Strona główna
opoka.org.pl
2017-10-14 10:42
www.wsdsac.pl

WSD SAC: Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie odbyła się 12 X 2017 roku.

Autor/źródło: http://www.wsdsac.pl

Uroczystość rozpoczęła Eucharystia sprawowana w kościele seminaryjno-parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów, pod przewodnictwem J.E. ks. abp Tadeusza Wojdy SAC, metropolity białostockiego. Sesja inauguracyjna miała miejsce w auli im. bł. Józefa Jankowskiego SAC. 

Przed Liturgią, ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, powitał zgromadzonych na modlitwie i poprosił J.E. abp. Tadeusza Wojdę SAC o przewodniczenie Eucharystii. Metropolita Białostocki wygłosił homilię, w której powiedział:

Na początku tego roku akademickiego powinniśmy prosić Ducha Świętego, aby oświecał mroki naszych serc, (…) by pomagał zrozumieć wszystko, co dotychczas jest zakryte przed naszymi oczami.  

Homilista mówił także o wezwaniu do zgłębiania Bożych prawd i zachęcał:

Szukajcie, pukajcie, kołaczcie, a drzwi do Bożych prawd będą Wam otwarte. 

Arcybiskup dał także wskazówkę dotyczącą przebiegu rozpoczynającego się roku akademickiego. Według kaznodziei winien on przebiegać pod hasłem: Rozpoznawanie, ukierunkowanie i umiłowanie. Procesy te mają prowadzić do poznawania elementów Prawdy Objawionej przez Boga, do prawidłowego rozeznawania drogi swojego powołania, a przede wszystkim do pogłębiania relacji z Jezusem Chrystusem. 

We Mszy Świętej pod przewodnictwem Metropolity Białostockiego uczestniczyli kapłani uczestniczący w Zjeździe Rektorów i Proboszczów dwóch polskich prowincji pallotyńskich. Obecni byli także profesorowi i wykładowcy pallotyńskiego seminarium, wspólnota alumnów oraz ołtarzewskiej parafii.

Sesja inauguracyjna odbywała się w auli ołtarzewskiej Alma Mater, im. bł. ks. Józefa Jankowskiego SAC. Rozpoczęło ją odśpiewania Hymnu państwowego oraz pieśni Gaude Mater Polonia. Śpiew prowadziła Schola Gregoriana pallotyńskiego seminarium, pod przewodnictwem ks. Dariusza Smolarka SAC. Następnie Jego Magnificencja ks. Mirosław Mejzner SAC powitał imiennie przybyłych gości, natomiast ks. Krzysztof Marcyński SAC, prefekt studiów ołtarzewskiego seminarium, przybliżył charakterystykę formacyjną w Ołtarzewie. Ośmiu alumnów otrzymało wyróżnienia i nagrody książkowe za uzyskanie średniej ocen powyżej 4,9 w ubiegłym roku akademickim.

Al. Wojciech Winek SAC, dziekan alumnów, wygłosił krótkie przemówienie w imieniu wspólnoty alumnów. Dziekan podkreślił ważność budowania głębokiej relacji z Jezusem podczas formacji seminaryjnej.

W immatrykulacji wzięło udział 5 alumnów, którzy po złożeniu ślubowania otrzymali indeksy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Otrzymali je z rąk ks. prof. UKSW dr. hab. Tomasza Wielebskiego, Prodziekana Wydziału Teologicznego UKSW.

Ks. Dariusz Smolarek SAC, wykładowca WSD SAC oraz KUL, wykonał utwór muzyczny Prząśniczka, do którego muzykę napisał Stanisław Moniuszko, natomiast słowa Jan Czeczot. Akompaniował na pianinie al. Jan Jabłuszewski SAC.

Wykład inauguracyjny pt. Kompetencje międzykulturowe jako współczesny imperatyw wygłosił prof. UKSW dr hab. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Po wykładzie został odczytany list od min. Jana Szyszki. Dalej Prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW przemówił do zgromadzonych, a po nim ks. Adrian Galbas SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC, który mówił także w imieniu ks. Zenona Hanasa SAC, przełożonego prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla SAC oraz przełożonych wspólnot alumnów studiujących w Ołtarzewie. Ks. Galbas powiedział:

Dziękujemy formatorom za podjęcie tego niełatwego dzieła – formacji przyszłych kapłanów.

Uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego 2017/2018 dokonał ks. Mirosław Mejzner SAC, słowami:

Rok akademicki 2017/2018 ogłaszam za otwarty.

QUOD FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT!

Ksiądz Rektor podziękował także wszystkim dobrodziejom i przyjaciołom pallotyńskiej wspólnoty za ich wkład w budowanie Wyższego Seminarium Duchownego SAC w Ołtarzewie. Sesję zakończyło pasterskie błogosławieństwo Metropolity Białostockiego.

Śpiew Gaudeamus igitur oraz pamiątkowe zdjęcie zakończyły uroczystości inaugurujące rok akademicki 2017/2018 w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. 

https://www.facebook.com/wsdsac/videos/1890939907586842/

http://www.wsdsac.pl/2017/10/12/inauguracja-roku-akademickiego-20172018/

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy