Strona główna
opoka.org.pl
2017-10-03 11:48
Rafał Kamieński

Święta Kinga jakiej nie znacie – sympozjum naukowe w Starym Sączu

„Speculum perfectionis – św. Kinga z rodu Arpadów – postać patronki samorządności w Polsce” - szerokie spojrzenie na św. Kingę i jej czasy.

Sympozjum otworzył burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.
Autor/źródło: Rafał Kamieński

Trudno sobie wyobrazić bardziej odpowiednie miejsce niż Stary Sącz i przyklasztorny Dom Świętej Kingi dla organizacji sympozjum naukowego traktującego o patronce Starego Sącza i patronce samorządowców. Ks. prof. Józef Marecki, który poprowadził sympozjum, przypomniał, że działalność św. Kingi daleko wybiegała poza organizację życia duchowego i religijnego na Sądecczyźnie i w Małopolsce jak się powszechnie sądzi. Było tak dlatego, ponieważ klasztor w czasach średniowiecza oznaczał również przyklasztorną szkołę, był centrum, które tworzyło podwaliny życia gospodarczego, był ośrodkiem władzy i ośrodkiem kulturalnym. Miejsce gdzie mówiono wspólnym językiem, miejscem które tworzyło wspólnotę. Św. Kinga nie tylko fundowała świątynie, ale również zakładała młyny i budowała drogi, pomagała odbudować kraj zniszczony najazdami tatarskimi.

- Pomysł organizacji takiego sympozjum był już dawno, ale rok św. Kingi i 725 lecie śmierci naszej patronki to jest dobry moment, żeby spojrzeć na św. Kingę i jej czasy o wiele szerzej - powiedział burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek otwierając sympozjum.

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zauważył na wstępie swojego referatu, że mimo dość licznych opracowań, artykułów i tekstów traktujących o św. Kindze, nie powstało jak dotąd kompletne kompendium dotyczące życia i dzieła węgierskiej królewny, która odrzucając władzę świecką i kładąc koronę u swoich stóp poświęciła życie dla swojej nowej ojczyzny. Referaty wygłoszone podczas sympozjum zebrane zostaną w okolicznościowym wydawnictwie, a samo wydarzenie może stać się przyczynkiem do prac nad kompletnym dziełem o św. Kindze. Ks. prof.  wygłosił referat pt: „Święta Kinga wśród świętych królowych swego czasu”.

Sympozjum rozpoczął wykład ks. prof. dr hab. Józefa Mareckiego – kierownika Katedry Nauk Pomocniczych Historii Archiwistyki w Instytucie Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pt: „Rola św. Kingi w kształtowaniu się społeczno-gospodarczego i religijnego oblicza Małopolski”. Dr Robert Ślusarek dyrektor Muzeum Okręgowego w Starym Sączu pokazał natomiast w ciekawej prelekcji wspartej prezentacją multimedialną owoc swoich wieloletnich badań na temat ikonografii św. Kingi, a ks. dr Ryszard Banach wykładowca Wyższego Seminarium w Tarnowie przedstawił rys biograficzny św. Kingi.

Sympozjum przysłuchiwała się liczna grupa gości ze Słowacji z zastępcą burmistrza Lewoczy Józefem Cvoligą na czele i dyrekcją artystycznej Zakladnej Umeleckiej Szkoly w Lewoczy, której uczniowie pod kierunkiem Lubomira Repaskiego wykonała mozaikę ze św. Kingą w Urzędzie Miejskim. Wykłady były tłumaczone na język słowacki. Jedną z prelekcji dotyczącą pamięci o św. Kindze na Węgrzech przedstawił dr Géza Cséby, węgierski historyk, poeta, pisarz i tłumacz literatury pięknej, wielki przyjaciel Starego Sącza. Ostatnie słowo należało do pani Danuty Sułkowskiej, która uchyliła rąbka tajemnicy klasztornego codziennego życia. Danuta Sułkowska, poetka i pisarka jest autorką jedynego w swoim rodzaju opracowania historycznego „ Za klauzurą. Starosądecki klasztor od założenia do współczesności".

Organizatorami sympozjum były Urząd Miejski w Starym Sączu i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Sympozjum naukowe odbyło się w ramach projektu realizowanego przez Miasto Lewocza i Gminę Stary Sącz.: „Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy