Strona główna
opoka.org.pl
2016-09-16 14:16
BP KEP/mm

Abp Gądecki: człowiek powinien być podmiotem ekonomii

- To człowiek powinien być podmiotem ekonomii, zaś wypracowywany zysk narzędziem do realizacji celów humanitarnych i społecznych – podkreślił abp Gądecki w bazylice katedralnej diecezji warszawsko-praskiej.

Abp Stanisław Gądecki
Autor/źródło: episkopat.pl

Mszą św. sprawowaną przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na stołecznej Pradze rozpoczęło się doroczne spotkanie ekonomów diecezjalnych i zakonnych.

W czasie liturii przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski jako wzór do naśladowania wskazał ekonomom biblijnego Józefa Egipskiego. Zwrócił uwagę, że cechowała go nie tylko szeroka wiedza, ale również pokora i szacunek dla człowieka. – Stał się on prototypem Żyda diaspory, który robi karierę dzięki temu, że najpierw umie lepiej niż ktokolwiek inny opanować powszechnie dostępną wiedzę oraz wiedzę o samym społeczeństwie – powiedział kaznodzieja. Podkreślił jednocześnie, że dobry ekonom to taki, który potrafi przewidywać daleką przyszłość, a więc widzieć nie tylko rok do przodu, ale czternaście lat. Ponadto zna środki zapobiegawcze, które winny być zastosowane by zagwarantować bezpieczeństwo ekonomiczne w przyszłości – tłumaczył abp Gądecki.

 

Podkreślił, że najważniejszym elementem ekonomii jest człowiek. To on ją tworzy ale nie jest do niej ograniczony. – Nie da się go bowiem sprowadzić tylko do perspektywy horyzontalnej ponieważ posiada w sobie perspektywę transcendentalną, a więc zdolność do wyjścia ku temu co ją przekracza – przypomniał kaznodzieja.

Przestrzegł przed zgubnymi skutkami sprowadzania ekonomii jedynie do obszaru świeckiego i doczesnego. Zauważył, że istota grzechu w ekonomii polega na przekonaniu o autonomii, która nie akceptuje wpływów o charakterze moralnym. – Doprowadziło to do powstania systemów ekonomicznych, społecznych i politycznych, które podeptały wolność osoby i grup społecznych co zaowocowało tym, że nie były w stanie zapewnić obiecanej sprawiedliwości, powiększając tym samym nierówności społeczne – zauważył abp Gądecki. Ubolewał, że pomimo iż powiększa się bogactwo pojmowane globalnie, to jednak nawet w bogatych krajach ubożeją nowe grupy społeczne i rodzą się nowe formy ubóstwa, zaś w tradycyjnie ubogich częściach świata, niektóre grupy cieszą się konsumpcyjnym nadrozwojem w sposób nie do przyjęcia z sytuacjami ludzkiej nędzy.

Podkreślił również konieczność wprowadzenia tego co nazywamy „ekonomią społeczną” obejmującą własność prywatną i publiczną. – Nie wyklucza ona tworzenia zysku, ale nie traktuje go jako środka do bogacenia się i powiększania własnego kapitału, ale jako instrument do realizacji celów humanitarnych i społecznych – powiedział abp Gądecki nawiązując do encykliki „Caritas in veritate” papieża Benedykta XVI. Dodał jednocześnie, że do zaakceptowania tego rodzaju ekonomii niezbędne jest docenienie wartości miłości w życiu społecznym – tak na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej jak i kulturowej oraz uczynienie z niej stałej i wyższej normy działania – oświadczył duchowny.

Na zakończenie Przewodniczący KEP podziękował ekonomom diecezjalnym i zakonnym za ich oddaną służbę Kościołowi. Zwrócił jednocześnie uwagę, że ich praca wymaga interdyscyplinarnego wykształcenia. – Ekonom powinien pamiętać o swoim duchowym rozwoju, o kształceniu pełnej ludzkiej osobowości – stwierdził abp Gądecki.

mag / Warszawa (KAI)

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi: