Strona główna
opoka.org.pl
2016-11-21 18:40
Waldemar Wesołowski

Niedziela Chrystusa Króla w Legnicy

Uroczystość Chrystusa Króla, jest w diecezji legnickiej świętem patronalnym Eucharystycznego Ruchu Młodych, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Apostolatu Modlitwy i Akcji Katolickiej.

przyjęcie nowych członków KSM-u

Stąd też uroczysta Msza św. w legnickiej katedrze była odprawiona z udziałem przedstawicieli tych ruchów i stowarzyszeń.  Mszy św. przewodniczył biskup senior Stefan Cichy. W wygłoszonej homilii, przypomniał, że tytuł Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, należy do jednego z trzech najważniejszych, które nadano mu w ciągu wieków, obok tytułu Nauczyciela i Kapłana.

O Jezusie Królu, dowiadujemy się już z Ewangelii dzieciństwa, kiedy nowonarodzonego króla żydowskiego poszukują Mędrcy ze Wschodu. Potem słyszymy o Jezusie królu w kontekście wjazdu do Jerozolimy, jego przesłuchania przed Piłatem, czy też w czasie jego męki na krzyżu. Wielowieczna tradycja określania Chrystusa, jako Króla, znalazła swój finał w ustanowieniu Święta Chrystusa Króla, ogłoszonego encykliką „Quas Primas” papieża Piusa XI w 1925 r.

- To przyczyniło się, do szczególnego rozwoju kultu Chrystusa, jako króla Miłości. Powstawały książki, nabożeństwa zachęcające do oddawania Chrystusowi prawdziwemu Królowi ludzkich serc – mówił bp Cichy.

Wspomniał też okres prześladowań chrześcijan w Meksyku, gdzie bardzo często oddając życie za wiarę, ich ostatnim zawołaniem były słowa: Niech żyje Chrystus Król! Niech żyje Matka Boża! Podobnie było też w Hiszpanii. Nawiązał też do okoliczności powstania i proklamowania Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, który dokonał się 19 listopada w Polsce.

- Ten Akt należy stale ponawiać, abyśmy wszyscy pamiętali że Chrystus Pan jest Królem, ale to każdy z nas musi go osobiście wybrać jako naszego Króla i uznać Jego władzę nad nami. Trzeba tym samym przyjąć Jego Ewangelię i nauczanie. Ale, można na pamięć znać całą Ewangelię albo jej długie fragmenty, lecz nie realizować tego, co jest jej istotą. Trzeba więc nie tylko ją znać, ale i praktycznie realizować. Jezus mówił: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35).

- Gromadzimy się na Eucharystii która jest Ucztą Miłości, aby pokazać, że chcemy aby Chrystus Pan by naszym Królem. Modlimy się też dzisiaj za tych wszystkich, którzy czują się w szczególny sposób wezwani do apostolstwa, do akcji, do działania, jak najlepiej swe zadania spełnili. By mogli cieszyć się owocami królowania Chrystusa w swoich sercach i wszystkich Polaków – apelował ksiądz Biskup  

Mszy świętej, towarzyszył też moment złożenia ślubowania i przyjęcia do grona KSM-u nowej grupy młodzieży. Na zakończenie Eucharystii, miała miejsce adoracja Najśw. Sakramentu i odmówienie Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.

Świętowanie w Katedrze, poprzedziły spotkania, dni skupienia i konferencje przygotowane w ramach wspomnianych ruchów i stowarzyszeń.

Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej, tego dnia ma swoje tradycyjne spotkanie organizacyjne, na którym wręczane są m.in. podziękowania i nagrody za działalność na rzecz AK w diecezji, połączone z okolicznościowym wykładem. Tym razem gościem spotkania był ks. dr hab. Andrzej Draguła kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, który wygłosił wykład pt. Czy w życiu społecznym jest miejsce na miłosierdzie?

Członkowie KSM, przygotowywali się do swego święta i ślubowania poprzez okolicznościowe dni skupienia.

Natomiast dzień wcześniej, 19 XI, dzieci wraz ze swymi animatorami z Eucharystycznego Ruchu Młodych, przeżywały w Chojnowie, swój V Diecezjalny Dzień Wspólnoty. Hasło, które im towarzyszyło brzmiało: Zostań 13. Apostołem. Wizualnym znakiem tego spotkania było przejście przez miasto dzieci wcielających się w 12 Apostołów, niosących sieć pełną ryb. Ryby były wcześniej przygotowane przez dzieci, które wypisywały na nich imiona osób, które już one same przyprowadziły do Jezusa, bądź swoje imiona, jako tych, którzy zostali przyprowadzeni do Jezusa przez ich rodziców przez fakt Chrztu św.


PN


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy