Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2017-10-07 22:50
Małgorzata Strzelec / ks. Krzysztof Ordziniak

Różaniec do granic w mikstackiej parafii

W mikstackiej wspólnocie, w łączności duchowej z zebranymi na granicy naszego kraju ku niebu popłynęła modlitwa różańcowa w intencji pokoju na świecie,ale i w naszych sercach...

Modlitwa różańcowa w mikstackiej wspólnocie
Autor/źródło: Małgorzata Strzelec

Chociaż mikstacką parafię (diecezja kaliska) od miejscowości granicznych dzieli  sporo kilometrów, to jej mieszkańcy 7 października, w Święto Matki Bożej Różańcowej włączyli  się duchowo w inicjatywę „Różaniec do granic”. Zapewne wiele osób chciałoby w tym dniu znaleźć się wśród setek tysięcy osób, które modlitwa oplotły w tym dniu naszą Ojczyznę. Dlaczego?  Bo objawiająca się m.in. w Fatimie Matka Boża zapowiadała, że  modlitwa różańcowa może przynieść światu ratunek.

Wielu Polaków udało się w tym dniu, by stanąć wzdłuż granicy Polski i odmawiając wszystkie części różańca prosić o ratunek dla naszej Ojczyzny i świata. Nie mogli się tam jednak udać wszyscy, dlatego w tym dniu w wielu parafiach podjęto szereg inicjatyw duszpasterskich, które umożliwiły włączenie się  wiernym w wielkie wołanie modlitewne, które  w tym szczególnym dniu popłynęło ku niebu.

Włączyła się w nie także mikstacka wspólnota parafialna. Odmówione zostały wszystkie części różańca. Dzień wypełniony był w sposób szczególny obecnością Maryi. O godz. 7:30 w naszym parafialnym wieczerniku  odśpiewane zostały  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.  Następnie sprawowana  była  Msza Święta. Po Eucharystii  został wystawiony Najświętszy Sakrament  i pod przewodnictwem ks. wikariusza Krzysztofa Lipińskiego rozważaliśmy tajemnice radosne różańca świętego.  O godz. 14:00 łącząc się duchowo z tymi, którzy zgromadzili się wzdłuż granic kraju w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha odmówiliśmy tajemnice światła. Modliliśmy się w nich o pokój na świecie, w naszym kraju, ale także w naszych sercach. Tajemnice bolesne odmówiona zostały  o godz. 17:30 w kościele pw. Świętej Trójcy. Tej części modlitwy różańcowej przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak.   Polecaliśmy w niej w sposób szczególny osoby chore, cierpiące, samotne, bezrobotne. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem ks. kanonik odczytał Akt zawierzenia Kościoła i świata Niepokalanemu Sercu Maryi wypowiedziany przez Ojca Świętego Franciszka 13 października 2013 roku.

Powróciliśmy jeszcze raz do naszego parafialnego wieczernika  o godz. 20:30, by rozważać tajemnice chwalebne. Wieczornej modlitwie różańcowej przewodniczył ponownie ks. proboszcz. Nasze modlitewne spotkanie zakończyło się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i pieśni „ Boże coś Polskę”.

Piękny duchowo był ten dzień  7. października w naszej ojczyźnie, piękny był w naszej wspólnocie parafialnej. Odpowiedzieliśmy na słowa zachęty kierowane przez Maryję w Fatimie, wzięliśmy do naszych rąk różańce, by zatrzymać się na chwilę i przed Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie kontemplując tajemnice różańca prosić o pokój i ratunek dla naszej Ojczyzny i świata.
Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: różaniec, modlitwa, pokój, Mikstat, błaganie, różaniec do granic