Strona główna
opoka.org.pl
2017-09-30 22:53
Ewa Kotowska-Rasiak

Ostrów Wlkp: 70-lecie poświęcenia kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego

Abp Marian Gołębiewski przewodniczył Mszy św. z okazji 70-lecia poświęcenia kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Autor/źródło: Ewa Kotowska-Rasiak

W imieniu duchowieństwa i całej wspólnoty parafialnej metropolitę wrocławskiego seniora abp Mariana Gołębiewskiego witał biskup kaliski Edward Janiak, który przypomniał dzieje budowy kościoła i powstania parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Wspomniał proboszczów, którzy na przestrzeni 70 lat kierowali parafią. Wśród nich wymienił obecnego na uroczystości wieloletniego proboszcza ks. inf. Tadeusza Szmyta. – Ten kapłan przez 35 lat był proboszczem tej parafii, a więc połowa z tego jubileuszu to jego praca duszpasterska. Księże Infułacie cieszymy się, że jesteś żywym świadkiem tego kościoła. Ksiądz Infułat jest wielkim autorytetem w Ostrowie i od niego można uczyć się wielkiej solidności – mówił bp Janiak. Zachęcał wiernych do dziękczynnej modlitwy za wszystko, co wydarzyło się w tej parafii. – Niech św. Antoni, patron tej parafii, wstawia się za nami, abyśmy mogli następnemu pokoleniu przekazać nie tylko tę piękną świątynię, ale wiarę w święte tradycje, jakie pielęgnujemy – powiedział ordynariusz diecezji kaliskiej. 

W homilii ks. prał. Zbigniew Cieślak wskazywał, że świątynia jest miejscem kultu jedynego Boga i sprawowania świętych sakramentów, a szczególnie sakramentu Eucharystii. – W każdym mieście, miejscowości, dzielnicy kościół to niezwykłe miejsce Bożych łask dla ludzi tam mieszkających. Jednak w najgłębszym rozumieniu świątynią jest każdy chrześcijanin, w którym może zamieszkać osobowy Bóg. Każdy chrześcijanin jest świątynią Boga – stwierdził kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kaliszu.

Zaznaczył, że jubileusz poświęcenia tej świątyni jest okazją do dziękczynienia Bogu. – Dziękujmy Bogu, że zechciał zamieszkać wśród nas, że mieszka w Najświętszym Sakramencie, że jest obecny w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym – podkreślał kaznodzieja.

Po komunii św. słowa gratulacji i życzeń wypowiedzieli m.in.: prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek i przewodniczący Rady Miejskiej Marian Herwich, starosta ostrowski Paweł Rajski i przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk, dyrektorzy szkół zlokalizowanych na terenie parafii oraz przedstawiciele parafian.

Celebransom, kapłanom i wiernym za wspólną modlitwę dziękował ks. prał. Witold Szala, który podkreślał, że ta świątynia wrosła nie tylko w krajobraz miasta, ale przede wszystkim w serca mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego.

W swoim słowie abp Marian Gołębiewski wskazywał na znaczenie świątyni. - W liturgii jest cudowne przejście od świątyni materialnej do świątyni duchowej. W Nowym Testamencie człowieczeństwo Jezusa Chrystusa stało się najwspanialszą świątynią świata, bo nosiło bóstwo Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, a potem tą świątynią staje się każdy z nas, jeśli jest w stanie łaski uświęcającej, przyjmuje Chrystusa w Eucharystii do swego serca i staje się żywą monstrancją. To są wielkie prawdy o kościele – powiedział metropolita wrocławski senior.Życzył parafianom, aby św. Antoni wypraszał wiele łask dla całej wspólnoty. - Ileż tutaj cudownych rzeczy działo się przez te 70 lat, ileż chrztów św., komunii św., sakramentów bierzmowania, ileż zawartych małżeństw, ileż pogrzebów, ileż nawróceń, ile łez wylanych tutaj w skrytości serca, kiedy tutejsi parafianie przeżywali sprawy trudne, a ile radości, kiedy przeżywali sprawy radosne i wzniosłe. Niech patron św. Antoni Padewski wyprasza dla tej wspólnoty wiele łask. Niech dobry Bóg pochyla się nad wami w swoim miłosierdziu, a wy zachowajcie wiarę w swoim sercu, wierność krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi – zaznaczył celebrans.

Wraz z abp Marianem Gołębiewskim modlili się: biskup kaliski Edward Janiak, bp senior Teofil Wilski, ks. prał. Zbigniew Cieślak, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kaliszu, ks. inf. Tadeusz Szmyt, wieloletni proboszcz parafii św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim, ks. prał. Witold Szala, obecny proboszcz, księża pracujący na przestrzeni lat w parafii, kapłani z dekanatów ostrowskiego pierwszego i drugiego, przedstawiciele władz samorządowych i licznie zgromadzeni wierni. Uroczystość uświetniły Ostrowska Orkiestra Koncertowa i Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza.

Przed II wojną światową w Ostrowie Wielkopolskim była tylko jedna parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika, która liczyła ponad 33 tys. wiernych i była jedną z największych parafii w archidiecezji poznańskiej. Zaistniała zatem potrzeba pobudowania nowego kościoła dla stale rozrastającego się miasta. Tę potrzebę dostrzegał ówczesny proboszcz ks. kan. Leon Płotka. 27 października 1937 r. zawiązał się Komitet Budowy nowego kościoła, którego przewodniczącym został duchowny. Kościół miał być pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego. Jako miejsce budowy wybrano ogród starej strzelnicy, leżący u zbiegu dzisiejszych ulic Raszkowskiej i Wojska Polskiego (d. Ułańskiej).

Opracowanie projektu kościoła powierzono znanemu w Poznaniu inżynierowi architektowi Franciszkowi Morawskiemu. - W okresie międzywojennym rozpisany został przez władze kościelne w Polsce konkurs na budowę Świątyni Opatrzności. Do konkursu stanął także wspomniany inż. Franciszek Morawski. Opracował projekt Świątyni Opatrzności i wysłał do Warszawy. Nadesłany projekt został pozytywnie oceniony, ale nie wygrał konkursu. Niezrealizowany projekt Świątyni Opatrzności w Warszawie został z pewnymi zmianami zrealizowany w Ostrowie Wielkopolskim jako kościół św. Antoniego – powiedział KAI ks. inf. Tadeusz Szmyt, wieloletni proboszcz parafii św. Antoniego Padewskiego.

Uroczyste rozpoczęcie budowy świątyni miało miejsce 7 czerwca 1938 r., a w sierpniu 1939 r. kościół został pobudowany w stanie surowym i pokryty dachem. Rozpoczęto nawet zewnętrzne tynkowanie kościoła od strony prezbiterium. Wieżę kościoła pobudowano do 2/3 wysokości. 1 września 1939 r. wybuchła wojna i prace zostały przerwane. W czasie okupacji niemieckiej kościół zamierzano rozebrać. Na szczęście, dzięki cudownej opiece św. Antoniego, świątynia ocalała. Po wojnie, dzięki staraniom ks. Leona Płotki, przystąpiono do dalszej budowy. W październiku 1947 r. bp Franciszek Jedwabski, sufragan poznański, poświęcił kościół. Nową parafię pw. św. Antoniego Padewskiego erygował 15 listopada 1947 r. metropolita poznański abp Walenty Dymek. Pierwszym proboszczem był ks. mjr. Franciszek Dymarski, który zmarł 8 sierpnia 1963 r. Po nim parafią kierował ks. Seweryn Garyantesiewicz. Kapłan zmarł 24 maja 1976 r.

Przez 35 lat proboszczem parafii św. Antoniego Padewskiego był ks. Tadeusz Szmyt, który został posłany do pracy w Ostrowie Wielkopolskim 1 sierpnia 1976 r. Za jego czasów nastąpił rozkwit ostrowskiej parafii, która w tamtym czasie liczyła 21.510 wiernych. Nowy proboszcz od razu ostro wziął się do pracy i przez te lata zrealizował wiele przedsięwzięć. Do najważniejszych należą: prace upiększające prowadzone wewnątrz i na zewnątrz kościoła, pobudowanie dwóch nowych kościołów, probostwa i domu katechetycznego, powiększenie cmentarza. Do ostatnich dzieł ks. inf. Szmyta należą nowe 53-głosowe organy, które w 60. rocznicę istnienia parafii poświęcił bp Stanisław Napierała. Świątynia została konsekrowana 20 lat temu, 13 czerwca 1997 r. przez pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierałę. 31 sierpnia 2011 r. wieloletni proboszcz przeszedł na emeryturę. Ks. inf. Tadeusz Szmyt nadal mieszka przy kościele i służy pomocą duszpasterską.

Od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2015 r. parafią kierował ks. prał. Paweł Kostrzewa. Od 1 lipca 2015 r. proboszczem jest ks. prał. Witold Szala, który w rozmowie z KAI podkreśla, że kościół św. Antoniego ma duże znaczenie dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego. - Na przestrzeni lat bardzo rozwinęło się życie duchowe parafii, a przyczyniły się do tego Kaplica Wieczystej Adoracji ustanowiona 5 maja 1987 r. i działający od 2005 r. stały konfesjonał, który jest jedyny w naszym mieście. Świątynia znajduje się w pobliżu dworca kolejowego oraz autobusowego i dlatego jest często nawiedzana przez osoby przechodzące tamtędy. Ze względu na sąsiedztwo szkół średnich codziennie rano w kościele można zobaczyć modlących się uczniów. W parafii rozwinęła się pobożność do św. Antoniego, który udziela łask wszystkim zwracającym się do niego w różnych trudnych sprawach. Cieszę się, że mamy w Ostrowie Wielkopolskim tak potężnego patrona – mówi obecny proboszcz.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2017-09-30 21:55:55
miniaturka

42.FESTIWAL POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH W GDYNI

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, co roku gromadzi rzesze reżyserów,scenarzystów i aktorów. To również czas, w którym ich ciężka praca zostaje doceniona.
2017-09-30 22:14:05
miniaturka

Hiszpański Kościół w drodze na synod o młodzieży

Kościół w Hiszpanii przygotowuje się do przyszłorocznego synodu biskupów oraz Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Służy temu m.in. odbywające się w Lugo krajowe spotkanie delegatów diecezjalnych ds. duszpasterstwa młodzieży.
2017-09-30 22:42:29

"ULICZNY PATROL MEDYCZNY" W WARSZAWIE

Dzięki wzajemnej współpracy Caritas Polska,Straży Miejskiej oraz Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei zostanie uruchomiony projekt całorocznej pomocy dla osób bezdomnych i ubogich.
2017-09-30 23:00:14

III SESJA PLENARNA OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW JUŻ JUTRO

Już jutro (1.10) o godz.12.00 odbędzie się III sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.
2017-10-01 13:29:56
miniaturka

Toruń: 50-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Abp Marek Jędraszewski, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski celebrował uroczystą Mszę świętą i głosił homilię w 50. rocznicę koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu.
2017-10-01 13:38:35
miniaturka

Różaniec: historia i teologia

Październik nazywany jest miesiącem różańcowym. Kościół w tym czasie szczególnie zaleca tę prostą i zarazem głęboką modlitwę.