Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2016-11-28 08:19
jz / jasnagora.com

Rycerze Kolumba pomagają potrzebującym

Ogólnopolska Pielgrzymka Rycerzy Kolumba na Jasną Górę odbyła się w dniach 25 i 26 listopada. W czasie tegorocznej pielgrzymki trwała akcja pomocy dla Kościoła na Ukrainie i na Litwie, a konkretnie dla hospicjów we Lwowie i w Wilnie.

Zakon Rycerzy Kolumba to największa na świecie katolicka organizacja świecka o charakterze charytatywnym. Rycerze Kolumba (www.rycerzekolumba.com) są męską organizacją bratnią, która na całym świecie gromadzi 2 mln członków. W Polsce obecni są od 10 lat i liczą 4,5 tys. braci zgrupowanych w 90 radach na terenie 27 diecezji.

W czasie tegorocznej pielgrzymki trwała akcja pomocy Rycerzy Kolumba dla Kościoła na Ukrainie i na Litwie, a konkretnie dla hospicjów we Lwowie i w Wilnie. Rycerze Kolumba zaapelowali do swoich członków, a także do rodzin, sympatyków i ludzi dobrej woli, o przywiezienie na Jasną Górę konkretnego daru, czyli pieluch dla dorosłych, które przeznaczone zostaną dla hospicjów we Lwowie i w Wilnie. Trwała także akcja zbiórki pieniędzy, za które zakupiona zostanie kolejna partia pieluch.

„Rycerze Kolumba są organizacja pro life, czyli organizacją, która dba o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci" – tłumaczy Szymon Czyszek, przedstawiciel Rady Najwyższej Rycerzy Kolumba. "Dlaczego pomagamy hospicjom we Lwowie i w Wilnie? Hospicjum jest tą przestrzenią, w której osoby potrzebujące, osoby u schyłku swojego życia mogą godnie być traktowane, i tam zakończyć swój byt na świecie. Dlaczego na Ukrainie? Jak wiemy, Ukraina jest doświadczona przez trudną sytuację polityczną i ekonomiczną. Hospicjum wielokrotnie zakupuje lekarstwa i pieluchy w Polsce dlatego, że ceny są bardzo wysokie na Ukrainie, a często jest tam niedostatek tych dóbr. I kiedy się dowiedzieliśmy o tej sytuacji od abpa Mokrzyckiego i ks. Jana Nikiela, który jest proboszczem w katedrze, przy której to hospicjum działa, powiedzieliśmy – kto inny, jak nie Rycerze Kolumba, mogliby pomóc tej placówce? Kończy się Rok Jubileuszowy Miłosierdzia, i na sam koniec tego Roku jako Rycerze chcemy konkretnie pomóc temu hospicjum. Wezwaliśmy wszystkich naszych członków, a także wszystkich naszych przyjaciół i ludzi dobrej woli do tego, żeby tu przywieźli na Jasną Górę pieluchy dla dorosłych, żebyśmy mogli wspólnie zawieźć je do Lwowa i tam przekazać to bardzo potrzebne dobro, którego brakuje na Ukrainie. Jest to jedna z pierwszych takich dużych akcji, którą chcemy robić, ale jest to początek czegoś, co będzie trwało w przyszłości, chcemy, żeby ta współpraca trwała stale. Oprócz hospicjum we Lwowie pomagamy także hospicjum w Wilnie, jest to jedno z pierwszych hospicjów na Litwie, prowadzone przez siostry ze zgromadzenia Jezusa Miłosiernego, polskie siostry. To hospicjum też ma ogromne potrzeby, i Rycerze chcą pomagać, w ten sposób pokazywać, kim są, że mają wyobraźnię miłosierdzia”.

Jak informuje Szymon Czyszek, przedstawiciel Rady Najwyższej Rycerzy Kolumba, pieniądze ciągle spływają, jest już kilka tysięcy złotych, a datki można wpłacać przez stronę internetową. „Mam nadzieję, że te pieniądze będą spływały, i że będziemy takim mostem, który będzie łączył ludzi, którzy chcą pomóc z tymi, którzy potrzebują pomocy. Wydaje się, że jest to taka mała akacja, taka bardzo prosta - pieluchy dla dorosłych, ale żeby to zorganizować na większą skalę, potrzeba takiej organizacji jak Rycerze Kolumba. Chcemy to robić, chcemy służyć i zachęcamy wszystkich do tego, żeby się w to włączyć, bo jest to piękna forma wsparcia dla ludzi w potrzebie, a na koniec Roku Bożego Miłosierdzia każdy ma okazję zrobić jeszcze coś konkretnego”.

„Na samym początku Roku Jubileuszowego odpowiedzieliśmy na wezwanie papieża Franciszka, który powiedział, że potrzeba bardzo konkretnych działań. My jako mężczyźni chcemy konkretnie działać. I to, co zrobiliśmy, to przekazaliśmy 280 wózków inwalidzkich dla Caritas w Polsce. Kilkanaście ośrodków Caritas w całej Polsce otrzymało od nas te wózki z logo Rycerzy Kolumba” – informuje Szymon Czyszek.

Za namową papieża Jana Pawła II, i na zaproszenie wystosowane m.in. przez kardynała Józefa Glempa i kardynała Franciszka Macharskiego, Rycerze Kolumba przybyli do Polski i rozpoczęli działalność, zakładając sześć pierwszych rad z końcem 2006 r.

„Rycerze Kolumba w Polsce istnieją od 2006 r. – informuje Stanisław Dziwiński, Rycerz Kolumba, delegat rejonu Częstochowy i okolic – Jest to jakby zrealizowanie testamentu św. Jana Pawła II, ponieważ bardzo zależało Ojcu Świętemu, aby Rycerze Kolumba w Polsce zaistnieli. Rycerze bardzo blisko współpracowali z Janem Pawłem II, i dalej współpracują ze Stolicą Watykańską, z Ojcem Świętym Franciszkiem, tak samo z wcześniejszymi papieżami. To jest bardzo bliska współpraca”.

W jasnogórskiej pielgrzymce uczestniczy ok. 400 osób – Rycerze wraz z rodzinami. „Pragniemy w czasie tej pielgrzymki dziękować Panu Bogu i Matce Bożej za wsparcie, za opiekę, za ten Rok Miłosierdzia, i takim dziełem miłosierdzia chcemy zakończyć ten rok, zbierając pieluchy dla dorosłych dla hospicjów w Wilnie i we Lwowie” – mówi Stanisław Dziwiński.

Spotkanie na Jasnej Górze było także okazją do podziękowania za Światowe Dni Młodzieży, w których Rycerze uczestniczyli jako wolontariusze.

Tegoroczna pielgrzymka będzie wyjątkowa również z powodu odbywającego się po raz pierwszy w historii na Jasnej Górze ceremoniału przyjęcia nowych członków do Zakonu.

Pielgrzymkę rozpoczęła konferencja prasowa w Kaplicy Różańcowej, podczas której o dziełach prowadzonych przez Rycerzy Kolumba mówili: Szymon Czyszek, przedstawiciel Rady Najwyższej Rycerzy Kolumba; Dariusz Wolniak, Kustosz Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce; Stanisław Dziwiński, delegat rejonowy (Częstochowa). Konferencję poprowadził Przemysław Bednarz.

W pierwszym dniu pielgrzymki, w piątek, 25 listopada, Rycerze Kolumba zgromadzili się na modlitwie różańcowej pod przewodnictwem ks. Ryszarda Umańskiego, kapelana Rady w Częstochowie, o godz. 19.30 w Kaplicy Matki Bożej. Rycerzy, wśród których obecny był Andrzej Anasiak, Delegat Stanowy w Polsce, powitał o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry. „Cieszymy się obecnością Rycerzy Kolumba, którzy przybyli z całej Polski, aby tutaj umocnić swoją wiarę, miłość do Boga, do każdego człowieka, aby odkryć geniusz powołania człowieka do świętości o małżeństwie, ale geniusz mężczyzny – który posługuje ludziom we wspólnocie Rycerzy Kolumba” – powiedział o. Jan Poteralski.

„Przychodzimy, aby dziękować Matce za Jej miłość i opiekę, chcemy podziękować za Światowe Dni Młodzieży, w których braliśmy czynny udział organizacyjny, chcemy podziękować za wolontariuszy, którzy tak pięknie angażowali się w tych dniach. Chcemy podziękować za każdą Radę, za każdego brata Rycerza, jego rodzinę, chcemy podziękować za wielkie dzieła miłosierdzia, które czynimy” - mówił ks. Ryszard Umański, kapelan Rady w Częstochowie.

Rycerze wzięli udział w Apelu Jasnogórskim pod przewodnictwem ks. Ryszarda Umańskiego, mieli także możliwość pozostania na całonocnej adoracji Najśw. Sakramentu.

W sobotę, 26 listopada, pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 7.30 pod przewodnictwem bpa Henryka Tomasika, biskupa diec. radomskiej. Zebranych witał o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry.

„Modlimy się za naszych braci, aby ten etos rycerza, tego polskiego rycerza, ale także ogólnoeuropejski etos rycerza był bardzo widoczny w ich życiu – mówił w kazaniu bp Henryk Tomasik – Etos rycerski miał bardzo konkretne cechy - bądź zawsze oddany Bogu i Ojczyźnie, bądź oddany Panu, nigdy nie bądź tchórzliwy, bądź ambitny i podążaj do celu, przegrane bitwy znoś z honorem, bądź wzorem dla innych, szanuj ludzi wokół siebie, dobro i prawość przed niesprawiedliwością zawsze broń, bądź hojny dla ludzi w potrzebie, bądź wierny swym zasadom i ideałom, nie krzywdź słabszych. Tak kształtował się etos także polskiego rycerza. A wszystko sprowadza się do tych pięknych cech, wskazanych przez św. Jana Pawła II”.

W programie pielgrzymki znalazła się także Droga Krzyżowa i konferencje.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ dr 


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: hospicjum, pielgrzymka, Rycerze Kolumba, pomoc dla Ukrainy