Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2017-09-17 18:02
S. Zielińska / KAI

Warszawa: ks. Antoni Koszorz SVD świętował 60-lecie święceń kapłańskich

Prekursor animacji misyjnej w Polsce, ks. Antoni Koszorz - werbista, prezes stowarzyszenia Sinicum, które działa na rzecz Kościoła w Chinach - świętował dziś jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich.

Autor/źródło: pixabay, chikid, CC0

Uroczystości odbyły się w stołecznym sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. W czasie mszy św. abp Henryk Hoser wskazał, że werbista przez całe swoje życie poświęcił się misjom torując drogę kolejnym pokoleniom Polskich misjonarzy.

Biskup warszawsko praski przypomniał, że w latach PRL-u seminarium duchowne ojców werbistów w Pieniężnie gdzie pracował o. Koszorz SVD było ‘latarnią misyjną’. To właśnie stamtąd w latach sześćdziesiątych wyjechali pierwsi Polscy misjonarze do Indonezji robiąc tym samym wyrwę w żelaznej kurtynie przez którą później inni misjonarze mogli wyjeżdżać.

Abp Hoser wspomniał, że o. Antoni był również inicjatorem stworzenia w zgromadzeniach zakonnych referentów misyjnych, których zadaniem była animacja wewnątrz wspólnot. – Zawdzięczam mu m.in. zapalenie iskry mojego powołania misyjnego – wyznała abp Hoser wspominając sympozja misyjne kleryków, które współorganizował Jubilat.

Biskup mówił również o wkładzie zakonnika w stworzenie i rozwój Komisji Misyjnej KEP i Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. – Mimo upływu lat do dziś o. Koszorz z ogromnym oddaniem pracuje dla Boga i ludzi w Winnicy Pańskiej i za to mu z serca dziękujemy – powiedział abp Hoser.

Z kolei prowincjał polskich werbistów o. Eryk Koppa przyznał, że dorobek o. Koszorza SVD starczyłby na kilka życiorysów. – On nie tylko pomnażał otrzymane od Boga talenty służąc Kościołowi, ale również dostrzegał je u innych pomagając w ich rozwoju poprzez swoją cierpliwą, mrówczą pracę – powiedział prowincjał.

Dziękując Bogu i ludziom za lata kapłańskiej posługi na zakończenie uroczystości o. Koszorz zachęcał wiernych do modlitwy za misje. – Prośmy Pana o powołania misyjne, by nigdy nie zabrakło na świecie głosicieli Ewangelii – zaapelował zakonnik.

O. Antoni Koszorz ma 84 lata. Urodził się 18 stycznia 1933 w Czernicy. W 1948 roku wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1957 w Pieniężnie. W 1965 roku zredagował pierwszy Biuletyn Misyjny. W tym samym roku otrzymał nominację na sekretarza Papieskiej Unii Duchowieństwa, a w 1967 roku na sekretarza Komisji Misyjnej przy Episkopacie.

Od 1966 roku był inicjatorem sympozjów misyjnych alumnów z całej Polski. W 1968 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie powierzono mu funkcję kierownika Biura Misyjnego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. W 1974 roku z ramienia Komisji został delegatem od Spraw Księży Diecezjalnych ‘Fidei Donum’.

W lipcu 1982 roku został mianowany dyrektorem nowo powstającego wydawnictwa - Verbinum. I pełnił tę funkcję do roku2005.

Był organizatorem i kierownikiem ‘Ośrodka Migranta Fu Senfu’ w Warszawie, a obecnie jest prezesem stowarzyszenia ‘Sinicum’, które działa na rzecz Kościoła w Chinach.

Przez ostatnie dziesięć lat był również rezydentem w parafii Narodzenia Pańskiego przy Sanktuarium MB Ostrobramskiej w Warszawie.

mag / Warszawa


Podziel się tym materiałem z innymi: