Strona główna
opoka.org.pl
2017-08-15 21:14
Ewa Kotowska-Rasiak

Uszyce: 500-lecie kościoła pw. Wniebowzięcia NMP

Bp Łukasz Buzun przewodniczył Mszy św. z okazji 500-lecia kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Uszycach. Jubileuszowe obchody połączono z odpustem ku czci św. Matki Bożej Wniebowziętej i udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania.

Autor/źródło: Ewa Kotowska-Rasiak

W homilii biskup pomocniczy diecezji kaliskiej odwołując się do sceny nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję wskazywał, że powołanie człowieka polega na pielgrzymowaniu. - Pielgrzymowanie nie tylko ma wymiar doczesny, że idziemy kilka dni w pielgrzymce do sanktuarium, ale przede wszystkim dzisiejsza uroczystość nakreśla nam kierunek naszego życia, że zdążamy do nieba, że człowiek w tym podążaniu do Królestwa Bożego powołany jest do ciągłej przemiany, nawracania się, bo nie ma innego sposobu otwarcia swojego serca na obecność Chrystusa Zmartwychwstałego i na udział w zmartwychwstaniu jak tylko na drodze nawrócenia i przemiany – powiedział celebrans.

Przekonywał, że każdy człowiek potrzebuje błogosławieństwa Boga. -  Potrzebujemy błogosławieństwa Boga, które przychodzi przez sakramenty i modlitwę, ale też przychodzi przez drugą osobę. Człowiek może wnieść błogosławieństwo w życie drugiej osoby, a może wnieść też przekleństwo, dlatego tak bardzo dzisiaj podkreślamy potrzebę przemiany ludzkiego serca – zaznaczył kaznodzieja.

Zachęcał wiernych, aby wnosili w życie drugiego człowieka błogosławieństwo. - Serce Maryi jest wypełnione po brzegi Bogiem i Jego błogosławieństwem. Słowo Boże mówi nam „błogosławcie, a nie złorzeczcie”, a więc życz drugiej osobie dobra, ładu, szczęścia, nawet wbrew własnym uczuciom, nastawieniem, myślom – mówił hierarcha.

Dodał, że bardzo ważne jest to, aby mieć Boga w sercu. - Kiedy idziemy z Chrystusem, kiedy niesiemy Go w swoim sercu, to zawsze wnosimy błogosławieństwo w życie drugiego człowieka, w życie rodziny, w życie sąsiedzkie, w życie narodowe – stwierdził biskup.

Wskazywał, że Maryja powinna być przewodniczką dla człowieka. - Przeżywając dzisiaj tę uroczystość uświadamiamy sobie jaką ogromną rolę ma do spełnienia Matka Boża w naszym życiu, rolę historyczną, rolę na drodze naszej wiary, rolę w kościele parafialnym i kościele domowym, jakim jest każda rodzina. Niech Matka Boża przewodzi nam w każdym dniu naszego życia – powiedział bp Buzun.

Celebrans odczytał dekret biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka ustanawiającego ks. Andrzeja Markowskiego, proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Uszycach kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej św. Józefa w Kaliszu.

Wraz z biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej Łukaszem Buzunem modlili się: ks. inf. Tadeusz Szmyt, wieloletni proboszcz parafii św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim, ks. kan. Andrzej Markowski, proboszcz parafii w Uszycach, księża wywodzący się z parafii i kapłani z dekanatu wołczyńskiego z dziekanem ks. prał. Franciszkiem Nawrotem, przedstawiciele władz samorządowych i licznie zgromadzeni wierni.

Pierwsza wzmianka o Uszycach pochodzi z dokumentu Władysława Opolczyka z 1386 r., w którym wymieniony był kościół. Obecna świątynia drewniana została zbudowana i poświęcona w 1517 r. Wówczas kościół był pod wezwaniem św. Marka, św. Jana Chrzciciela, św. Walentego i św. Barbary. Fundatorem była rodzina Wypler. W latach 1677-1821 był to kościół filialny parafii Zdziechowice, a od 1934 r. jest kościołem parafialnym. W 1600 r. w odlewni Jakuba Gotza we Wrocławiu odlano dzwon dla kościoła w Uszycach ufundowany przez Zygmunta Wyplera. Z tego samego roku pochodzi obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, św. Janem Ewangelistą i św. Joachimem. Było to powodem zmiany wezwania kościoła na tytuł Wniebowzięcia NMP.

W ostatnich latach w kościele prowadzone są prace remontowe. Na lata 2017-2018 w ramach projektu pn. „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru diecezji kaliskiej” zaplanowano m.in.: renowację ołtarzy św. Barbary i Świętej Trójcy, ambony, organów, sufitów, sklepień. Od 2004 r. proboszczem parafii w Uszycach jest ks. kan. Andrzej Markowski.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy