Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2017-09-27 15:40
dr Marek Sobisz

W trosce o tożsamość kulturową Europy

Na zakończenie Kongresu "Europa Christi" odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniu współczesnej tożsamości kulturowej Europy.

Autor/źródło: Michał Banach

Współczesna Europa zmaga się z problemem migracji, którą można sklasyfikować w dwóch kategoriach: uchodźcy, którzy przemieszczają się do innych państw z powodu konfliktów zbrojnych; oraz imigranci, którzy migrują głównie w celach ekonomicznych. Zarówno jedna jak i druga grupa ludzi potrzebuje mądrego i efektywnego wsparcia, aby zapobiec narastającemu problemowi, który coraz bardziej dotyka Stary Kontynent. Europa staje dziś w obliczu wyzwania, którym jest jej tożsamość. Spośród wielości zapytań związanych z omawianym tematem, niezwykle istotną kwestią jest próba zrozumienia przyczyn i mechanizmów, które wpłynęły na obecny stan rzeczy. Wydaje się, iż wobec pytań o chrześcijańską tożsamość Europy, kluczowym zagadnieniem staje się sytuacja Chrześcijan na Bliskim Wschodzie. To miejsce, z którego bierze początek chrześcijaństwo.


Nasi Bracia i Siostry - chrześcijanie często doświadczają zarówno traumy wojny, jak i prześladowań za swoje przekonania i wartości. Poprzez nasze zaangażowanie, okazujemy im wsparcie w myśl solidarności w obronie wartości, z której wyrosła nasza cywilizacja. Wśród osób, które starają się dotrzeć do Europy, znajdują się również wyznawcy Islamu. Rodzi się więc kolejne pytanie: czy zetknięcie się tych dwóch odmiennych kultur w jednej przestrzeni nie będzie stanowiło zagrożenia dla tożsamości cywilizacji łacińskiej?


Właśnie z tego powodu zapraszamy do włączenia się w dyskurs konferencji naukowej pt. „W trosce o tożsamość kulturową Europy”, która wpisuje się w idee Kongresu „Europa Christi” odbywającego się w dniach 19 - 23 października br. w Polsce. Zarówno kongres jak i konferencja będą usiłowały udzielić odpowiedzi na pytanie: jakie są skuteczne formy solidarności z ludźmi dotkniętymi problemem migracji i jednocześnie zachowaniem tożsamości kultury europejskiej?


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: dobroczynność, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, uchodźcy, prześladowania