Strona główna
opoka.org.pl
2017-09-28 23:28
Ewa Kotowska-Rasiak

Pleszew: prezentacja książki ukazującej dzieje diecezji kaliskiej na przestrzeni 25 lat

W Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyła się prezentacja monografii „Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami! W dwudziestopięciolecie powstania diecezji kaliskiej”.

Autor/źródło: Ewa Kotowska-Rasiak

Publikacja zawiera 30 artykułów przedstawiających początki tworzenia diecezji, najważniejsze dzieła i wydarzenia mające miejsce na przestrzeni tych lat. Została wydana z inicjatywy biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka w roku jubileuszu 25-lecia diecezji kaliskiej.

O zawartości monografii opowiedział ks. dr Sławomir Kęszka, pod którego redakcją powstała ta książka. Wymienił 30 autorów poszczególnych rozdziałów i omówił tematykę publikacji. Przypomniał, że wcześniej wydawane były książki na 10-lecie, 15-lecie i 20-lecie istnienia diecezji kaliskiej. – Pomysł powstania książki wyszedł od biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, któremu chodziło przede wszystkim o to, aby zauważyć ludzi wpisujących się w 25-lecie diecezji kaliskiej. Wiele osób odeszło już do Pana Boga. Chcieliśmy w ten sposób utrwalić osoby współtworzące diecezję i przypomnieć najważniejsze miejsca i wydarzenia. Dla mnie to wielka radość, że taka pozycja ukazała się – powiedział ks. Kęszka.

W porównaniu z poprzednimi wydawnictwami jubileuszowymi w obecnie wydanej publikacji po raz pierwszy znalazły się artykuły dotyczące m.in.: ogólnego zarysu 25-lat dziejów diecezji kaliskiej, prezentacji biogramów księży biskupów, kalendarium najważniejszych wydarzeń z lat 1992-2017, wspomnieniowego spojrzenia pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierały na pierwsze 20 lat istnienia diecezji, ingresu bpa Edwarda Janiaka, Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego, męskich i żeńskich wspólnot zakonnych w diecezji, wspólnot, stowarzyszeń i ruchów katolickich w diecezji, katechezy szkolnej i parafialnej, współczesnych form kultu św. Józefa, modlitewnych spotkań pierwszoczwartkowych, Domu Rekolekcyjnego św. Jana Pawła II i „pustelni” na Górze Krzyża pod Parzynowem, koronacji papieskiej wizerunku Matki Bożej Pólkowskiej, różnych form działalności diecezjalnej Caritas oraz obecności diecezji kaliskiej w KAI i utworzenia Telewizji internetowej „Dom Józefa”.

Zamieszczono w niej także artykuły na tematy poruszane we wcześniejszych publikacjach, a dotyczące m.in.: budowy Wyższego Seminarium Duchownego i Domu Księży Emerytów, utworzenia Sądu Biskupiego, misji Miłosierdzia Bożego, peregrynacji kopii obrazu św. Józefa Kaliskiego i kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Polskiego Studium Józefologicznego, działalności dwutygodnika „Opiekun” i Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej.Książkę otwiera list pasterski biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka z okazji jubileuszu 25. rocznicy powstania diecezji kaliskiej.

Autorami monografii liczącej ponad 500 stron i opatrzonej ponad 100 fotografiami są: bp Stanisław Napierała, ks. kan. prof. UAM dr hab. Michał Kieling, ks. dr Sławomir Kęszka, ks. prał. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski, ks. prał. dr Jerzy Adamczak, ks. prał. dr Jerzy Jeżowski, ks. prał. dr Zbigniew Cieślak, ks. prał. dr Andrzej Latoń, ks. prał. dr Jacek Plota, ks. prał. dr Aleksander Gendera, ks. prał. dr Dariusz Smolnik, ks. prał. dr Sławomir Grześniak, ks. prał. Henryk Szymiec, ks. prał. Henryk Orszulak, ks. prał. Jan Wolniak, ks. prał. Leszek Szkopek, ks. kan. Bogumił Kempa, ks. kan. Andrzej Antoni Klimek, ks. dr Piotr Górski, ks. dr Jarosław Powąska, ks. dr Marcin Wiśniewski, ks. dr Jacek Andrzejczak, ks. Łukasz Skoracki, ks. Grzegorz Mączka, Jerzy Aleksander Splitt, dr Elżbieta Kałuża- Maniewska, prof. dr hab. Zbigniew Trybuła, Krzysztof Niegowski, Ewa Kotowska-Rasiak.

Podczas prezentacji ks. kan. prof. UAM dr hab. Michał Kieling przedstawił zgromadzenia zakonne męskie i żeńskie, a także mówił o indywidualnych formach życia konsekrowanego. Z kolei ks. prał. Henryk Szymiec ukazał dzieje budowy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.

W swoim przemówieniu biskup kaliski wskazał na 20-lecie pobytu Jana Pawła II w Kaliszu. Dostrzegł także 380. Pieszą Pielgrzymkę Kaliską na Jasną Górę. Wskazywał na zasługi pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierały, który budował od podstaw diecezję kaliską. - Ks. biskup Stanisław, wtedy młody, energiczny, operatywny, w swojej gorliwości podejmował wiele trudu budując struktury konieczne dla diecezji od Sądu Biskupiego, poprzez Kurię Diecezjalną, Wyższe Seminarium Duchowne po Dom Księży Emerytów. Udało mu się to wszystko utworzyć i obsadzić personalnie stanowiska, żeby to mogło funkcjonować – powiedział bp Janiak.

Przekonywał, że nad Kościołem Kaliskim czuwa św. Józef. Dodał, że decyzją Ojca Świętego Franciszka, od pierwszej niedzieli Adwentu w diecezji kaliskiej obchodzony będzie Rok Jubileuszowy św. Józefa. Zaznaczył, że papież nazwał kaliską bazylikę Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Zaznaczył, że dla niego wielką radością jest żywy Kościół. - Ogromnie cieszę się, że mogę uczestniczyć w historii tej diecezji, z którą jestem bardzo związany poprzez moich rodziców i dziadków. Dostrzegam wiele inicjatyw duszpasterskich. Mamy w diecezji ponad 550 księży, a każde zgromadzenie zakonne prowadzi jakieś dzieło od przedszkola poprzez ochronki po domy opieki. Widzimy, że coraz więcej młodzieży angażuje się w życie religijne. To nadaje kolorytu Kościołowi Kaliskiemu. Aktywność żywego Kościoła raduje serce biskupa. W tym świecie liberalnym, gdzie w Europie chce się odciąć korzenie chrześcijańskie, musimy troszczyć się o przekazanie wiary młodemu pokoleniu, żeby te świątynie nigdy nie stały się muzeami jak w Europie – mówił ordynariusz diecezji kaliskiej.

Wydania okazałej publikacji gratulowali: Arkadiusz Ptak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Pleszew oraz prowadzący spotkanie Adam Staszak, dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie.  

Nową pozycję o diecezji kaliskiej można nabyć w Kurii Diecezjalnej i Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy