Strona główna
opoka.org.pl
2017-09-12 23:08
Ewa Kotowska-Rasiak

Bp Janiak dziękował za pięć lat posługi w diecezji kaliskiej

W piątą rocznicę ingresu biskup kaliski Edward Janiak dziękował, we wtorek wieczorem, w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu za posługę w diecezji kaliskiej.

Autor/źródło: Ewa Kotowska-Rasiak

Witając biskupa kaliskiego ks. prał. Adam Modliński podkreślił, że piąty rok posługi pasterskiej w diecezji kaliskiej wpisał się w przeżywaną 25. rocznicę powstania diecezji. – Ekscelencjo świętując kolejną rocznicę Twojego ingresu do tej katedry z wdzięcznością wspominamy dzień, w którym przekraczając próg tej czcigodnej świątyni stałeś się naszym biskupem i pasterzem. Razem z Tobą dziękujemy Bogu za ten miniony czas wypełniony troską o tych, których powierzył Twojemu biskupiemu posługiwaniu. Dziękujemy za ten czas wypełniony modlitwą i pracą oraz przykładem apostolskiej gorliwości. Z pasterską odwagą i ojcowską miłością starasz się o to, aby święty Kościół Kaliski był stateczny we wierze, mocny nadzieją i niezachwiany w miłości ku Bogu i braciom - mówił proboszcz katedry św. Mikołaja w Kaliszu. 

W homilii ks. kan. Bogumił Kempa wskazywał na zwykłe, codzienne życie biskupa, którego Pan ustanowił pasterzem dusz. - Zwyczajność biskupiego życia, bycie wraz z Jezusem „na dole”, „na równinach” ludzkiego życia, często jest niedostrzegalna i ukryta, dotyka każdego dnia, w którym błogosławieństwem staje się samotność, a wiara oparciem, gdy trzeba podejmować trudne decyzje. Jak często przechodząc wieczorem korytarzem kurii można dostrzec palące się w biskupiej kaplicy światło. To bardzo wymowne – powiedział wikariusz sądowy Sądu Biskupiego w Kaliszu.

Zaznaczył, że biskup kaliski jest otwarty na drugiego człowieka. – Są takie dni w naszej kaliskiej kurii, że niewiele da się zrobić. Na korytarzach ruch, szum, pełno ludzi. Znak, że biskup przyjmuje. Przychodzą wszyscy i ze wszystkim. Jak szeroko trzeba otworzyć serce, by wszystkich wysłuchać, by zaradzić, by zdecydować – wskazał kaznodzieja.

Dodał, że papież Franciszek mówił ostatnio do biskupów, aby mieli serce ojca. – Serce ojca musi przyjąć, przytulić, zrozumieć, ale czasem i zganić, i zwrócić uwagę, ale zwykle po to, by uratować. Serce ojca musi być stanowcze i jednocześnie pokorne. Serce ojca musi widzieć dalej i czuć bardziej. To nie znaczy jednak, że ma być naiwne i łatwowierne. Zbawienie człowieka musi dokonywać się przez krzyż. Czasem, żeby coś zrozumieć, żeby coś naprawić, żeby się nawrócić trzeba doświadczyć ciężaru krzyża, ale serce ojca zawsze będzie szukało najlepszych rozwiązań. Codzienność biskupa to ciągle otwarte serce. Jak to na krzyżu… - zauważył ks. Kempa.

Przytoczył fragment homilii wygłoszonej pięć lat temu w katedrze kaliskiej, w której biskup określił swoje główne zadania, czyli „prowadzić do wiary wszystkich, którzy zostali poddani mojej duszpasterskiej służbie, zachęcić do poznawania prawdy, która rozbłysła w słowie Objawienia Bożego, a pełnię światła znajduje w Jezusie Chrystusie”.

Prosił wiernych o modlitwę w intencji powołań kapłańskich. – Nie sposób, obchodząc 5. rocznicę ingresu biskupa tu, w tej katedrze, która jest nie tylko matką wszystkich kościołów w diecezji, ale także miejscem rodzenia się nowych kapłanów, nie wznieść do Pana pełnej błagania modlitwy o nowe powołania do kapłańskiej posługi. Myślę, że najpiękniejszym darem dla naszego biskupa, będzie podjęcie dziś przy wieczornym pacierzu dziesiątki różańca w intencji powołań w naszej diecezji – mówił kapłan.

Po komunii św. w imieniu duchowieństwa i wiernych przemówił bp Łukasz Buzun, który dziękował za posługę pasterską w diecezji i zapewnił o współpracy. Słowa podziękowania wypowiedzieli także przedstawiciele sióstr zakonnych, Akcji Katolickiej, parafian i władz samorządowych Kalisza, którzy życzyli sukcesów w dalszym prowadzeniu diecezji.

Słowa wdzięczności wobec Boga i ludzi wyraził biskup kaliski, który dziękował biskupowi pomocniczemu, biskupom seniorom, księżom oraz wiernym świeckim za współpracę oraz modlitwę. - Bądźmy wdzięczni za każdy dzień, który jest łaską Pana dla nas. Starajmy się przez modlitwę i ofiarowane cierpienia być otwartym dla innych – powiedział bp Edward Janiak.

Biskup kaliski na ręce ks. prał. Adama Modlińskiego przekazał herb diecezji kaliskiej dla katedry.

We Mszy św. uczestniczyli także: biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun, wikariusz generalny ks. prał. Andrzej Latoń, emerytowany proboszcz parafii św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim ks. inf. Tadeusz Szmyt, wikariusze biskupi, kapłani pracujący w urzędach centralnych diecezji kaliskiej, kapłani Kapituły Katedralnej, Kolegiackiej i Konkatedralnej, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego, siostry zakonne, przedstawiciele władz samorządowych Kalisza i Wrocławia, delegacje organizacji kościelnych i świeckich, wierni diecezji kaliskiej.

Bp Edward Janiak w dniu 12 września 2012 r. odbył ingres do katedry św. Mikołaja w Kaliszu. Objął w ten sposób kanonicznie diecezję kaliską. Mszę św. koncelebrowało wówczas ok. 40 biskupów i kardynałów oraz prawie 400 kapłanów. Najpierw biskup zawierzył siebie i diecezję św. Józefowi Kaliskiemu, skąd udał się do katedry św. Mikołaja, gdzie celebrował uroczystą Mszę św.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy