej przyjaźni – tłumaczył duchowny.

Po uroczystej immatrykulacji 4 alumnów roku pierwszego, życzenia klerykom i wykładowcom złożyli: poseł Piotr Kaleta, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza Edward Prus, dr Anna Szałek, prodziekan ds. kształcenia i współpracy z otoczeniem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM i ks. prof. UAM dr hab. Adam Kalbarczyk, prodziekan ds. kształcenia kadry i rozwoju Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu,

Głos zabrał także biskup kaliski, który podkreślał, teologia nauczana zależy od obrazu otaczającego świata. – Proces globalizacji jest bardzo zróżnicowany pod względem zamożności, niesprawiedliwy w odniesieniach społecznych, podzielony, pełen napięć pod względem politycznym. Charakteryzuje się niezwykłym postępem technologicznym związanym z rozwojem nauk, wśród których najbardziej widoczne jest zjawisko dehumanizacji. Katolik żyjący w tym świecie często staje wobec dylematów etycznych związanych z inżynierią genetyczną, wyzwaniami takim jak eutanazja, handel ludzkimi organami, ale też nowymi chorobami – powiedział bp Janiak.

Wskazywał, że w studiach teologicznych najważniejsze jest to, żeby nie sprzeniewierzyć się nauce Kościoła. – Duże znaczenie w funkcjonowaniu człowieka w codziennym życiu ma jego wiara. Jednak często wiara schodzi na dalszy plan. Ludzie wstydzą się, że są ochrzczeni, że należą do Kościoła i dlatego ważne jest świadectwo wiary – stwierdził hierarcha. Zaznaczył, że współczesny Kościół ma za zadanie pokazywać relację bliskości Boga w stosunku do ludzi.

Zachęcał alumnów, aby odważnie głosili Chrystusa. - Ci młodzi, którzy dzisiaj zostali oficjalnie przyjęci do seminarium są znakiem sprzeciwu dla współczesnego świata, ale trzeba iść z odwagą w ten świat głosząc Chrystusa – przekonywał ordynariusz diecezji kaliskiej.

W uroczystości uczestniczyli: biskup kaliski Edward Janiak, biskup pomocniczy Łukasz Buzun, bp senior Stanisław Napierała, bp senior Teofil Wilski, wikariusz generalny ks. prał. Andrzej Latoń, wikariusze biskupi: ks. prał. Jerzy Adamczak, ks. prał. Aleksander Gendera, ks. prał. Dariusz Smolnik, a także księża wykładowcy i goście z zaprzyjaźnionych seminariów z Poznania, Częstochowy, Lądu nad Wartą i Wronek, księża dziekani diecezji kaliskiej i proboszczowie kleryków pierwszego roku.

Budowę Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, decyzją pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierały, rozpoczęto dokładnie w piętnastą rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II - 16 października 1993 r. Gmach poświęcił Jan Paweł II w dniu 4 czerwca 1997 r. podczas wizyty w Kaliszu. Przy tej okazji papież ofiarował dla seminarium obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Szczególnym momentem było posadzenie przez Jana Pawła II u wejścia do budynku dwóch 47-letnich, piramidalnych dębów upamiętniających tę wizytę. Seminarium zainaugurowało swoją działalność 4 listopada 1998 r. Na dzień inauguracji rozmyślnie wybrano tę datę, aby w ten sposób dać wyraz jedności oraz uczcić Ojca Świętego w dniu jego imienin. Pierwszym rektorem był ks. prał. dr Jacek Plota. Kolejnymi: ks. prał. dr Aleksander Gendera i ks. kan. prof. dr hab. Jan Grzeszczak. Od 2015 r. rektorem jest ks. dr Piotr Górski. Ojcami duchownymi są: ks. mgr lic. Łukasz Pondel i ks. mgr lic. Marcin Załężny. Dyrektorem administracyjnym obiektu jest ks. kan. mgr lic. Eugeniusz Synowiec.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy