Strona główna
opoka.org.pl
2017-10-16 13:36
Oficyna Wydawnicza VOCATIO

Biblia Pierwszego Kościoła

Specjalne wydanie wielkiego dzieła ks. prof. Remigiusza Popowskiego

Biblia wszystkie oprawy
Autor/źródło: VOCATIO

Nakładem Oficyny Wydawniczej VOCATIO ukazało się nowe, specjalne wydanie wielkiego dzieła ks. prof. Remigiusza Popowskiego – Biblia Pierwszego Kościoła.

To wydanie charakteryzuje się mniejszym, poręcznym formatem w 14 rodzajach wykończenia finalnego w 8 kolorach okładek. Niektóre z wersji zaopatrzono w paginatory, a także suwaki.

Dodatkową cechą wyróżniającą to wydanie Biblii spośród innych jest to, że księgi deuterokanoniczne wyróżnione zostały drukiem w kolorze granatowym, a słowa Jezusa wydrukowano kolorem czerwonym.

Starochrześcijański znak ΦΩΣ-ΖΩΗ (FOS-DZOE) znajdujący się na okładce i stronie tytułowej tej Biblii znaczy ŚWIATŁO-ŻYCIE. Symbolicznie odnosi się on do Jezusa Chrystusa, który tymi właśnie słowami określał sam siebie (por. J 8,12; J 12,46 oraz J 11,25; J 14,6). Znak ten był znany i używany już w IV w. przez chrześcijan na terenach Syrii.

Biblia pierwszego Kościoła to monumentalne dzieło translatorskie dokonane przez ks. prof. Remigiusza Popowskiego SDB, stanowiące jego opus vitae, za co otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich DIAMENTOWY FENIKS”.
                                                                                                ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Chrostowski
                                                                                               Członek Komitetu Teologicznego Polskiej Akademii Nauk
                                                                                               Laureat Nagrody Ratzingera (2014)
 
„Wybitne tłumaczenie Pisma świętego ks. Remigiusza Popowskiego, jakim jest Biblia pierwszego Kościoła, ze wszech miar zasługuje na uwagę i popularyzację. Jest to pierwsze tłumaczenie uwzględniające najstarsze greckie manuskrypty Starego Testamentu (zwane powszechnie Septuagintą), które są niezwykle ważne dla nauk biblijnych, filologii starożytnej i całej humanistyki. Z tych bowiem manuskryptów pochodzą liczne cytaty biblijne występujące w Nowym Testamencie”.
                                                                                                           ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski
                                                                                                          Kierownik Katedry Hermeneutyki Biblijnej UKSW
                                                                                                          Ekspert Nauk Humanistycznych Narodowego Centrum Nauki
 
Biblia pierwszego Kościoła – przekład na język polski dokonany przez ks. prof. Remigiusza Popowskiego SDB – to diament polskiej biblistyki, który łączy Septuagintę – najstarszy grecki przekład Biblii hebrajskiej z Nowym Testamentem. Dzięki lekturze tego dzieła polski czytelnik będzie mógł głębiej zrozumieć i doświadczyć duchowego bogactwa pierwszych wspólnot chrześcijańskich, które oddychały Bożym słowem zawartym na kartach Starego i Nowego Testamentu. Koherentny przekład wybitnego znawcy języka greckiego z pewnością pozwoli dostrzec moc i blask słowa Bożego, które w Chrystusie znajduje swoje wypełnienie”.
                                                                                                                                  ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel
                                                                                                                                  Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL
 
„Pierwszy Kościół czerpał swoją wiarę ze słuchania słowa Bożego, zwłaszcza z medytacji słów Chrystusa. W ich świetle odczytywał również Objawienie Boże zawarte w księgach Starego Przymierza. Biblią rozważaną przez autorów Nowego Testamentu, Kościół apostolski i pisarzy wczesnochrześcijańskich była Septuaginta, to jest greckie tłumaczenie Starego Testamentu, z rozszerzonym kanonem ksiąg świętych. Jedynym polskim przekładem tej Biblii, zrealizowanym na podstawie najstarszych manuskryptów, będących w użyciu w czasach Jezusa i Apostołów, jest tłumaczenie ks. prof. Remigiusza Popowskiego SDB, przygotowane przez Oficynę Wydawniczą VOCATIO. Wraz z przekładem Nowego Testamentu dokonanym przez tego samego autora, to przystępne wydanie stanowi znakomite źródło poznania wiary pierwszego Kościoła. Dzięki niemu naukowiec, student, a także zwykły czytelnik może lepiej zrozumieć pierwotny kształt przepowiadania Dobrej Nowiny o Chrystusie, poznać charakter nauczania pierwszego Kościoła, czerpiącego pełnymi garściami z obrazów, stwierdzeń i pojęć zawartych w Septuagincie (…) Gorąco polecam to piękne i potrzebne wydanie Biblii pierwszego Kościoła. Niech studium i medytacja jej ksiąg pogłębia i czyni fascynującą naszą podróż po chrześcijańskiej drodze świętości”.
                                                                                                                              o. dr Marek Kotyński CSSR
                                                                                                                              teolog duchowości
                                                                                                                              Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Ze wszystkimi rodzajami okładek i oprawy można zapoznać się na naszej stronie, na którą serdecznie zapraszamy:

https://vocatio.com.pl/pl/c/Biblia-pierwszego-Kosciola/102

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy