Strona główna
opoka.org.pl
2017-09-06 08:58
Angelika Chirowska

Teatr A spektakl "Apokalipsa"

Spektakl "Apokalipsa", Teatr A, Grudziądz, Pomorska Gala Światła i Energii godz. 21:00. Duży, plenerowy spektakl, zrealizowany z rozmachem przez gliwicki Teatr A.

Teatr A spektakl "Apokalipsa" Warszawa Teatr Roma
Autor/źródło: Teatr A

"Apokalipsa" to zrealizowany z rozmachem, największy spektakl impresaryjnego Teatru "A". Stanowi inscenizację drugiej części biblijnej "Księgi Objawienia św. Jana", relacjonującej wizje dotyczące dziejów świata - od początku po jego kres.

Apostoł Jan, zesłany na wyspę Patmos, staje się świadkiem objawień dotyczących kosmosu, człowieka i Boga. Cały spektakl to ciąg materializujących się w przestrzeni teatralnej ekspresyjnych wizji, składających się na teologiczny komentarz do wydarzeń historycznych, ale i do tych, które dopiero nastąpią.

Spektakl rozpoczyna wizja Brzemiennej Niewiasty prześladowanej przez Smoka i Walki wojsk Ksiecia Michała z wojskiem Szatana. Po niej oczom Jana ukazują się następne wizje - Smoka i Dwóch Bestii, Baranka i Księgi Przeznaczeń, Czterech Jeźdźców Apokalipsy, Pieczętowania Sług Bożych, Kataklizmów inicjowanych otwarciem siedmiu pieczęci i dźwiękiem siedmiu trąb, Klęski Wielkiego Babilonu, Zmartwychwstania i królowania Świętych w Nowym Jeruzalem.

Przedstawienie, zrealizowane w konwencji teatru totalnego, wykorzystuje rozliczne środki ekspresji - emocjonalny ruch, taniec współczesny, dynamiczną muzykę będącą kompilacją rocka i muzyki klasycznej, przestrzenne formy scenograficzne, oświetlenie efektowe i projekcje video.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi: